Ministarstvo pravosuđa organizira Okrugli stol – savjetovanje s javnošću na temu prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će se održati u srijedu 12. lipnja 2013. godine u Ministarstvu pravosuđa.

Cilj okruglog stola je potaknuti otvorenu raspravu na temu ocjene sustava besplatne pravne pomoći predloženog novim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Namjera nam je na ovaj način potaknuti uključivanje šire javnosti u predmetnu  problematiku u svrhu daljnjeg jačanja kvalitete sustava besplatne pravne pomoći.

Nacrt prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći možete naći na web stranici Ministarstva pravosuđa na linku: http://www.mprh.hr/nacrt-prijedloga-zakona-o-besplatnoj-pravnoj-pomoc pod Preuzimanja.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istražiavanje (CESI ) i udruga Dijalozi organiziraju trbinu  “Trafficking – ropstvo 21. stoljeća”, koja će se održati u ponedjeljak, 03. lipnja  2013. godine na Fakultetu političkih znanosti.

Na tribini će govoriti:

  • Aleksandar Štulhofer, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Sandra Veber, Ured glavnog ravnatelja policije, Ministarstvo unutarnjih poslova
  • Đurđica Kolarec Centar za žene žrtve rata ROSA.

Raspravljati će se o trgovanju ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja, te kako bi legalizacija prostitucije utjecala na trafficking, opasnostima ili rješenjima koja nam donosi ulazak u EU vezano uz trgovanje ljudima, te o iskustvima žrtava traffickinga.

Povod je kampanja prevencije trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja pod nazivom “Dvije djevojčice”.
Trgovanje ljudima je globalni problem i jedan od najbrže rastućih i najunosnijih oblika organiziranog kriminala te predstavlja i jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava.
 

Centar za mirovne studije organizira dvodnevni seminar Prava domaćih radnika i radnika migranata koji će se održati 3. i 4. lipnja 2013. godine u Kući ljudskih prava u Zagrebu.

Organizacija seminara potaknuta je rezultatima istraživanja koji pokazuju izrazito povećanje percepcije područja rada i zapošljavanja kao područja u kojemu je diskriminacija u Hrvatskoj najraširenija, zabrinjavajućim statistikama nezaposlenosti mladih, ugroženošću životne egzistencije radnika i radnica kao i sve brojnijim štrajkovima te stečajnim postupcima.

Seminarom se želi potaknuti rasprava o uvjetima rada i zapošljavanja domaćih te stranih radnika, analizirati najavljene izmjene radnog prava, potencijalni utjecaj tih izmjena na položaj i ekonomsko-socijalnu sigurnost radnika te otvoriti pitanje organiziranja i zaštite prava radnika migranata.