Povodom Međunarodnog dana žena  na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održati će se tribina pod nazivom “Osmi mart i važnost feminističke borbe za socio-ekonomsku jednakost danas”.

Žene čine većinu ekonomski neaktivnog, kao i većinu nezaposlenog stanovništva. Usprkos većem radnom opterećenju u usporedbi s muškarcima, žene rade manje plaćene poslove, koncentrirane su na hijerarhijski nižim zaposlenjima, češće rade na određeno vrijeme i na part-time poslovima. U kontekstu fleksibilizacije tržišta rada i fiskalne discipline žene su (kao i muškarci) prisiljene na nove oblike rada što podrazumijeva privremena i nesigurna zanimanja u kojima su njihova prava teško narušena. No, položaj žena dodatno je otežan činjenicom da one većinski snose troškove društvene reprodukcije, što uslijed procesa demontiranja socijalne države i njezinih usluga dovodi žene u poziciju otvorenu spram višestruke eksploatacije.
Raspravom o navedenim pitanjima želi se Osmom martu vratiti njegov značaj praznika solidarne borbe za radnička prava, kao i upozoriti na transformaciju njegovog značaja kao indikativnu za “mjesto” dodijeljeno feminizmu u aktualnom društvenom sistemu.

Cilj ove tribine je analiza postojećeg stanja te početak suradnje raznih društvenih aktera
(sindikata, studenata, organizacija civilnog društva itd.) u cilju stvaranja društvene promjene koja bi neizostavno uključila razotkrivanje i dokidanje društvene eksploatacije žena.

Na tribini će govoriti: Jagoda Milidrag Šmid, Dora Levačić, Ankica Čakardić i Davorka Turk uz moderaciju Nikoline Rajković.

U sklopu tribine biti će predstavljen  novi broj antifašističkog časopisa “Nepokoreni grad” posvećenog ženskim borbama.

Tribinu organiziraju BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) i Centar za ženske studije.

U utorak 19.ožujka u Zagrebu održati će se završna regionalna konferencija projekta Imenovanje, definiranje i sankcioiranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama („Naming, Framing and Blaming the Economic Violence against Women in Intimate Relationships“ ).

U studenom 2011. godine udruga B.a.B.e. započela je provedbu velikog regionalnog projekta „Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama“ u suradnji s Bugarskom fondacijom za rodna istraživanja (Bugarska), Prava za sve (Bosna i Hercegovina), Sigurnom kućom Podgorica (Crna Gora) i Europskim pokretom (Srbija). Projekt je financiran od strane Europske komisije i sufininanciran od strane Ureda za udruge i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Republike Hrvatske.

Cilj projekta bio je, na jednoj razini istražiti opseg i pojavnosti ekonomskog nasilja, dok se istovremeno u partnerskom odnosu izgradila mreža organizacija koje će uspostaviti dugoročnu suradnju. U svih pet uključenih zemalja provedeno je kvalitativno istraživanje (fokus grupe i dubinski intervjui), a u Hrvatskoj je realizirano i kvantitativno istraživanje na reprezentativnom uzorku žena u intimnim vezama. Nakon identifikacije opsega i modusa vršenja ekonomskog nasilja, utvrđene su mogućnosti sankcioniranja, kao i mogućnosti pružanja pomoći žrtvama koje trpe ovu vrstu nasilja. Ujedno je istraženo koje sve oblike nasilja doživljavaju žene u intimnim vezama te u kojim se kombinacijama pojedini oblici udruženo pojavljuju.

Udruga Bijeli krug Hrvatske međunarodna je udruga čija je osnovna djelatnost pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela i drugih oblika nasilja. Udruga je kroz rad sa ženama žrtvama nasilja spoznala da su te žene nerijetko nezaposlene i materijalno ovisne o nasilniku te je to jedan od osnovnih razloga zbog kojih ostaju u zajednici sa zlostavljačima. Upravo je iz tog razloga u planu udruge pokretanje radionice ciljanog opismenjavanja s ciljem snalaženja na tržištu rada poput informatičkog opismenjavanja, radionice osnova poduzetništva i slično.

Udruga također planira organizirati grupe podrške ženama žrtvama nasilja kao efikasan način samopomoći. Na grupnim sastancima ženama žrtvama nasilja bit će omogućeno da međusobno podijele životna iskustva, osjećaje i razmišljanja, u toploj, nekritičnoj atmosferi uz stručno vodstvo dvije voditeljice, psihologice i socijalne pedagoginje.

