Sljedeća po redu Prajdionica, prajdov studij za početnike/ce, u organizaciji Zagreb Pridea, održat će se u nedjelju, 13. travnja, 2014. godine s početkom u 19.00 sati. Predavanje pod nazivom “Spol, rod, trans” održat će Ari Kajtezović i Noa Pintarić iz udruge Trans Aid. Mjesto predavanja je u prostorijama kulturnog centra MAMA u Preradovićevoj 18, u Zagrebu.

Na predavanju će se govoriti o razlici između spola i roda, osnovi na kojoj se zaključuje o nečijem spolu, rodu i/ili seksualnoj orijentaciji te o rodnom izražavanju. Odgovarat će se na pitanja zašto se nekada piše trans sa zvjezdicom, nekada bez nje, nekada se kaže transrodnost, a nekada transseksualnost, te postoji li razlika između svega navedenog. Izlagat će se i o tome kakvi su zakoni Hrvatske te zašto je društvu bitno da jezični rod bude u skladu sa pripisanim spolom/rodom.

Sve/i zainteresirane/i pozvane/i su na predavanje.

Predstavljanje projekta “Moj glas protiv nasilja” održat će se u Kući Europe (Cesarčeva 6, Zagreb) 10. travnja, 2014. godine s početkom u 11.00 sati. Projekt će predstaviti predstavnice organizacija na projektu, mr. sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, Nataša Bijelić, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) te Paula Zore, Ženska soba – Centar za seksualna prava. U sklopu predstavljanja projekta, održat će se i promocija tv i radio spota “Prašina”.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH krenuo je u provedbu dvogodišnjeg projekta “Moj glas protiv nasilja”  u suradnji s partnerskim organizacijama Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba. Glavni cilj jest podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama uključujući obiteljsko nasilje i odašiljanju poruke o nužnosti nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog nasilja. Projekt je sufinanciran od Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost “Progress”.

Predavanje na temu “Uloga organizacija civilnog društva u zaštiti žrtava spolnih delikata i nasilja u obitelji i suradnja s policijom” održala je Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi. Predavanje je održano na Policijskoj akademiji u Zagrebu, 3. travnja, 2014. godine. Sudionice/ci predavanja bile/i su policijske/i službenice/ke kriminalističke policije iz svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj, koje/i specijaliziraju za rad u predmetima maloljetničke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika te nasilja u obitelji.

Maja Vukmanić Rajter u uvodnom dijelu predavanja predstavila je rad Ženske sobe i Centra za žrtve seksualnog nasilja te web stranicu Sigurno mjesto. Prilikom iznošenja podataka o rasprostranjenosti seksualnog nasilja u Hrvatskoj od 2010. do 2013. godine, istaknula je kako je seksualno nasilje rodno uvjetovano nasilje. Primjerice, prema podacima Ministarstvu unutarnjih poslova RH za 2011. godinu muškarci su u 96% slučajeva počinitelji seksualnog nasilja. Nadalje su se na predavanju izložili razlozi o neprijavljivanju seksualnog nasilja te je pojašnjen mit o “pravom silovanju”.

Vukmanić Rajter sudionice/ke upoznala je i sa organizacijama civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj. Također, predstavila je istraživanje “Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva”, koje je provela Ženska soba 2010. godine s predstavnicama/ima organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Prilikom iznošenja rezultata, istaknula je odgovore sudionica/ka istraživanja o suradnji s drugim institucijama, tijelima i organizacijama. Podaci istraživanja o suradnji s policijom i sudovima RH pokazuju kako samo 6% organizacija ističe kako nema suradnju s policijom, dok u 73% slučajeva organizacije ističu dobru i izuzetno dobru suradnju s istima. Sa sudovima ne surađuje 22% organizacija, dok kao dobrom/izuzetno dobrom suradnjom ističe 56% organizacija. Lošom/izrazito lošom suradnjom opisuje 32% slučajeva.

Održano predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu dio je aktivnog rada Ženske sobe u području osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima kroz edukacijska predavanja.

Baza za radničku inicijativu i demokraciju (BRID) održala je 29. i 30. ožujka, 2014. godine prvu sesiju u sklopu Ženske sindikalne škole. Na Ženskoj sindikalnoj školi sudjelovale su sindikalistkinje iz tri središnjice (SSSH, NHS, HURS) te ostale zainteresirane žene i muškarci. Sesija je sadržavala radionice, seminare, diskusije i panele, koji su bili organizirani oko tema uvoda u feminizam i radnički pokret, društvene reprodukcije te posebnosti ženskog sindikalnog organiziranja.

