Udruga SOS telefon – Grad Rijeka poziva sve zainteresirane na javno predavanje naziva “Mogućnosti pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja” koje će se održati u Gradskoj vijećnici grada Rijeke (Korzo 16). Predavanje će se održati 11. srpnja, 2014. s početkom u 17.00 sati.

Gošća predavačica bit će Anamarija Matanović, programska koordinatorica Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda. Predavačica će širu javnost, predstavnike/ce lokalnih vlasti, Centara za socijalnu skrb, kao i organizacije civilnog društva informirati o radu Udruge Brod, te na primjerima pozitivne prakse u radu s direktnim korisnicama skloništa podignuti razinu svijesti o problematici rodno uvjetovanog nasilja.

Predavanje je sastavni dio projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a koji se provodi u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava (Zagreb), Udrugom žena „Hera“ (Križevci), Centrom za žene „Adela“ (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod) i SOS telefonom – grad Rijeka.

Svi/e zainteresirani/e pozvani/e su da svojim dolaskom aktivno sudjeluju u diskusiji.

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava (Zagreb), a u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”, s partnerskim organizacijama Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom žena “Hera” (Križevci), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod) i SOS telefonom – Grad Rijeka (Rijeka),  organizirano je studijsko putovanje od 15. do 18. lipnja, 2014. godine u Beč (Austrija) kako bi se unaprijedila suradnju sa organizacijama civilnog društva iz Europske unije.

Sudionice su nakon obilaska skloništa za žene žrtve nasilja u Bečkom Novom Mjesto, posjetile sjedište Europske mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE), čija je izvršna direktorica Maria Rösslhumer, te se upoznale s radom nacionalne S.O.S linije za žene koje su preživjele nasilje. Također, posjetile su i Intervencijski centar za nasilje u obitelji čija je izvršna direktorica Rosa Logar koja je zajedno sa kolegicama prisutne upoznala sa radom i važnošću njihove organizacije. Posljednjeg dana putovanja, Serin Duzdar upoznala je prisutne s radom organizacije Orient Express i skloništa namijenjenog za žene i djevojčice koje su žrtve prisilnog braka.

Sudionice partnerskih organizacija na projektu ostvarile su kontakte i suradnju te otvorile prostor za razmjenu iskustava i znanja s organizacijama koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama u Austriji. Također, usvojeni su mnogi primjeri dobre prakse u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja koji će uvelike koristiti u unaprjeđenju standarda u rada sa ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj.

Studijsko putovanje održano je u sklopu navedenog projekta, a financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava od 10. do 12. lipnja, 2014. godine održan je trodnevni trening naziva “Uloga centara za socijalnu skrb u području pružanja pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja” u Donjoj Stubici. Osnovni cilj treninga je razmjena iskustava u suzbijanju nasilja nad ženama te stvaranje neformalne mreže organizacija civilnog društva koje će zajednički raditi na zagovaranju i postizanju pozitivnih promjena u području zaštite prava žena žrtava nasilja.

Nakon uvodnog pozdravljanja i predstavljanja sudionica treninga, Antonija Hojt Ilić predstavila je dosadašnja postignuća ostvarena na projektu te planirane daljnje korake.

Maria Rösslhumer, izvršna direktorica Europske mreže protiv nasilja nad ženama (Women Against Violence Europe – WAVE), direktorica Mreže autonomnih austrijskih ženskih skloništa te S.O.S. linije protiv nasilja nad ženama. Maria Rösslhumer u početnom djelu izlaganja istaknula je dobru povezanost WAVE mreže s organizacijama civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj te napore koji se zajednički poduzimaju u borbi protiv nasilja nad ženama. Nakon prezentiranja Mreže autonomnih austrijskih ženskih skloništa, rada WAVE mreže, Nacionalne linije za žene koje su preživjele nasilje, Intervencijskih centara, mnogih savjetovališta (za žrtve seksualnog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, žrtve prisilnih brakova, žrtve nasilja, servisi za migrantice, i tako dalje) te pregleda specijaliziranih servisa koji djeluju u Austriji na području zaštite i pomoći žena i njihove djece od nasilja, predstavila je i Program za rad s počiniteljima nasilja koji se provodi u ovoj europskoj zemlji. Sudionicama treninga posebno je bila objašnjena povezanost u radu Intervencijskih centara, proaktivnih centara koji djeluju u 9 austrijskih županija u kojima se pružaju posebne usluge u slučaju izbacivanja nasilnika iz doma, austrijske policije i Programa za rad s počiniteljima nasilje. Zakonski je propisana suradnja između policija i Intervencijskih centara koji nakon djelovanja policije kontaktiraju žrtvu i nude joj pomoć i podršku. U svom završnom dijelu izlaganja, Maria Rösslhumer definirala je što znači termin sklonište za žene i pojam autonomnost te istaknula kako je potrebno da oni budu vođeni od strane organizacija civilnih društva koji rade na rješavanju nasilja nad ženama jer same žrtve iskazuju veće povjerenje prema njima.

