Organizacije civilnog društva Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, “Hera” iz Križevaca, Centar za žene Adela iz Siska, Brod, grupa za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda i SOS – telefon grad Rijeka iz Rijeke započinju s provedbom zajedničkog projekta pod nazivom “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja te javno zagovaranje i edukaciju šire javnosti o problematici rodno uvjetovanog nasilja.

Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva. Navedeni ciljevi će se ostvariti kroz višednevne treninge i sastanke, izradu nužnih preporuka za poboljšanje razine kvalitete života žrtava rodno uvjetovanog nasilja, lobiranje za njihovo prihvaćanje kod donositelja odluka te različite javne akcije u lokalnim zajednicama i medijsku kampanju.

Projekt će se provoditi tokom 2014. godine uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Republike Hrvatske.

Aktivisti i aktivistkinje globalnog pokreta V-Day i ove godine, 14. veljače organiziraju globalni protest protiv nasilja nad ženama “One Billion Rising”. Ovogodišnja tema je Ustanimo za pravdu!

Kampanja “Milijarda ustaje” prošle je 2013. godine prvi put održana i u Republici Hrvatskoj. Organizacijski sastanak održat će se danas, 14. siječnja 2014. godine u Centru za ženske studije s početkom u 16 sati pri čemu su sve organizacije i institucije, jednako kao i svi građani i građanske pozvani/e da dođu pomoći pri organizaciji.

V-Day poziva na akciju tvrdeći: “Pravda može biti isprika ili odšteta, poduzimanje pravne akcije, omogućavanje vidljivosti istine. To može biti optužba ili stvaranje pritiska kako bi se provele politike i zakoni koji osiguravaju zaštitu ženskih prava. Poziv na ukidanje svih oblika nejednakosti, diskriminacije, mizoginije i patrijarhata. Ili imenovanje počinitelja bilo da su to pojedinci, grupe, korporacije ili država. Zahtjev za odgovornošću. Zauzimanje za pravdu bilo da se radi o osobnoj, društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj, ekološkoj ili političkoj. Može biti revolucionarni poziv na obnovu dostojanstva i uvaženost svih žena. To može biti transformacija.“

V-Day globalni je, aktivistički pokret s ciljem sprečavanja nasilja nad ženama i djevojkama koji putem kreativnih evenata osvještava, stvara širu pozornost, prikuplja donacije te podržava postojeće organizacije u borbi protiv nasilja, uključujući silovanje, obiteljsko zlostavljanje, incest, genitalno sakaćenje i ropstvo.

V-Day osnovala je Eve Ensler, a označava pobjedu (victory), valentinovo (valentine) i vaginu.

Započela je provedba projekta “Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama” koju će uz potporu Nacionale zaklade za razvoj civilnog društva do kraja 2014. godine provesti pet udruga iz pet županija koje obuhvaćaju krajnje geografske točke Hrvatske i bave se različitim društvenim aspektima: Udruga Lori – LGBT prava i osnaživanje LGBT zajednice (Primorsko goranska), Udruga Zora – ljudska prava i rodna ravnopravnost (Međimurska), K-zona – rodna i medijska kultura (Grad Zagreb), Pobjede – zaštita i promicanje prava životinja (Osječko baranjska) i Udruga Bonsai – razvoj volonterskih praksi (Dubrovačko neretvanska).

Glavni cilj projekta je povećanje utjecaja i vrednovanja rada žena u lokalnim zajednicama i civilnom sektoru pa će projekt zajedničkom kampanjom na nacionalnoj razini te putem 5 lokalnih kampanja raditi na podizanju svijesti javnosti o pitanjima kojima se partnerske udruge bave, kao i  lobirati za učinkovitiju provedbu i unaprjeđenje javnih politika.

Prva aktivnost bit će istraživanje među organizacijama civilnog društva na području uključenih pet županija u sklopu kojeg ćemo provjeriti premise o marginalizaciji utjecaja i vidljivosti rada mladih žena te pokušati doći do odgovora zašto muškarci čine 20%, a žene 80% volonterske populacije u Hrvatskoj. Također, biti će objavljene i preporuke sukladno rezultatima istraživanja. Nakon toga slijedi razmjena znanja i vještina u svrhu podizanja kapaciteta partnerskih organizacija i provedba lokalnih i nacionalne kampanje, kao i produkcija priručnika za pomoć mladima u pokretanju društveno korisnih inicijativa.

