Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog udruga žena “HERA” u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije te PU Koprivničko-križevačka organizirala je javnu akciju u Koprivnici na glavnom gradskom trgu.

Javna akcija je održana s ciljem senzibiliziranja javnosti o problematici obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. Tijekom akcije građani/ke mogli/e su dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su podijeljeni  leci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.
Akciju su podržali i zamjenici župana Koprivničko-križevačke županije.

U srijedu, 26. studenog članice udruge žena “HERA” održale su sastanak s predstavnicima/ama jedinica lokalne samouprave i institucija sustava s ciljem jačanja suradnje i partnerstva u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja te predstavljanje preporuka za javno zagovaranje i lobiranje, odnosno povećanje utjecaja organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka te kreiranja nacionalnih strategija i politika.

Na sastanku se govorilo o mehanizmima zaštite žrtava nasilja, mitovima i predrasudama koji su još uvijek prisutni u društvu i doprinose nasilju nad ženama, primjerima iz prakse, a posebno onih koji stvaraju nepovjerenje u institucije sustava, kao i problemima zbrinjavanja i smještaja žena žrtava nasilja. Također je bilo i govora o primjerima koji su prepoznati kao pozitivni oblici suradnje u zajednici koji su pridonijeli kvalitetnom rješavanju slučajeva nasilja nad ženama, a posebno se to odnosi na osobne kontakte i suradnju između organizacija civilnog društva i državnih institucija.

Na kraju je istaknuto kako kontinuirano treba raditi na senzibiliziranju javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, u cilju podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žena žrtava nasilja te potaknuti osnivanje Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji. Također je istaknuto kako je potrebno izraditistrategije za zaštitu od nasilja te uspostavljatimeđusektorsku suradnju institucija, organizacija te lokalne zajednice. Na sastanku su uz predstavnice HERE sudjelovale i predstavnice Centra za socijalnu skrb Križevci, Policijske postaje Križevci te Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevci.

Održane aktivnosti su organizirane u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a provode ga Ženska soba – Centar za seksualna prava, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava , Udruga žena “HERA” Križevci te SOS telefon – Grad Rijeka.

“Mlade žene mijenjaju svijet!” naziv je virtualne izložbe fotografija postavljene na web stranici Libela. Izložba prikazuje način na koje su mlade žene mijenjale društvo u kojem žive, odnosno  dokumentira sudjelovanje mladih žena u društvenom i političkom životu.

Izložba se može pogledati na  www.padlet.com/cesi/izlozba.

Fotografije prikazuju različite akcije provedene od travnja do listopada 2014. godine kojima je cilj bio promovirati rodnu ravnopravnost.
Mlade žene, studentice i članice nevladinih organizacija oformile su nekoliko inicijativa koje su upozoravale na različite društvene probleme kao što su seksizam u jeziku,  nasilje u adolescentskim vezama, prvo žene na izbor i (ne)dostupnost prekida trudnoće, ali su se bavile i pitanjima kao što su ženska seksualnost i stereotipne rodne uloge i zanimanja.

Inicijativa “Operi jezik” provela je ulične akcije kojima je nastojala raskrinkati seksizam i stereotipe u jeziku.
Inicijativa “Gdje je ovdje ljubav” usmjerila se na problem nasilja u adolescentskim vezama pa je kroz različite akcije informirala, educirala i senzibilizirala mlade o problemu nasilja u vezama.
Cilj inicijative “Znaj znanje” bio je svim zainteresiranima kroz web i Facebook stranicu osigurati točne, relevantne i nepristrane informacije o prekidu trudnoće i pravu žene na izbor kao jednom od osnovnih ljudskih prava.
Provedene akcije uključivale su i radionicu o ženskoj seksualnosti kojom se nastojalo potaknuti propitivanje stavova o seksualnosti i uloge seksualnosti u životima mladih žena. Druga radionica odnosila se na predrasude i stereotipe vezane uz izbor zanimanja i bila je namijenjena djeci predškolske dobi.

Projekt “Mlade žene mijenjaju svijet!” provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i njime želimo osnažiti mlade žene za aktivno sudjelovanje u društvu i promociju rodne ravnopravnosti. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih RH i Grada Zagreba.

Ženska mreža Hrvatske organizira javni protest u petak, 28.11.2014. u 11:55 h, pred Vladom Republike Hrvatske, pod nazivom “Nećemo natrag na ilegalan pobačaj!”, povodom drastičnog kršenja reproduktivnih prava žena u licenciranim javnim bolnicama/kliničkim centrima u različitim gradovima Hrvatske.