Na početku drugog dana treninga izlaganje je održala Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika. Karačić je prezentirala uloge i obaveze centara za socijalnu skrb u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja. Prvotno je predstavila prava korisnika/ca u sustavu socijalne skrbi i nadležnosti centara za socijalnu skrb, dok je u drugom dijelu izlaganja prezentirala proceduru rada djelatnika i djelatnica centara za socijalnu skrb u slučaju nasilja u obitelji. Sudionice treninga upoznala je s procedurom prijave nasilja policiji, socijalnim intervencijama, opsegom tretmana, procedurom provođenja inicijalnog razgovora sa žrtvom te potom opsegom tretmana, osiguravanjem smještaja u skloništa za žene žrtve nasilja (ukoliko je to potrebno) te proradom samog plana sigurnosti koji se izrađuje sa ženama koje su preživjele nasilje.

Nakon diskusija vođenih na temu novog Obiteljskog zakona, trenutnog statusa i prava žrtava nasilja u obitelji i žrtava seksualnog nasilja, mogućnosti suradnje centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva, statusa i prava žrtava trgovanja ljudima u sustavu socijalne skrbi i same senzibilizacije i edukacije djelatnika/ica centara za socijalnu skrb, sudionice treninga radile su na razvoju medijske kampanje protiv nasilja nad ženama u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”.

Trening je održan u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “HERA” Križevci, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te udruga SOS telefon – Grad Rijeka.

Antonija Hojt Ilić

 

Maja Vukmanić Rajter

 

Maria Rosslhumer

 

Šrefica Karačić

 

06

Tribina naziva “Mogu li zajedno obitelj i karijera” održat će se 12. lipnja, 2014. u Kulturno informativnom centru u Zagrebu (Preradovićeva 5) s početkom u 19.00h. Na tribini će govoriti Diana Kobas, pokretačica projekta Mamforce, Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Maja Pokrovac, HUP, Jasminka Jelić, psihologinja i Dubravka Jusić, direktorica Korporativnih komunikacija Vipneta. Na tribini će sudjelovati i političarke i aktivistkinje civilnog društva te pripadnice privatnog poslovnog sektora.

Tribina se održava u sklopu ciklusa “U Ženskom društvu”, a tribinu će voditi novinarka HTV-a i portala Vox feminae, Danijela Stanojević. Na tribini će se moći saznati više o prvim tvrtkama koje olakšavaju ravnotežu posla i obitelji svojim zaposlenicima i zaposlenicama i osiguravaju jednake mogućnosti napredovanja bez obzira na spol, te o projektu Mamforce.
Također će se raspravljati o usklađivanju obiteljskih obaveza i karijere, slabe institucionalne i društvene potpore prilikom odlaska na porodiljni dopust i planiranju obitelji.

Svi/e zainteresirani/e su pozvani/e.

XIII. Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji u organizaciji Zagreb Pridea „Na pravoj strani povijesti“ održat će se 14. lipnja, 2014. godine u Zagrebu. Okupljanje započinje u 14.00 h na Trgu žrtava fašizma odakle povorka kreće u šetnju gradom.

Ovogodišnja Povorka ponosa odvija se pod sloganom “Na našoj strani povijesti”, pri čemu je izdan i proglas  „Na pravoj strani povijesti“. Tjedan ponosa započeo je 6. lipnja, otvorenjem izložbe fotografija “Naša strana povijesti” u galeriji Inkubator, Tkalčićeva 30, Zagreb, nakon čega je uslijedio Zbeletron after party u Tabanu.
Tjedan ponosa traje od 6. do 13. lipnja, 2014. i to je do sada najveći i najbogatiji Tjedan ponosa  ispunjen raznim političkim, aktivističkim, kulturnim i zabavnim događajima.

