Javno predavanje naziva “Nasilje nad ženama” održano je 29. travnja, 2014. godine u Maloj vijećnici u Osijeku. Predavačica je bila članica Ženske sobe, Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja.

Cilj ovog predavanja bilo je upoznavanje prisutnih sudionica i sudionica s osnovnim pojmovima vezanim uz neravnopravnost žena i nasilja nad ženama.

Javno predavanje je održano uz podršku Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije, a sastavni je dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/“My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija ( u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress). Ženska soba i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje partnerske su organizacije na projektu “Moj glas protiv nasilja”.

Istog dana  u Osijeku u Centru za profesionalnu rehabilitaciju je održana i poludnevna radionica naziva “Prevencija nasilja nad ženama”, također u sklopu projekta “Moj glas protiv nasilja”. Poludnevnu radionicu za ruralne i nezaposlene žene vodila je članica Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić. Kroz interaktivan rad je Antonija Hojt Ilić sudionice radionice upoznala s oblicima nasilja nad ženama te mitovima i predrasudama vezanim uz nasilje. Posebno je upoznala prisutne s načinom i postupkom prijave nasilja relevantnim institucijama i službama.

Udruga CESI iz Zagreba u suradnju s Udrugom K-zona, Radijem Kaj i Udrugom žene HERA provode projekt “Europske mogućnosti za ruralne žene” u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko-križevačkoj  županiji. Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA INFO 2012, a sufinancira Vladin ured za udruge.

S obzirom da su u ovom trenutku brojne općine, gradovi i županije u procesu izrade strateških planova koji će predstavljati osnovu za povlačenje sredstava iz Europskih fondova, od velike je važnosti uključiti rodne perspektive u njih. Važno je u razvojne planove i strateške dokumente uključiti interese i potrebe žena. Žene koje žive u ruralnim područjima često su u višestruko lošijem položaju zbog ekonomske ovisnosti, slabe prometne povezanosti i nedostatka obrazovnih šansi kao i prilika za zapošljavanje. Rodna osviještenost ruralnog sektora ključna je strategija Europske unije, ne samo za potrebe promicanja jednakosti muškaraca i žena, nego i za ekonomski razvoj i održivost ruralnog područja.

Upravo u svrhu promicanja rodno osviještenih lokalnih politika te razmjene dobrih praksi u kreiranju lokalnih razvojnih strategija, CESI u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije organizira okrugli stol u Pregradi. Okrugli stol će se održati 29. travnja, 2014. godine u Gradskoj vijećnici u Pregradi s početkom u 18.00 sati.

Na okruglom stolu će sudjelovati Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Anđelko Ferek-Jambrek, tbc, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije, Marko Vešligaj, gradonačelnik Grada Pregrade, Sanja Cesar, voditeljica programa u udruzi CESI, Helena Matuša, zamjenica direktorice, ZARA, Ivana Radanović, Mreža udruga Zagor te predstavnik/ca Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Moderatorica okruglog stola je Tajana Broz iz udruge CESI i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije.

U sklopu projekta “Sigurno mjesto” kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) te partnerske organizacije  S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitica), Centar za žene Adela (Sisak) i Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” (Pakrac), održan je dvodnevni follow up sastanak od 22. do 23. travnja, 2014. u Višnjici.

Na sastanku su kroz kratak pregled projekta prezentirana postignuća i rezultati ostvareni u protekle dvije godine. Antonija Hojt Ilić i Maja Vukmanić Rajter iz Ženske sobe istaknule su nekoliko zapaženih postignuća. Istaknuto je uspostavljanje odlične suradnje i umrežavanja sa srodnim organizacijama civilnog društva i lokalnim akterima koji pružaju socijalne usluge za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi pri čemu je sklopljeno osam Memoranduma o suradnji te uspostavljena neformalna mreža. Za organizacije koje se u svakodnevnom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja provedene su brojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i kvalitete rada. Okosnicom projekta istaknut je razvoj i implementacija Minimalnih standarda u radu organizacija koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja te pokretanje web stranice www.sigurnomjesto.hr. Web stranica omogućava brz i jednostavan pristup potrebnim informacijama putem visoko funkcionalnog pretraživača za žene žrtve nasilja te sadržava sve potrebne informacije o tome kako prepoznati i prijaviti nasilje, odlučiti izaći iz nasilja, o pravima i zakonima.

Također su istaknute podrške i suradnja u sklopu promocije projekta i web stranice sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, Hrvatskim ragbijaškim savezom, Zagrebačkim ragbi savezom, rukometašima Hrvatske rukometne reprezentacije te mnogim poznatim ličnostima iz svijeta glume, filma, glazbe i politike.

Iako se projekt “Sigurno mjesto” bliži svom kraju, projektni tim ostvario je i postigao zapažene rezultate te inicirao i ostvario dugoročne promjene koje i dalje zahtijevaju punu pozornost relevantnih aktera na području suzbijanja nasilja nad ženama.