Javne bolnice, odnosno ginekolozi i ginekologinje odbijaju obavljanje prekida trudnoće na zahtjev pacijentica. Kršenje zakona u bolnicama prolazi nesankcionirano, ginekolozi primaju pune plaće, a žene u velikom broju gradova u Hrvatskoj, koje uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje, ne mogu ostvariti svoje zakonsko pravo na siguran, legalan i dostupan prekid trudnoće.

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravlja ne osiguravaju provedbu zakona i ne štite žene od onih koji sustavno krše naša ljudska prava. Ženska mreža Hrvatske smatra da je Vlada najodgovornija za urušavanje temeljnih ženskih ljudskih prava.

Članice Ženske mreže Hrvatske traže da se hitno i bez odlaganja  osigura provedba zakonskog prava ženama koje žele ostvariti svoje pravo na prekid trudnoće na zahtjev t kako je Vlada Republike najodgovornija za urušavanje temeljnih ženskih ljudskih prava.

Sve zainteresirane aktivistkinje i aktivisti, građanke i građani su pozvane/i da se pridruže javnom protestu u 5 do 12 pred Vladom Republike Hrvatske.

Obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog započinje već tradicionalna svjetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Svjetska kampanja traje od 25. studenog do 10. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

U sklopu navedene međunarodne kampanje protiv nasilja nad ženama, koja se obilježava od 1991. godine, a na inicijativu Women’s Global Leadership Institute, obilježavaju se i 1. prosinca – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a i 6. prosinca – godišnjica montrealskog masakra.

Organizacija UN Women promovirat će kampanju putem društvenih mreža na način postavljanja „selfie“ fotografija s porukom: „Nosim narančasto jer….“ . Postavljanjem tzv. selfija na društvene mreže (Twitter, Facebook i slično) s tekstom “Nosim narančasto jer……” sve zainteresirane osobe mogu se uključiti u navedenu kampanju i globalnu akciju te podržati borbu protiv nasilja nad ženama.

U ponedjeljak 24. studenog, 2014. godine u prostorijama Obiteljskog centra u Virovitici s početkom u 12.00 sati, održano je predavanje na temu „Usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25.11. Organizator predavanja je Udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije, a predavačica je bila Branka Žigante Živković sutkinja je Visokog prekršajnog suda i predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji.

Cilj predavanja bio je jačati kapacitete predstavnika/ca institucija i nevladinih organizacija s područja Virovitičko-podravske županije kako bi bili/e uspješniji/e u radu na problematici nasilja nad ženama.

Tridesetak okupljenih predstavnika/ca različitih institucija i organizacija pozdravila je i ujedno uvela u temu predavanja Desa Kolesarić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije i predsjednica udruge S.O.S. Virovitica.
Nakon uvodnog djela uslijedilo je predavanje Branke Žigante Živković koja je prisutne upoznala s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, popularno nazvanom i Istambulska konvencija pošto je potpisana u Istambulu 2011. godine, i njenom usklađenošću sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Istambulska konvencija, koja je prvi pravnoobvezujući instrument u Europi u području nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja usvojena je 2011. godine, a Republika Hrvatska potpisala ju je 22. siječnja, 2013.godine, ali je još uvijek nije ratificirala.

Područje djelovanja Istambulske konvencije usmjereno je na sprječavanje i suzbijanje negativnog pristupa ženama i po prvi put jasno terminološki određuje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblikom diskriminacije žena i označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja za posljedicu imaju ili će vjerojatno imati tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu.

Izlaganje Branke Žigante Živković potvrdilo je kako je napredak u borbi protiv nasilja nad ženama kao i borbi protiv diskriminacije nad ženama vidljiv, no još uvijek postoje razine na kojima je tretman žene u nepovoljnom i nezaštićenom položaju te je potreban trud umreženih institucija i organizacija civilnog društva kako bi dokinuli razlike i osigurali dostojanstven život svakoj ženi.

U.Z.O.R – Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka je povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog, 2014. godine organizirala edukativnu radionicu namijenjenu policijskim službenicima i službenicama. Radionicu su proveli psiholozi/inje iz Udruge za zaštitu obitelji – Rijeka i Centra za socijalnu skrb Rijeka, Podružnice Obiteljski centar.

Cilj radionice je senzibilizacija policijskih službenika na prevenciju nasilnog ponašanja te promicanje vrijednosti nenasilja, humanosti, ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti, odgovornosti, pristupačnosti i profesionalnosti.