Grupni susreti održavat će se jednom tjedno u prostorijama udruge na adresi Ljudevita Posavskog 14 u Splitu, a radi formiranja grupa iz Bijelog kruga Hrvatske pozivaju sve zainteresirane da im se jave na broj telefona 021/783-449 od 9 do 13 sati ili na e-mail adresu: bijeli.krug@gmail.com.

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji s CESI te Srednjoeuropskom mrežom jednakosti spolova, a uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država organizira konferencijuPostizanje rodne ravnopravnosti: izgradnja ženskog savezništva u politici i civilnom društvu. Konferencija će se održati 28. veljače u Hrvatskom saboru.

Cilj konferencije je razmotriti ekonomski, socijalni i politički položaj žena u krizi te razmotriti nove strategije suradnje između žena u političkim strankama i civilnom društvu. Posebna gošća konferencije je bivša zastupnica u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država gđa Connie Morella. Gđa Connie Morella je bila zastupnica u američkom Kongresu te četiri godine obnašala dužnost veleposlanice u OECD-u. Kao zastupnica u Kongresu predano je radila na pitanju položaja žena te predsjedavala ženskom grupom Kongresa.Uz Gdu Morella na konferenciji će govoriti aktivistice i političarke iz Hrvatske: 

Mirela HolySDP, zastupnica u Hrvatskom saboru

Martina Dalić, HDZ, zastupnica u Hrvatskom saboru

Katarina Perković, predsjednicaKoordinacija Žene Hrvatske udruge sindikata

Mirjana Kučer , koordinatorica feminističke organizacije Domine

Gordana Sobol, SDP, zastupnica u Hrvatskom saboru

dr. sc. Marija Boban, predsjednica Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski

Sonja König, HNS, zastupnica u Hrvatskom saboru

Rada Borić, potpredsjednicaEuropskog ženskog lobija i izvršna direktorica Centra za ženske studije

Biserka Momčinović, Centar za građanske inicijative Poreč

Udruga CESI u partnerstvu sa Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije 21. veljače 2013. godine započela je projekt pod nazivom „Mlade žene mijenjaju svijet!“. Projekt se održava u Tuheljskim Toplicama za 25 mladih žena angažiranih u nevladinim organizacijama i političkim strankama. Projekt se provodi uz potporu UN Women i Ministarstva socijalne politike i mladih RH.

Cilj projekta je osnažiti i uključiti mlade žene za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi mogle uspješno zagovarati i promovirati rodnu ravnopravnost. Mlade žene svojim angažmanom i djelovanjem mogu utjecati na društvene promjene u svojoj sredini, istovremeno se povezujući i surađujući sa mladim ženama u BiH i Srbiji.

Projekt uključuje trening u dva modula. Prvi modul uključuje različite teme vezane uz rodnu (ne)ravnopravnost, diskriminaciju i ljudska prava žena, a drugi edukaciju pod nazivom “Feminizam i aktivizam”. Dio sudionica projekta imat će priliku kroz studijsku posjetu direktno se susresti s predstavnicima institucija u RH koje su na različite načine uključene u promociju rodne ravnopravnosti i rad s mladima te sudjelovati na regionalnoj konferenciji u Sarajevu u rujnu ove godine i regionalnim sastancima u Beogradu i Zagrebu. Također će u okviru projekta biti provedeno i istraživanje usmjereno na analizu legislative i politika, akcijskih planova te ostalih dokumenata u području koje se odnosi na mlade i rodnu ravnopravnost.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, i tri ženske sindikalne grupe – Ženska sekcija Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Odbor žena Nezavisnih hrvatskih sindikata te Koordinacija žena Hrvatske udruge sindikata, organiziraju obilježavanje Međunarodnog dana žena,izvedbu performansa „ONE SU MEĐU NAMA“, koji je osmislio Mario Kovač, u dramaturškoj suradnji s Petrom Radin.

Performans će se održati u srijedu, 6. ožujka, s početkom u 13 sati, u Tvornici kulture u Zagrebu, a nastupiti ćeNina Badrić, Andreja Bistričić, Sanja Doležal, Ivana i Marija Husar, Bernardica Juretić, Marija Khon, Mirela Priselac Remi, Maja Sever, Ivana Šimić-Bodrožić, Davorka Vidović, Nina Violić i druge (popis se još usuglašava).

