U Zagrebu je 23. i 24. listopada 2012. godine održan XVII. Hrvatski simpozij osoba s
invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem na temu: „Održivi razvoj udruga osoba s
invaliditetom na pragu ulaska u EU“. Na simpoziju je predstavljen „Drugi manifest o
pravima žena i djevojaka s invaliditetom Europskog foruma osoba s invaliditetom“ koji je
donesen u svibnju 2011. godine, a kreiran je na osnovu prikaza rada Zajednice saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske (SOIH) – Mreže žena s invaliditetom te na prikazu rada Mreže slijepih
žena Hrvatskog saveza slijepih. Marica Mirić iz SOIH-a istaknula je kako su žene i djevojke
s invaliditetom trostruko više izložene obiteljskom nasilju nego ostale žene te je posebno
naglasila čl. 6. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnosi na višestruku
diskriminaciju žena s invaliditetom i njihov teži društveni položaj. Na simpoziju je sudjelovala i
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Šlonjšak koja te ispred Ureda pravobraniteljice
za ravnopravnost spolova, stručna savjetnica Martina Krnić.

U izlaganjima na simpoziju su se istakle teme podizanja društvene svijesti o pravima žena
s invaliditetom te potreba njihovog daljnjeg osnaživanja. Također je istaknuta i potreba
uključivanja na tržište rada žena i djevojaka s invaliditetom, a time i uklanjanje stereotipa prema
kojem se žene s invaliditetom ne smatraju „profitabilnima“ u ekonomskom smislu. Između
ostalog istaknut je i problem obiteljskog nasilja kojem su izložene žene sa invaliditetom, a kao
specifičan oblik nasilja nad takvim ženama navedeno je zanemarivanje i socijalna izolacija.
Posebna pozornost je posvećena seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom,
njihovom pravu na zdravstvenu zaštitu i pristupačnost zdravstvenim uslugama, a koja
pristupačnost je posebno otežana u ruralnim područjima.

U Centru za ženske studije Zagreb održan je „Doručak s novinarima“ posvećen temi legalizacije
prostitucije u cilju informiranja predstavnika/ica medija vezano za problematiku legalizacije
prostitucije kao i prijedloga novoga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U
razgovoru su uz voditeljicu Centra Radu Borić sudjelovale i pravobraniteljica za ravnopravnost
spolova Višnja Ljubičić, te Nela Pamuković i Đurđica Kolarec kao predstavnice ženske mreže
Petra. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podsjetila je na izlaganje Janice Raymond,
istraživačice i profesorice američkog fakulteta koja je u Hrvatskome saboru predstavila
saborskim zastupnicima/ama još 2005. godine rezultate svojega istraživanja o posljedicama
legalizacije prostitucije odnosno dekriminalizacije seksualne industrije i svodnika.

Također je istaknula da se novim prijedlogom Zakona, bavljenje prostitucijom i kupovanje
usluga osoba koje se prostituiraju tretira isključivo kao prekršaj protiv reda i mira, dakle kao
djelo koje uznemirava ili može uznemiriti građane. Sadašnji Zakon prekršajno kažnjava samo
osobu koja se odaje prostituciji. Novim prijedlogom Zakona proširuje se krug osoba koje
se kažnjavaju, tako da se kažnjava osoba koja nudi i osoba koja pruža seksualne usluge i u
tome smislu je prijedlog novog Zakona nepovoljniji za žene koje se najvećim dijelom bave
prostitucijom. Novi prijedlog Zakona je hibridna verzija nastala na uzoru tzv. švedskog modela
koji kazneno procesuira korisnika usluga i oslobađa krivnje pružatelje seksualnih usluga čime se
stigmatiziraju korisnici usluga a ne žene koje ih pružaju.

U Zagrebu je 19. listopada 2012. godine održana konferencija „Ravnopravne! Sujelovanje
žena u odlučivanju na lokalnoj razini“ na kojoj su između ostalih, gostovali i gostovale
Pauline Chabbert, savjetnica za rodna pitanja pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike
Francuske, Adnan Kadribašić, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne
i Hercegovine te Toni Panetta, politička direktorica NARAL Pro-Choice Colorado iz
Sjedinjenih Američkih Država. Na konferenciji su se sudionicima i sudionicama obratili
Helena Štimac Radin, ravnateljica ta ravnopravnost spolova RH, Clelia Chevrier, prva
savjetnica Veleposlanstva u Francuskoj, te Ljiljana Klašnja ispred Grada Zagreba koje su
istaknule važnost pitanja sudjelovanja žena u političkom odlučivanja te kontinuirano potporu
koju pružaju ovkavim projektima.