Prikupljanje pomoći za stradale u poplava održava se svakog ponedjeljka od 17 – 19h, a tijekom Tjedna ponosa svakodnevno u uredu Zagreb Pridea pri AKC Medika, Pierottijeva 11, Zagreb.

Program Tjedna također uključuje i filmske projekcije, radionice transparenata za XIII. Povorku ponosa, godišnji susret i diskusija roditelja LGBT osoba „Mame u Mami“, speed-dating, turistički obilazak LGBT Zagreba, drag show, kviz o životnom partnerstvu, tribine i diskusije o homofobiji u sportu, sekularnosti i rodu te bogati svakodnevni noćni program. Više o rasporedu događanja na sljedećoj adresi: link.

pride week slika1

 

Predavanje pod nazivom “Možemo li razbiti stakleni sklop?”, u sklopu projekta Femininum radionica, održat će se 11. lipnja, 2014. s početkom u 15.00 h u prostoru Akvarija na Kampusu u Rijeci. Predavanje će održati prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci.

“Možemo li razbiti stakleni sklop?” tematizirat će rodnu ravnopravnost na Sveučilištu u Rijeci (potkrijepljenu kvantitativnim podacima) te pitanje žena u znanosti i visokom obrazovanju. Predavanje, nakon kojeg će uslijediti rasprava, propitivat će društvene diskriminacijske prakse i zapreke koje su razlog malom broju žena na rukovodećim pozicijama. Također, diskutirat će se o tome kako stvoriti uvjete koji će ženama omogućiti dosezanje punog potencijala, fleksibilnosti roda, binarnoj podjeli kategorija ‘ženskog’ i ‘muškog’

Projekt Femininum radionica dio je projekta za razvoj studentskog standarda u domeni obrazovanja i poduzetništva Sveučilišta u Rijeci.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Konferencija i javna diskusija naziva “Položaj žena u javnom životu” održat će se 13. lipnja, 2014. godine u Medijateci Francuskog Instituta u Zagrebu (Preradovićeva 5). Konferencija će započeti u 9.00 h i trajat će do 11.00 h. Predavanja na konferenciji održat će se na engleskom jeziku.

Nakon uvodne riječi Veleposlanice Francuske u Republici Hrvatskoj, Njezine Ekselencije, Michèle Boccoz, predavanja će izlagati predavačice: Nathalie Loiseau, direktorica francuske Nacionalne škole za upravu / Ecole Nationale d’Administration (ENA); Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske; Melita Mulić, zastupnica u Hrvatskom saboru.

Nathalie Loiseau i Višnja Ljubičić će odgovarati na pitanja zainteresiranim nakon održanih predavanja i javne diskusije.

Organizacija Hollaback! Hrvatska poziva sve zainteresirane građane i građanke na prvi zagrebački Chalk Walk koji će se održati 05.lipnja, 2014. na parkiralištu ispred Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 u 17.00 sati.

Jedna od temeljnih ideja Hollabacka je da svatko treba reagirati na svaki oblik uličnog uznemiravanja (fizičkog, verbalnog, neverbalnog…) te time doprinijeti zaustavljanju rodno uvjetovanog nasilja na ulicama čiju najugroženiju skupina čine žene i LGBTIQ osobe. Primjeri takve vrste uličnog uznemiravanja su vrijeđanje, obraćanje pogrdnim imenima, komentiranje izgleda, diranje, masturbacija na javnom mjestu, praćenje, prijetnje napadom te svako slično ponašanje koje kod osobe koja je doživjela nepoželjno ponašanje izaziva negativne emocije poput neugode, srama, ljutnje ili straha.

Chalk walk predstavlja oblik javnog prosvjeda protiv kulture uznemiravanja, ali i metodu vraćanja moći u ruke uznemiravanih. Ideja organizacije takvog događaja nastala je po uzoru na slična događanja u organizaciji pokreta Hollaback!  u drugim državama, a sastoji se od crtanja crteža i ispisivanja natpisa kredom protiv rodno uvjetovanog nasilja, te upućivanja poruka uznemiravateljima.

Više o samom događaju može se potražiti na facebook-u: https://www.facebook.com/events/558751527576120/

Chalk Walk