Članice udruge Domine, dr. sc. Valerija Barada i Mirjana Kučer održale su interaktivno predavanje/radionici pod nazivom “Patrijarhalni modeli: žena, majka, kraljica”. Valerija Barada, sa zadarskog Odjela za sociologiju i Mirjana Kučer, koordinatorica udruge Domine, govorile su o važnim pitanjima suočavanja žene u Hrvatskoj sa prijetnjama repatrijarhalizacije i retradicionalizacije, odnosno o gubitku stečenih prava žena. Dubina ekonomske krize s kojom se suočavamo, kao i agresivna kampanja crkve koja zagovara tradicionalne rodne uloge žena i muškaraca u društvu, pogoduju ovom negativnom trendu.

Barada sa zadarskog Odjela za sociologiju i Kučer, koordinatorica udruge Domine, govorile su pred novom publikom o važnim pitanjima suočavanja žene u Hrvatskoj sa prijetnjama repatrijarhalizacije i retradicionalizacije, odnosno o gubitku stečenih prava žena. Dubina ekonomske krize s kojom se suočavamo, kao i agresivna kampanja crkve koja zagovara tradicionalne rodne uloge žena i muškaraca u društvu, pogoduju ovom negativnom trendu.

Ženska sindikalna škola održava se u sklopu projekta “Širenje područja suradnje između organizacija civilnog društva u Hrvatskoj”, a u organizacije BRID-a. Donator projekta je fondacija “Rosa Luxemburg Stiftung”.

U sklopu sedmog Sajma poslova u Krapini 27. ožujka, 2014. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) održao je “Radionicu podrške za nezaposlene žene” sa svrhom osnaživanja i podrške ženama te dobivanja informacija i znanja potrebnih za aktivno sudjelovanje u svijetu rada.

Martina Keča, stručna suradnica u CESI, predstavila je ženama kako izgledaju dobar životopis i molba, upoznala je žene sa komunikacijskim i prezentacijskim vještinama te kako se prezentirati poslodavcu. Ena Knežević, pravnica iz Pravnog savjetovališta, prisutne žene upoznala je sa radnim i socijalnim pravima u procesu traženja posla i zapošljavanja te ukazala na diskriminaciju u svijetu rada koja pogađa žene te kako se boriti protiv nje. Predstavljen je web portal Radnica.org na koji se mogu javiti žene sa svojim svjedočanstvima o diskriminaciji i gdje mogu dobiti pravnu pomoć i zaštitu u području radnih i socijalnih prava.

Na radionici je prisustvovalo 20 nezaposlenih žena iz Krapinsko-zagorske županije kojima su i podijeljeni priručnici CESI: “Alatnice-kutije s alatima za zapošljavanje” te ostali promotivni materijali o drugim programima koje CESI provodi.

Sedmi sajam poslova održan je u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Krapina pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine. U okviru Sajma održan je okrugli stol i brojne radionice na kojima su sudjelovali predstavnici/ce poslodavaca, obrazovnih institucija, javnih ustanova, udruga, pa tako i iz udruge CESI, te mnoge nezaposlene osobe.

Trening “Mlade žene mijenjaju svijet” u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Zagreb održan je od 20. do 23. ožujka 2014. godine u Donjoj Stubici. Trening je dio projekta koji je podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.

Seminar je sadržavao interaktivne radionice o distinkciji rod/spol, identitetima, ulogama, rodnim stereotipima, socijalizaciji i rodnoj neravnopravnosti. Praktični dio seminara je održala fotografkinja i aktivistkinja Ines Kotarac. Kotarac je govorila o tehničkim detaljima dobre fotografije i aktivističkim momentima u svom dosadašnjem djelovanju.

Temu cyber-aktivizam su uz predavanje i praktične savjete držale prošlogodišnje polaznice treninga “Mlade žene mijenjaju svijet” te urednice portala Libela.org, Hana Grgić i Svjetlana Knežević. Predstavile su polaznicama i inicijativu “Za rad spremne“, za koju se ideja iznjedrila na prošlogodišnjem treningu. Zadnji dio seminara je bio posvećen osmišljavanju konkretnih akcija koje ćemo provesti u naredna tri mjeseca, s ciljem osvješćivanja/educiranja šire javnosti o rodnim i sličnim pitanjima.

Sudionice seminara istaknule su kako je ovakav tip seminara upravo ono što nedostaje mladim ženama željnim društvene promjene. Konkretizacija u vidu provođenja akcija je ono što ovo iskustvo razlikuje od raznih tribina i edukacija koje se inače nude.

Održani trening dio je projekta koji je podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.