11. po redu Roza hipnoza pod nazivom “LGBT aktivizam i feminizam” održat će se u književnom klubu Booksa (Martićeva 14d, Zagreb) u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 20.00h. Gošće su Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica udruge “Domine”,  Suzana Kunac, sociologinja i aktivistica Grupe za ženska ljudska prava B.a.B.e. i Paula Zore, aktivistica Ženske sobe – Centar za seksualna prava.

 
Kako su ova dva pokreta povezana? Koje su sličnosti, a koje su razlike? Jesu li se oba pokreta u Hrvatskoj događala paralelno? Jesu li se potpomagala ili usporavala? Kakva su osobna iskustva naših gošći? Imaju li LGBT aktivizam i feminizam zajedničke neprijatelje u formi patrijarhata i heteronormativnosti? Je li uspjeh jednog ujedno i uspjeh drugog? Što je to lezbijski feminizam i zašto je često popraćen terminom radikalni? Što znači biti feministkinja i zašto se od tog termina često bježi?

 

Roza hipnoza ciklus je tribina koje organizira Zagreb Pride u suradnji s književnim klubom Booksa. LGBT aktivizam i feminizam tema je jedanaeste Roze hipnoze koju organiziraju i moderiraju Gordan Duhaček i Ana Brakus.

Članice Ženske sobe – Centar za seksualna prava bile su na studijskom putovanju u Sarajevu u prosincu 2013. godine. Cilj studijskog putovanja bilo je upoznavanje i jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva koje rade na problematici nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.

Studijska posjeta trajala je četiri dana  te se sastojala od sastanaka sa predstavnicima/cama srodnih organizacija iz Bosne i Hercegovine: Udruženje „Žene Ženama“, Fondacija Cure, Fondacija lokalne demokratije i Udruženje Okvir. Glavni cilj studijske posjete bio je uspostavljenje suradnje i međusobno upoznavanje te razmjena iskustava u dosadašnjem radu na suzbijanju nasilja nad ženama.

Putovanje je realizirano uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Republike Hrvatske.

Na inicijativu voditeljice Županijskog stručnog vijeća pedagoga/inja osnovnih škola, Dubravke Kečkeš, u I. osnovnoj školi Čakovec u Čakovcu održan je seminar “Inicijativa mladića” pod vodstvom udruge Status M, predsjednika dr. Natka Gereša i člana Mislava Mandira. Na skupu su prisustvovali članovi/ce Županijskog stručnog vijeća, županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova i gradskog Odbora za ravnopravnost spolova. U uvodnom dijelu skupu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić prisutne je upoznala s opsegom djelovanja svoje institucije i istraživanjima u području obrazovanja.

Seminar je namijenjen stručnom usavršavanju vezano za osvješćivanje mladih, posebice mladića, u svrhu ne pristajanja na nasilje u svojoj sredini. Predstavljen je dokumentarni film o programu “Inicijativa mladića”, studija slučaja i priručnik kampanje protiv nasilja “Budi muško”. Ovaj seminar, kao i idući seminari na županijskim razinama, a koje provodi udruga Status M, održava se uz potporu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

“Inicijativa mladića: promocija rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih” je program koji je usmjeren na rad s mladićima u dobi između 13 i 19 godina, promociju pozitivnih stavova i ponašanja, te uključivanje dječaka i mladića u proces izgradnje boljeg društva. Sudionici/ice na radionici su upoznati s temama vezanim za poimanje roda, rada na životnim vještinama, etiketiranja, izražavanja vlastitih osjećaja, razumijevanja ciklusa nasilja, promicanja poštovanja u intimnim odnosima kako bi što bolje primijenili novostečeno znanje u svom radu.

Početkom 12. mjeseca 2013. godine, Ženska udruga “IZVOR” iz Tenja započela je s provedbom projekta pod nazivom “Lajkaj nenasilno”.

Cilj ovog projekta je edukacijom, prijenosom znanja, stvaranjem mreže različitih dionika i međusektorskom/interdisciplinarnom suradnjom pridonijeti sveobuhvatnoj prevenciji međuvršnjačkog nasilja putem interneta te putem mobitela.

Projekt “Lajkaj nenasilno” koji provodi Ženska udruga “IZVOR”, financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje poziva sve zainteresirane na predavanje i razgovor pod nazivom “Feministička solidarnost: od utopije do prakse”. Predavanje će se održati u utorak, 14. siječnja 2014. godine s početkom u 18.00 sati u “Booksi” (Martićeva 14d, Zagreb).

Predavanje “Feministička solidarnost: od utopije do prakse” održat će profesorica Željka Jelavić. Ovaj događaj dio je projekta “Mlade žene mijenjaju svijet” koji CESI provodi u partnerstvu s Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije. Projekt financijski podupiru UN Women i Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.