Centar za ženske studije iz Zagreba objavio je dvije važne publikacije. Prva je priručnik autorice Snježane Vasiljević pod naslovom „Nek se i druga strana čuje: Primjeri spolne i etničke diskriminacije“. Jedan od glavnih zadataka ovog priručnika je objasniti zašto se uopće govori o spolnoj i etničkoj diskriminaciji te kako se zaštititi od nje. Važnost ovog priručnika je između ostalog je i ta što objašnjava postupak pred sudom Europske unije i pred Europskim sudom za ljudska prava. U zaključnom dijelu autorica nudi alate za suzbijanje diskriminacije skupa sa osnovnim informacijama o diskriminacijskoj tužbi.

Druga publikacija je istraživanje „Žene u hrvatskoj politici“ koje se provodilo 2011. godine treći puta. Istraživanje je proveo Centar za ženske studije, a ispitivanjem se nastojalo prikupiti podatke o stajalištu hrvatskih građana/ki o društvenom, a posebice političkom statusu žena u Republici Hrvatskoj. U ovoj publikaciji su prikazani odabrani rezultati iz istraživanja provedenog u 2011. godini te usporedba rezultata 2003.-2007.-2011. godine.

Obje publikacije su dostupne u online verziji na sljedećim adresama:

http://zenajevise.net/images/tekstovi/DISKRIMINACIJA_merged.pdf

http://zenajevise.net/images/tekstovi/czs_istrazivanje_rezultati_2011.pdf

Prošli tjedan je održana tematska sjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine pod nazivom “Problem identifikacije i zaštite žena s invaliditetom od različitih oblika nasilja”. O ovoj temi su raspravljale predsjednica Melita Mulić i članica povjerenstva Maja Mamula, a uvodna izlaganja o temi dale su Anka Slošnjak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom; Marija Mustać, predstavnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a; Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Više od 42 000 djevojčica, djevojaka i žena je s invaliditetom u Zagrebu. Anka Slošnjak napominje da iako nije zabilježen velik broj prijava nasilja nad ženama s invaliditetom, samo jedna prijava je dovoljan znak za uzbunu. Također smatra kako žene s invaliditetom nasilje ne prijavljuju zbog nepovjerenja prema institucijama. Maja Mamula ističe kako su žene s invaliditetom diksriminirane višestruko. Ako su preživjele bilo koji oblik nasilja, posebice seksualno nasilje, izuzetno rijetko se odvažuju podnijeti prijavu. Jako je bitno imati mogućnost nekome se obratiti za pomoć tko ima znanje i informacije kako pomoći u takvoj situaciji. Stoga je i pitanje u kojoj mjeri su nadležna tijela i organizacije civilne udruge senzibilizirane za taj problem, koliko su spremne pomoći i prepoznati i koje su im mogućnosti da pomognu i nešto naprave. Zaključak je kako je potrebno još rada na zaštiti prava, zaštite od nasilja i diskriminacije osoba općenito sa invaliditetom, a posebice žena s invaliditetom.

Udruga S.O.S. telefon, kao partnerska organizacija Ženskoj sobi iz Zagreba, započela je s provedbom projekta “Sigurno mjesto” kojeg financijski podržava Europska unija a financiran iz programa IPA 2009 “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi”. Projekt traje od 04.05.2012. do 03.05.2014.

Cilj projekta je jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj i implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Jedna od aktivnosti predviđenih projektom su sastanci s lokalnim institucijama i dionicima koji na neki način doprinose borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Održano je ukupno pet sastanaka – s predstavnicima/ama Županije Virovitičko-podravske, Policijske uprave Virovitičko-podravske, Centra za socijalnu skrb Virovitica, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije i Centra za socijalnu skrb Slatina.

Svrha sastanaka bila je predstaviti projekt predstavnicima/ama institucija te ih pozvati na suradnju u nadolazećim aktivnostima. Osim toga svrha je i identificirati određene potrebe koje su se pokazale kroz praksu rada sa ženama žrtvama nasilja, te pokušati zajedničkim snagama raditi na rješavanju određenih lokalnih problema.