Sastanak feministkinja Hrvatske i Srbije pod nazivom “Feministička etika odgovornosti u različitim političkim kontekstima – Srbija i Hrvatska” održava se od 24. do 27. travnja, 2014. godine u Poreču. Sastanak se održava u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč i Žena u crnom Beograd u sklopu projekta financiranog od strane Mediterranean Women`s Fund.

Četverodnevni sastanak dio je aktivnosti koje provode feministkinje s područja bivše Jugoslavije s ciljem organiziranja Ženskog suda – feminističkog pristupa pravdi, koji će se održati u proljeće 2015. godine u Sarajevu.

Na sastanku u Poreču će se okupiti feministkinje Srbije i Hrvatske koje su uključene u cjelokupni proces organiziranja Ženskog suda. Razgovarat će se o kontekstu u kojem su nastale i nastaju razne povrede ljudskih prava žena. Kontekstualizacija je važna za Ženski sud jer analizira uvjete u kojima feministkinje djeluju, analizira državne politike prema sučeljavanju s prošlošću i uspostavi pravde za žene žrtve rata te politike koje se odnose na žene i siromaštvo, rodno uvjetovano nasilje i slično.

Javna tribina “Europski parlament: 50/50 – hoće li ove godine biti drugačije?” na temu rodne ravnopravnosti u politici, a povodom izbora za Europski parlament održana je 17. travnja, 2014. godine u organizaciji Kulturno informativnog Centra (KIC) u Zagrebu. Tribina je održana u okviru ciklusa tribina „U ženskom društvu“.

Uvodno izlaganje održala je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Pravobraniteljica je istaknula koliko je za demokratsko društvo važna uravnotežena participacija žena i muškaraca na mjestima gdje se donose važne političke i gospodarstvene odluke. Problemi u provedbi zakonskih odredbi pokazuju kakva je politička volja uspostave stvarne, a ne formalne ravnopravnosti spolova. Istaknula je kako se još uvijek raspravlja i/ili ne poštuju političke kvote u Hrvatskoj (40% podzastupljenog spola na kandidacijskim listama) koje propisuje Zakon o ravnopravnosti spolova.

S obzirom kako je u Hrvatskoj na upravljačkim strukturama svega je 9% žena predsjednica nadzornih i 11% predsjednica upravnih odbora, na nama je krenuti putem inicijative Viviane Reading i Europske komisije za uvođenje kvota kojima bi se povećala zastupljenost žena na 30-40% u upravama tvrtki koje su u većinskom vlasništvu države do 2020 godine. Istraživanja su pokazala da su neophodna 3-4 izborna ciklusa temeljena na kvotama kako bi se postigla vidna uravnoteženost spolova, nakon čega su ih neke države, poput, na primjer Danske, ukinule jer za njima više nije bilo potrebe.

U raspravi su također sudjelovale/i Andrea Feldman iz OraH-a, Krolina Leaković iz SDP-a, Margareta Mađerić iz HDZ-a i Jozo Radoš iz HNS-a.

U suradnji Ministarstva branitelja RH i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) održan je Okrugli stol stručnjaka/inja kao prilog javnoj raspravi prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Okrugli stol je održan 14. travnja, 2014. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Uvodnu riječ održali su ministar branitelja Predrag Matić i stalna predstavnica UNDP-a Louisa Vintona, dok je prijedlog Zakona predstavio pomoćnik ministra branitelja Bojan Glavašević. Na okruglom stolu nadalje je predstavljeno istraživanje izrađeno prema narudžbi UNDP-a s ciljem procjene broja žrtava i učinci raznovrsnih oblika financijskih obeštećenja. Branka Galić, Dragan Bagić i Ozren Žunec s Filozofskog fakulteta prezentirali su istraživanje provedeno tijekom 2013. godine u kojem je definiraj profil i dana procjena broja žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj, kao i implikacije za obeštećenja žrtava. Okruglom stolu prisustvovala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja se sudjelovala u radu radne skupine prilikom izrade Zakona.

Okrugli stol organiziran je kao dio zajedničkoga projekta Ministarstva branitelja, Udruge Žene u Domovinskom ratu i UNDP-a. Projekt je podržan od strane Vlade Švicarske Konfederacije, UN Women, a s ciljem da osigura žrtvama seksualnog nasilja status, priznanje, obeštećenje i podršku koju zaslužuju.

Povodom izbora koji će se uskoro održati za Europski parlament organizira se tribina u Kulturno informativnom centru (KIC – Preradovićeva 5) u Zagrebu pod nazivom “Europski parlament: 50/50 – hoće li ove godine biti drugačije?”. Tribina će se održati 17. travnja, 2014. godine s početkom u 19.00 h, a tema će biti rodna ravnopravnost u politici.

Iako Europski parlament podržava rodnu ravnopravnost, pitanje je koliko ju podržavaju hrvatske stranke te na koji način će žene u politici poduprijeti interese žena te kako će motivirati žensko biračko tijelo.

Na tribini će govoriti Andrea Feldman (OraH), Karolina Leaković (SDP), Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Margareta Mađerić (HDZ) i Jozo Radoš (HNS).

