U okviru dogovorene međuinstitucionalne suradnje, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova održala je 29. kolovoza 2012. godine na Policijskoj akademiji u Zagrebu predavanje na temu „Rodno osjetljivi pristup u slučajevima obiteljskog nasilja“ namijenjeno nastavnicima i odgajateljima Policijske škole „Josip Jović“. Zbog propusta koji se u svakodnevnom radu policije na terenu događaju, ovakvo predavanje je nadasve bilo potrebno i poučno. Održano predavanje izazvalo je zanimljive rasprave i tokom teorijskog i tokom praktičnog dijela predavanja. Pravobraniteljica Ljubičić spomenula je kako zaštita žrtve i kažnjavanje počinitelja ovisi o postupanju policijskih službenika i službenica te kako policija kod žrtava uživa visoki stupanj povjerenja te naposljetku zaključila kako je cilj ovakve edukacije održati i povećati postojeću razinu povjerenja žrtava u rad policije učinkovitim i kompetentnim postupanjem.

Buduće aktivnosti u kojima će sudjelovati pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obuhvaćat će provođenje interaktivnih radionica za polaznike i polaznice četvrtog razreda Policijske škole „Josip Jović“, na temu zakonodavnog okvira i institucionalnih mehanizama u području ravnopravnosti spolova, s naglaskom na ovlasti rada antidiskriminacijske institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ovlastima postupanja po diskriminacijskim osnovama, povezivanjem znanja o obiteljskom nasilju s diskriminacijom temeljem spola, razmatranje slučajeva iz prakse Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, vezano za postupanje policijskih službenika i službenica. Slična edukacija planira se provesti i za studente i studentice stručnog studija kriminalistike.