Uoči performansa pravobraniteljica i sindikati će promovirati letak i vodič za sindikalne povjerenice/ke i pravnice/ke „Spolna diskriminacija i uznemiravanje na području zapošljavanja i rada“.

Ususret lokalnim izborima održati će se predavanje i konferencija za medije kojom se želi ukazati na pitanje političke participacije žena s naglaskom na položaj žena pripadnica nacionalnih manjina.

Na konferencija za medije će sudjelovati Mirjana Galo, SDSS-ova kandidatkinja na lokalnim izborima i Viviana Benussi, dožupanica Istarske županije. Moderatorica konferencije za medije je Rada Borić, programska direktorica Centra za ženske studije.

Nakon konferencije za medije počinje predavanje dr.sc. Snježane Vasiljević koja će govoriti o višestrukoj diskriminaciji na temelju spola i etničke pripadnosti u svjetlu prava Europske unije. Druga predavačica je dipl iur. Dragana Jeckov iz Vukovara koja će govoriti o položaju žena srpske manjine na primjeru rada u samoj zajednici.

Projekt AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of Women and Men provodi Centar za ženske studije u partnerstvu sa Srednjoistočnom europskom mrežom za jednakost spolova iz Slovenije te u suradnji sa Srpskim nacionalnim vijećem, a uz financijsku podršku Europske unije.

Više o projektu potražite na http://zenajevise.net/.

Udruga S.O.S. telefon Virovitica i Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije provode projekt pod nazivom „EduKa” koji financijski podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a kojemu je cilj smanjiti vršnjačko nasilje kroz aktivno sudjelovanje mladih u prevenciji nasilja i prihvaćanju različitosti. U sklopu projekta održan je prvi modul radionica u Srednjoj školi Stjepana Sulimanaca u Pitomači  pod nazivom „Emocionalna pismenost“.

Edukacija o emocijama presudna je u razvoju emocionalne inteligencije koja se u posljednje vrijeme smatra presudnom u razvoju socijalnih vještina, samopouzdanja, uspješnih i kvalitetnih odnosa s drugima. Da bismo znali “baratati” emocijama, moramo ih znati imenovati, prepoznati – tek tada možemo razmišljati što da radimo s njima.

Polaznici radionice, koju je vodila psihologinja Sandra Matošina Borbaš iz Obiteljskog centra VPŽ, naučili su imenovati i prepoznavati svoje emocije, a stečeno znanje na radionici prenijeti će na svoje vršnjake.

Udruga Hera otvorila je na svojoj web stranici www.hera-info.hr BLOG ZA MLADE.
Radi se zapravo o on line Savjetovalištu za mlade.

Blog sadrži nekoliko osnovnih tema vezanih za zdravlje, osobne poteškoće, ovisnost te emotivne i psihološke poteškoće.
Osnovni cilj Bloga je senzibiliziranje javnosti i pojedinaca o specifičnim temama i poteškoćama suvremenog čovjeka, braka, obitelji i društva.

Neke od tema bloga su: adolescentske i druge razvojne krize, nasilje u mladenačkim vezama, nasilje u obitelji, problem s alkoholom i drogama, problem socijalizacije i adaptacije, razvod roditelja, spolno i reproduktivno zdravlje.

Na ovaj način žele se  unaprijediti međuljudski odnosi u životu  i radnom okruženju mladih te pružiti potpora tijekom različitih stresnih situacija.

U Hrvatskom saboru svečano je prezentiran program Europske unije za Hrvatsku pod nazivom „Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima. Program provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima. Trgovanje ljudima prepoznato je kao rastući problem u borbi protiv međunarodno organiziranog kriminala. U Republici Hrvatskoj hrvatski građani i građanke ili strani/e državljani/ke, koji/e su žrtve trgovanja ljudima, u najvećem broju su žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja.

U okviru projekta provest će se istraživanje o glavnim trendovima vezano uz trgovanje ljudima u RH s posebnim naglaskom na poveznicu između prisilne prostitucije i prisilnog rada te trgovanja ljudima u cilju radne ili seksualne eksploatacije.