Konferencija je održana u sklopu istoimene kampanje koju su započeli CESI u partnerstvu
s organizacijama BaBe!, Domine, Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin Pakrac.
Kampanja se provodi uz pokroviteljstvo Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i potporu
Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih
Država u Hrvatskoj te Grada Zagreba, a kojoj je cilj unaprijediti sudjelovanje žena u
procesima odlučivanja na lokalnoj razini.

Osim koferencije na kojoj su sudjelovali razni domaći i strani gosti, za hrvatske političare/ke,
aktivistice, i institucije u svrhu razvijanja novih strategija za uključivanje većeg broja žena u
odlučivanju na lokalnoj razini održane su radionice, odnosno edukativni program kampanje
koji se nastavio kroz seminare održane 20. i 21. listopada. Također, u okviru kampanje biti
će izdano treće izdanje publikacije RoZa – Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama te
će se provesti intenzivna medijska kampanja u lokalnim medijima i kroz portal Libela.org u
svrhu informiranja javnosti o ravnopravnom sudjelovanju žena u odlučivanju.

U subotu, 20.10. 2012., Udruga HERA organizirala je stručno predavanje za volonterke, stručni
tim i članice udruge, sa temom Zakonodavni okviri za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.
Gošće predavačice bile su Ljubica Matijević Vrsaljko, voditeljica pravnog tima udruge B.a.b.e,
vanjska suradnica Pravnog fakulteta u Zagrebu te Zdravka Sadžakov koordinatorica udruge
B.a.b.e.

„SOS telefon-poziv u pomoć“ iz Virovitice obilježio je 18. listopada 2012. godine
Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima. Održana akcija organizirana je u sklopu
projekta “Zajedno u sprečavanju trgovine ljudima” financiranom od strane Ureda za ljudska
prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Volonteri/ke su podjelom promotivnog
materijala informirali građane o problematici jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava
– trgovini ljudima.

Problem trgovanja ljudima prisutan je i u Hrvatskoj, koja je isprva bila samo tranzitna zemlja.
Međutim, od 2011. godine vidljivo je da Hrvatska postaje i zemlja porijekla žrtava, ali i
zemlja odredišta. Trgovanje ljudima u Republici Hrvatskoj najčešće karakterizira trgovanje
mlađim ženama u dobi od 11 do 30 godina u svrhu seksualne eksploatacije, iako je tijekom
2008., 2009. i 2011. zabilježen povećan broj žrtava koje su muškarci, iskorištavani za
robovski rad na seoskim imanjima, obrtima i slično. Upravo iz tog razloga je osnovana SOS
telefonska linija za pomoć žrtvama trgovanja ljudima 0800 77 99 u suradnji Vladinog Ureda
za ljudska prava i nevladinih organizacija.

Ovim Vas putem pozivamo na javnu akciju koju organizira Ženska soba u suradnji s Uredom gradonačelnika u sklopu projekta „Senzibilizacija i osvještavanje javnosti o problematici nasilja u obitelji – medijska kampanja „U tri klika biraj život bez nasilnika“

20. listopada 2012.

s početkom u 11h do 13h

na lokaciji Gajeva/Bogovićeva

 Raspored događanja:

  • dijeljenje letaka i informativnih materijala,
  • puštanje jinglova vezanih uz problematiku nasilja nad ženama,
  • prikupljanje sredstava za nastavak kampanje putem prodaje majica „Čuvaj snagu za nježnost!“ čiji je dizajn osmislio Teo Perić, istaknuti modni dizajner.

Predviđen je i dolazak gospodina Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba te kratko obraćanje javnosti vezano uz problematiku nasilja u obitelji.

Javnoj akciji pridružiti će se i brojne poznate osobe koje podržavaju kampanju: Ida Prester, Zdenka Kovačiček, Olga Pakalović, Nataša Škaričić, obitelj Rucner, Julijana Matanović, Marina Tomašević, Ivana Marić, Ksenija Marinković, Ivica Skoko, Ivana Banfić, Uršula Tolj, Sonja Šarunić, Irina Čulinović i brojni drugi/e.

Ciljevi akcije:

  • osigurati dostupnost informacija o zaštiti od nasilja u obitelji;
  • senzibilizirati širu javnost o problematici nasilja u obitelji, s naglaskom na nasilje nad ženama.

Udruga FADE IN- Fantastično dobra institucija organizira radionicu angažiranog dokumentarnog filma pod nazivom „Biti drugačiji- identiteti, predrasude i nasilje“, edukativni program namijenjen mladima u svrhu prevencije nasilnog i rizičnog ponašanja kroz promicanje tolerancije i poštivanja različitosti. Radionica s fokusom na temu zločina iz mržnje održat će se u razdoblju od 30. listopada do 15. prosinca 2012. godine u Zagrebu. Edukativni program prima 15 polaznika u dobi od 18 do 30 godina i besplatan je za sve sudionike.