Od veljače ove godine je u Zagorju u gradu Oroslavje osnovana udruga „Izaberi svoj put“ namijenjena ženama žrtvama nasilja koje su doživjele i doživljavaju nasilje od svojih životnih partnera. Ponukane time što u Krapinsko-zagorskoj županiji  djeluje veliki broj vinogradarskih, sportskih i drugih udruga koje veličaju muški spol, poput one „Muži zagorskog srca“, a za prava žene brinu tek službeno Centri za socijalnu skrb, sudovi i Obiteljski centar, tri žene su osnovale udrugu. Na suradnju su pozvale tim stručnjaka, volontera – od liječnika, socijalne radnice i pravnika – a podršku su dobile i od Tajane Broz, predsjednice Županijskog odbora za ravnopravnost spolova. Osim podrške i stručne pomoći ženama žrtvama nasilja, cilj udruge je i otvaranje sigurne kuće u Zagorju.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i GTF – Regionalni centar za jednakost spolova pokrenuli su zajedničku inicijativu na upoznavanju i uključivanju članova/ica županijskih povjerenstava/odbora za ravnopravnost spolova u Projekt – Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj. U prostorijama ministarstva poljoprivrede 03. srpnja 2012. godine  je održan 1. sastanak Radne skupine za prikupljanje podataka o ženama u ruralnom području.  Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine u okviru cilja 1.4. „Unaprijediti znanje i svijest o položaju žena u ruralnim područjima“ predviđeno je osnivanje Radne skupine za prikupljanja podataka o ženama u ruralnim područjima u području obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite, očuvanja kulturne baštine i gospodarskog razvoja te izrada akcijskog plana utemeljenog na rezultatima provedenih analiza, Također, jednom godišnje tiskat će se i objavljivati (statističke) publikacije temeljem prikupljenih podataka o ženama u ruralnim područjima. Nositelj provedbe navedenih mjera je Ministarstvo poljoprivrede, a projekt je financiran od strane Europske Unije. Daljnja namjera je održati sastanke u ruralnim općinama na području svih županija u Republici Hrvatskoj uz sudjelovanje što većeg broja predstavnica iz organizacija civilnog društva kako bi se iz svake županije uključila po jedna predstavnica u mrežu žena u ruralnim područjima.

Pod pokroviteljstvom Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH u organizaciji časopisa Zaposlena, 2. srpnja 2012. godine održan je izbor za Ženu godine u hotelu The Regent Esplanade u Zagrebu. Ženom godine proglašena je generalna direktorica tvrtke za savjetovanje i poslovanje nekretninama Vedrana Likan koja je također i angažirana na volonterskim i socijalno odgovornim programima u segmentu održivog razvoja i zelene ekonomije. Na izboru je uz Vedranu Likan predstavljeno i ostalih sedam žena koje su ušle u uži krug, a koje su se istakle svojim radom i pridonijele vidljivosti žena te njihovu ravnopravnom položaju u hrvatskom društvu. To su aktivistkinja i suradnica u CESI te urednica portala Libela Tajana Broz, PR stručnjakinja Manuela Šola, glumica Judita Franković, magistrica znanosti i poduzetnica Martina Bračić, televizijska voditeljica Danijela Trbović, modna kreatorica Aleksandra Dojčinović te direktorica vodeće hrvatske trgovine za prijenosna računala i dodatnu opremu Gordana Puhelek. Projekt Žena godine časopisa Zaposlena ima za cilj javno predstavljanje žena koje su, po mišljenju časopisa, obilježile proteklu godinu.

Ženska soba  je 30.06.2012. u sklopu kampanje „U tri klika biraj život bez nasilnika“ održala  javnu akciju na riječkom Korzu s ciljem informiranja građana o problematici nasilja nad ženama te web stranici „Sigurno mjesto“.  Javna akcija u kojoj je podijeljeno nekoliko stotina informativnih letaka i bedgeva ostvarena je zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Kroz sudjelovanje na javnoj akciji svoju potporu kampanji iskazali su i brojne poznate osobe: Ivanka Mazurkijević, grupa Keops, grupa Rivers, kazališna skupina Trafik, Bruno Mičetić i dr. Također podršku su iskazale i organizacije civilnog društva „Udruga za zaštitu obitelji Rijeka“ i „Centar za participaciju žena u društvenom životu“ te volonterke Ženske sobe.