Legalan i siguran pobačaj

Ženska mreža Hrvatske organizira javnu akciju 5. veljače 2014. godine u 11.00 sati predaje prosvjednog pisma izvanrednom i opunomoćeno veleposlaniku Kraljevine Španjolske u RH, Rodrigu Aguirre de Cárcer y García del Arenal.  Javna akcija će se održati pred zgradom Veleposlanstva Kraljevine Španjolske, Tuškanac 21A, u Zagrebu.

Prosvjednim pismom će se izraziti duboka zabrinutost zbog nedavnog razvoja događaja u Španjolskoj vezano uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena. Veleposlaniku će se dostaviti i pismo za premijera Kraljevine Španjolske Mariana Rojoya. Nakon predaje pisma simbolično će se razviti transparenti s porukom protesta na španjolskom i hrvatskom jeziku.

Javnom akcijom će se uputiti apel Vladi Kraljevine Španjolske da zaštiti prava žena i povuče Prijedlog zakona kojeg je 20. prosinca 2013. godine Vijeće ministara Kraljevine Španjolske usvojilo, a kojim se namjerava izmijeniti postojeći zakon koji regulira seksualno i reproduktivno zdravlje i prava. Ukoliko ovaj prijedlog zakona bude usvojen, ograničit će se pravo na pobačaj samo u slučajevima silovanja ili ukoliko trudnoća ozbiljno ugrožava psihičko ili fizičko zdravlje žena. Na taj način ženama u Španjolskoj preostala bi samo dva izbora: putovati u inozemstvo kako bi obavile siguran i legalan pobačaj ili će biti primorane otići na ilegalan pobačaj s ozbiljnim prijetnjama za njihovo zdravlje i život. Bilo koji pobačaj koji ne potpada u jednu od ove dvije dozvoljene kategorije smatrao bi se kaznenim djelom.

Žene imaju pravo odlučivati o svojim tijelima. Pravo žena da slobodno odlučuju o svojim tijelima ne obavezuje nikoga da napravi pobačaj.

Ovom akcijom se izražava solidarnost sa ženama Španjolske koje se okupljaju u obranu svojih ljudskih prava, te se pridružuje velikom broju žena i ženskih organizacija u Europi koje organiziraju akcije protesta protiv pokušaja ugrožavanja ženskih prava u Španjolskoj.

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije organizira edukaciju o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce. Edukacija će se održati 5. veljače 2014. godine s početkom u 13.30 sati u Općoj bolnici Zabok.

Edukacija o obiteljskom nasilju namijenjena je zdravstvenim djelatnicima/ama Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji/e dolaze u direktan kontakt s pacijentima i pacijenticama, nerijetko i žrtvama obiteljskog nasilja. Cilj edukacije je upoznati zdravstvene djelatnike/ce sa pojavnim oblicima nasilja, mehanizmima zaštite te zakonodavnim okvirom postupanja.

Izlaganje će održati dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centar za seksualna prava, i Branka Žigante-Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. Nakon teorijskog dijela predavanja, zainteresirani/e mogu ostati na diskusiji o problemima iz prakse.

U organizaciji CESi-a, u utorak 18. veljače 2014. godine s početkom u 11.00 sati započinje novi ciklus radionica za nezaposlene žene. Kroz interaktivan rad u grupi tijekom deset susreta žene će dobiti potporu i edukaciju za aktivno traženje posla ali i za razvoj vlastitih vještina komunikacije i osobne efikasnosti.

Tijekom trajanja programa obradit će se teme: komunikacijske vještine, neverbalna komunikacija, asertivnost, pregovaranje, intervju za posao, pisanje životopisa i motivacijskog pisma nošenje sa tremom, prezentacijske vještine, osobna efikasnost te upravljanje ciljevima i vremenom. U sklopu ovog programa žene također mogu dobiti i pravne savjete vezane uz radna i socijalna prava.

CESI projekt provodi u suradnji sa HZZ-om, Područna služba Zagreb i nastavak je dugogodišnjeg rada u svrhu postizanja jednakih mogućnosti za žene u svijetu rada. Program je financijski podržan od strane GIP International i Nizozemske ambasade.

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti na broj telefona 01/ 24 22 800, 095 1997 038 ili putem e-mail adrese cesi@cesi.hr te će nakon prijave dobiti sve informacije vezane uz termine radionica.

Krajem 2013. godine ženske sindikalne grupe i ženske organizacije i udruge za zaštitu ljudskih prava osnovale su Žensku frontu za radna i socijalna prava. Cilj Ženske fronte je upoznavanje na negativne tendencije neoliberalizacije društva, pogotovo u segmentu rada i socijalnih prava. Nastala jer iz razloga što su brojne udruge odlučile javno reagirati na negativne tendencije neoliberalizacije društva, osiromašenje, diskriminaciju i ugrožavanje smjera društvenog razvoja.

Žensku frontu za radna i socijalna prava čine: Autonomna ženska kuća Zagreb, BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), Centar za ženske studije, CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje), Inicijativa za rad spremne, Kontra, Koordinacija žena HURS-a, Odbor žena NHS-a, Roda (Roditelji u akciji), ROSA (Centar za žene žrtve rata), Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Ženska mreža Hrvatske (30 ženskih grupa), Ženska sekcija SSSH te od nedavno i udruga B.a.B.e.

B.a.B.e. kao članice Fronte upozoravaju da je novi Zakon o radu (ZOR) posebno štetan za žene čiji će se  ionako nepovoljan položaj na tržištu rada samo dodatno pogoršati predloženim mjerama. Feminizacija siromaštva i preostale eksploatirane radne snage novim će Zakonom o radu postati hrvatska svakodnevica.

Nadalje, Ženska fronta za radna i socijalna prava kreće u video kampanju “Pozor – ZOR!”. Video kampanjom “Pozor – ZOR!” nastavlja upozoravati i informirati javnost o negativnim tendencijama novog Zakona o radu koji je, nakon što je Vlada 23. siječnja dala zeleno svjetlo, upućen u saborsku proceduru.

Tijekom veljače, kroz niz kratkih video uradaka sindikalistkinje i sindikalisti te brojne aktivistkinje i aktivisti progovorit će o različitim aspektima ovoga zakona. Prema stavu Ženske fronte za radna i socijalna prava, novi ZOR  fronte izborena radnička prava stavlja u prvi plan daljnju fleksibilizaciju rada i radnog vremena, produbljivanje siromaštva, smanjene nadnica, onemogućava planiranje slobodnog vremena te oslabljuje sindikalno organiziranje.