Cilj programa jest da se kroz aktivan rad na propitivanju identiteta, različitosti, predrasuda, stigmi te izvora nasilja motivira sudionike da kritički promatraju svoju društvenu okolinu, preispitaju vlastite stavove i potencijalne predrasude te da se polaznicima omogući da usvoje ili prodube znanje o problemu zločina iz mržnje i potom ga predstave široj javnosti putem jezika video medija. Istovremeno, kroz grupni rad na produkciji video materijala, polaznici će usvojiti praktična znanja i vještine poput osnova snimanja i digitalne montaže te osnova reportažne forme i dokumentarne video naracije.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

– kontakt podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu)

– motivacijsko pismo s kraćim obrazloženjem interesa za sudjelovanjem u programu.

Prijave se primaju putem elektroničke pošte do 25. listopada na adresu fadein@fadein.hr

Danas, u utorak, 9. listopada, s radom počinje SOS telefon za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Linija 049 639 281 biti će otvorena utorkom i četvrtkom od 16 do 18 sati. Online savjeti moći će se dobiti svakodnevno putem e-maila sos@cesi.hr. Na telefonu i e-mailu dežurati će 12 volonterki koje su tijekom ljeta prošle edukaciju za rad na SOS telefonu.

Program SOS telefona za žene žrtve nasilja KZŽ provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova KZŽ.

„Rodno osjetljivi pristup u slučajevima obiteljskog nasilja“ naziv je niza interaktivnih radionica koje su započele 1. listopada 2012. godine i trajat će do 26. listopada u prostorima Policijske škole „Josip Jović“ za polaznice i polaznike zavšrnih razreda srednje policijske škole, a koje će održavati pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Kroz aktivno sudjelovanje u radionicama polaznici i polaznice bit će upoznati sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, dakle zakonodavnim okvirom kao i institucionalnim mehanizmima u području ravnopravnosti spolova, s naglaskom na ovlasti rada antidiskriminacijske institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Buduće policajke i policajci bit će upoznati i s ovlastima postupanja po diskriminacijskim osnovama, povezivanjem znanja o obiteljskom nasilju s diskriminacijom temeljem spola, zatim razmatranjem slučajeva iz prakse Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a vezano za postupanje policijskih službenika i službenica.

Interaktivne radionice su nastavak dogovorene  suradnje između pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Policijske akademije u kojoj je pravobraniteljica krajem kolovoza ove godine održala na istu temu radionicu za pedesetak nastavnika i odgajatelja Policijske škole „Josip Jović“. Cilj i ove održane radionice bio je poboljšanje postupanja policijskih službenika u slučajevima obiteljskog nasilja.

CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) Vas poziva na svečano otvorenje izložbe ZOOMIRAJMO RAVNOPRAVNOST, u utorak, 2. listopada 2012., s početkom u 17 sati u Showroomu, Galerija Nova, Teslina 7, u Zagrebu.

Devetnaest izložbenih fotografija pokušavaju dati odgovor na pitanje živimo li u društvu u kojem muškarci postaju skloniji podržati rodnu ravnopravnost. Autori i autorice fotografija dokumentirali su rodnu (ne)ravnopravnost  i angažman muškaraca u  svakodnevnim kućanskim poslovima, u brizi o djeci i starijima, i neplaćenom volonterskom radu. Je li svakodnevno pripremanje hrane muška domena? Što ostaje kada se potroše rodne uloge? Može li se fotografijom ilustrirati razvoj društvene svijesti? pitanja su o kojima govore fotografije.

Na otvorenju će biti dodijeljene i nagrade najboljim fotografijama prema ocjeni stručnog žirija koji su činili Ana Opalić, fotografkinja; Saša Ban, redatelj i Vedrana Kobaš, psihologinja; a o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti govoriti će Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, članovi/ce stručnog žirija i predstavnica CESI.

Izložba fotografija dio je CESI projekta Muškarci i rodna ravnopravnost u Hrvatskoj” kojem je cilj senzibilizirati donositelje odluka i kreatore politika i programa o potrebi uključivanja muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti. U prilog potrebi i važnosti uključivanja muškaraca, govore podaci CESI istraživanja gdje se pokazalo da većina muškaraca podržava rodnu ravnopravnost na razini stavova ali se to ne vidi u njihovom ponašanju.

Izložba je realizirana uz podršku CARE International, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, “Što, kako i za koga/WHW” i nakladničke kuće AGM.