Tribina se održava u okviru ciklusa tribina “U ženskom društvu”, a voditeljica je novinarka HTV-a i portala Voxfeminae, Danijela Stanojević.

Ulaz na tribinu je slobodan.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Zagreba od 30. travnja, 2014. godine, započinje ciklus radionica za nezaposlene žene u Zaboku, po prvi puta na području Krapinsko-zagorske županije. Kroz interaktivan rad u grupi tijekom deset susreta žene će dobiti potpunu edukaciju za aktivno traženje posla, ali i za razvoj vlastitih vještina komunikacije i osobne efikasnosti.

Teme koje će se obraditi tijekom trajanja programa su: komunikacijske vještine, neverbalna komunikacija, asertivnost, pregovaranje, intervju za posao, pisanje životopisa i motivacijskog pisma, nošenje sa tremom, prezentacijske vještine, osobna efikasnost te upravljanje ciljevima i vremenom. U sklopu ovog programa žene također mogu dobiti i pravne savjete vezane uz radna i socijalna prava te diskriminaciju u svijetu rada.

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti na broj telefona 01 24 22 800, 095 1997 038 ili putem e-mail adrese cesi@cesi.hr najkasnije do 24.travnja 2014. Nakon prijave, žene će dobiti sve informacije vezane uz termine radionica, a na grupama može prisustvovati 10 polaznica.

Projekt se provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Zagreb i nastavak je dugogodišnjeg rada CESI-a u svrhu postizanja jednakih mogućnosti za žene u svijetu rada. Program je financijski podržan od strane GIP International i Nizozemske ambasade.

LGBTIQ inicijativa Filozofskog fakulteta u Zagrebu AUT organizira tribinu pod nazivom “Feminizam i pornografija – ljubavna priča”. Tribina će se održati u srijedu, 16. travnja, 2014. godine s početkom u 20.00 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Ivana Lučića, 3), dvorana 3.

Na temu feminizma i pornografije lome se feministička koplja te je upravo iz tog razloga potrebno otvoriti tu temu. Tijekom povijesti feminističke prakse i teorije pornografija je bila kamen spoticanja – neke su je feministinje htjele zabraniti, neke (potajice) gledati, neke stvarati. Dok konzervativne struje pornografiju prikazuju kao štetan i nemoralan porok koji šteti svetosti braka i spolnoj čistoći, a neke liberalne kritičarke upozoravaju na prikaze žena i seksualnih i rodnih manjina u porno filmovima, gošće tribine pornografiju gledaju feministički, filmski, alternativno – tražeći u njoj prostor za subverzivni otpor, vizualni celuloidni užitak ili praktično ostvarenje feminističke teorije.

Gošće i teme koje će se izlagati na tribini su sljedeće: Asja Bakić, pjesnikinja, feministkinja, pornoaktivistkinja: Feministički uvod u mainstream pornografiju; Mario Kozina, filmski kritičar i stručnjak za pornografske žanrove sedamdesetih: Pornografija i gej identitet sedamdesetih; Anja Plazonja, studentica ruskog i komparativne književnosti: Feministička pornografija.

Sve/i zainteresirane/i pozvane/i su na sudjelovanje na tribini.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora održao je 49. tematsku sjednicu pod nazivom “Pravna i zdravstvena zaštita transseksualnih, transrodnih i rodno nekonformnih osoba u Republici Hrvatskoj”. Tematska sjednica održana je u prostorijama Hrvatskog sabora, 9. travnja, 2014. godine

 

Na sjednici na kojoj se govorilo o izradi Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije i utvrđivanja uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu, prisustvovale su razni predstavnici i predstavnice organizacija civilnih društava, državnih institucija i tijela. Cilj tematske sjednice bio je približavanje ove teme svim relevantnim tijelima i ustanovama te sveukupnoj javnosti u Republici Hrvatskoj.

Na tematskoj sjednici uz predstavnice/ke nadležnih ministarstava, predstavnice pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pučke pravobraniteljice, saborskih zastupnica i zastupnika, predstavnike udruge Trans Aid i predstavnice Ženske sobe i Kontre, prisustvovale/i i Iva Žegura, klinička psihologinja, predsjednica Odbora Romana Jerković, Peggy T. Cohen-Kettenis, profesorica iz Amserdama te profesor Miroslav Đorđević, kirurg iz Srbije.

Zaključak tematske sjednice je kako je s obzirom da transrodne, transseksualne i rodno varijantne osobe nailaze na brojne prepreke potrebna potpuna podrška zajednice i društva u ostvarivanju njihovih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Sveobuhvatna pravna i zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj potrebno je provoditi kvalitetnom stručnom i etičkom skrbi. Profesor pedijatrijske urologije iz Beograda Miroslav Đorđević istaknuo je potrebnu suradnju između zemalja, razmjenu iskustava te interdisciplinarni pristup problemu koji je ključ za zaštitu prava trans* osoba u Republici Hrvatskoj.