U sklopu projekta ”Zaštita žena žrtava nasilja” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, financiranog od strane Veleposlanstva Finske u Republici Hrvatskoj, održan je od 29. do 31. ožujka 2012 godine u Termama Tuhelj seminar pod nazivom “Važnost multisektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama”. Jedan od ciljeva projekta je izgradnja multidisciplinarnog tima Virovitičko-podravske županije koji bi okupljao predstavnike različitih institucija s ovog prostora koji bi djelovalo na prevenciji i suzbijanju obiteljskog nasilja, a koji se u svome svakodnevnom radu i postupanju direktno ili indirektno susreću s problemom nasilja- PU Virovitičko–podravske županije, Centar za socijalnu skrb, zdravstveni djelatnici, predstavnici regionalne samouprave, sudstvo, djelatnici u obrazovnim institucijama, i dr. Međusektorska povezanost i komunikacija između sudionika koji svakodnevno rade na problematici nasilja nad ženama je nužno potrebna iz razloga kako se ne bi stvarali problemi žrtvama nasilja dajući im oprečne informacije, ne pružanjem savjetovanja te usmjeravanjem na nužno potrebnu pomoć. Umrežavanje raznih institucija te određenjem županijskog koordinatora, žrtvama nasilja će lakše i brže biti pružena potrebna pomoć.

Prije početka okruglog stola, održanog prošlog tjedna u Vukovaru (točnije 3. travnja 2012.) na temu „Seksualno nasilje u ratu“, prikazan je dokumentarni film Outreach programa Međunarodnog suda o seksualnom nasilju redatelja Roba Barsonyja koji govori o istragama zločina seksualnog nasilja na području bivše Jugoslavije i rezultatima Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Isti film je premijerno prikazan i u susjednoj nam
zemlji, Bosni i Hercegovini, u okviru javne debate održane u Sarajevu 4. travnja 2012. na temu seksualnog nasilja i odgovornosti u ratu. Bosna i Hercegovina se također aktualno bavi problematikom seksualnog nasilja u ratu te žrtvama pogođenim njime.

Dokumentarni film „Kraj nekažnjivosti: Seksualno nasilje pred Haškim tribunalom“ prvenstveno je napravljen u namjeri da građanima zemalja bivše Jugoslavije predoči činjenice koje su utvrđene u sudnicama Tribunala te prikazuje same istrage o zločinu seksualnog nasilja i dostignućima Tribunala, koji je uspostavio presedan u presuđivanju za zločine te vrste.