Udruga Roda organizira fokus-grupe koja će okupiti predstavnike/ce udruga koje se zalažu za ljudska prava te ženskih sindikalnih grupa. Fokus-grupa dio je projekta udruge RODA Trudna na poslu – STOP diskriminaciji majki na tržištu rada koji financira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Cilj fokus-grupe je sagledati cjelovitu sliku položaja žena na tržištu rada u vrijeme kada planiraju majčinstvo, kada su trudne ili se koriste rodiljnim/roditeljskim dopustom. Osim ove fokus-grupe, u okviru projekta održat će se još dvije – jedna s predstavnicima poslodavaca i jedna s predstavnicama ženske populacije.

Rezultati fokus-grupa kao i cijeli projekt bit će predstavljeni u Zagrebu na završnoj konferenciji početkom prosinca kojoj ćemo dati naš doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma.

Dječje kazalište Dubrava organizira 10.10.2013. tribinu “Diskriminacija, vršnjačko i navijačko nasilje” u sklopu projekta “Zagreb gori”.

Kako bi se kvalitetno radilo na prevenciji nasilja potrebna je suradnja svih institucija, pa tako i škola i kazališta. Hvatanje u koštac s problemom raznih vrsta nasilja u zajednici nije samo posao mjerodavnih tijela, već društva uopće.
Rješavanje toga problema zahtijeva velike zakonske, kulturne, ekonomske i druge društvene promjene i inicijative. Iz tog razloga nastao je i ovaj projekt čiji cilj jest podizanje svijesti o problemu nasilja među mladima kao i njegova prevencija te koji naglašava da čovjek može početi donositi dobre odluke čak i nakon male intervencije i promjene u percepciji.

 

Documenta i Europski dom Vukovar organiziraju sastanke pružatelja psihosocijalnih usluga na temu pružanja psihosocijalne potpore civilnim žrtvama rata koja je dio širih napora zagovaranja prava na obeštećenje i reparaciju civilnih žrtava rata uz odgovarajuću rehabilitaciju i uključivanje u društvo. Ovime se žele istražiti mogućnosti zajedničke suradnje uz pomoć koje bi se mogli identificirati, povezati i graditi kvalitetne pristupi ostvarenju potreba civilnih žrtava rata. Također, žele se stvoriti uvjete za trajnu institucionalnu i vaninstitucionalnu podršku žrtvama, posebice žrtvama torture i različitih oblika zlostavljanja.