Sudionicima/ama edukativne radionice prezentirani su i rezultati istraživanja „osnažimo pravo djece da budu sigurna“ s posebnim naglaskom na rad policije te je predstavljeno djelovanje Skloništa i savjetovališta Udruge za zaštitu obitelji – Rijeka.

Centar za građanske inicijative Poreč je povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u partnerstvu s organizacijom civilnog društva UM S.A.V.E. održao projekciju video spota „Oči širom otvorene“. Spot je osmišljen u sklopu edukativnih radionica koje su članovi i članice Centra za građanske inicijative Poreč proveli s mladima iz Poreča.

Spotom se želi osvijestiti mlade, a i društvo općenito, o nasilju u adolescentskim vezama. S mladima je važno raditi na prepoznavanju rodno uvjetovanog nasilja jer se tijekom adolescentskoj dobi najčešće započinju prve veze te je važno da mladi znaju prepoznati određene vrste ponašanja kao nasilje.

Promociji video spota prethodila je najava u obliku poruka postavljenih na stepeništu koje simboliziraju korake prema izlasku iz nasilja: To nije ljubav; Nisi ti kriva; S vremenom postaje sve gore; Potraži pomoć; Prijavi nasilje.

Video spot je prvi put prikazan srednjoškolcima/kama 25. studenog, 2014. Na promociji u porečkom kinu. Održan je i kviz o činjenicama i mitovima koji se vežu uz nasilje.

Video spot želi osvijestiti činjenicu da nasilje nije privatna stvar te da smo svi/e odgovorni/e i trebamo reagirati, prijaviti nasilje i shvatiti da ono nije nešto što se događa „nekome drugome“. Statistika govori da je u Hrvatskoj dvije trećine mladih doživjelo nasilje u vezi. Svaka treća djevojka preživjela je neki oblik nasilja. Godišnje 30 žena ubiju njihovi partneri.

Video spot „Oči širom otvorene“ prikazivat će se u porečkom kinu prije svake projekcije idućih 16 dana, a u povodu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Poruka video spota je:

„Svatko od nas ima moralnu obavezu prijavljivanja nasilja.

Nasilje nije privatna stvar.

Svi smo odgovorni!“

 

Udruga Zora organizira tribinu naziva „Uloga mladića i muškaraca u promociji ravnopravnosti spolova i suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja“ koja će se održati 27. studenog, 2014. godine s početkom u 11.00 h u dvorani „Zrinski“ u zgradi Scheier Čakovec. Tribina će se održati povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u okviru projekta „Nikad nije kasno“.

Problem nasilja u obitelji i vezama, kao i nasilja nad ženama problem je cijelog društva koji uključuje i žene i muškarce, pa tako svi/e moramo sudjelovati u njegovom rješavanju. Svi oblici nasilja jednako su destruktivni po osobu, obitelj i društvo u cjelini.

Na tribini će govoriti: Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije; Marina Kolar,voditeljica projekta, Udruga Zora; Renata Sever, socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Čakovec; Mislav Mihael Mandir,Udruga “Status M” Zagreb; Matej Veriga, član „Budi muško kluba“ Graditeljske škole Čakovec.

Na tribini će se moći dobiti i informacije o mogućnosti osnivanja “Budi muško” klubova u školama.

Projekt “Nikad nije kasno” zajednički provode Udruga Zora, Sigurna kuća Čakovec i Centar za socijalnu skrb sa svojom podružnicom Obiteljski centar, a podržava ga Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske.

Sve zainteresirane osobe pozvane su na sudjelovanje na tribini uz prethodnu najavu broj 040/395 344 ili na e-mail zora@udrugazora.hr .

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Centar za žene Adela iz Siska je organizirao javnu akciju 22. studenog, 2014. od 09.00 do 12.00 sati na Gradskoj tržnici Kontroba (Sisak) u suradnji s Policijskom upravom Sisačko-moslavačkom, Centrom za socijalnu skrb Sisak, Udrugom Invalida rada grada Siska i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Sisačko-moslavačke županije.

Cilj javne akcije je senzibiliziranje javnosti o potrebi suzbijanja nasilja nad ženama.

Javna akcija je sastavni dio projekta Ženske sobe „Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a provodi se u suradnji sa 4 partnerske organizacije: Centar za žene Adela (Sisak), Udruga Brod – Grupa za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Udruga žena „Hera“ (Križevci) i SOS telefon – Grad Rijeka.

Osnovni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. studenog, Ženska soba – Centar za seksualna prava organizirala je i održala javnu akciju 22. studenog, 2014. godine u Zagrebu.

Središnja poruka akcije bila je “Iskoristi pravo na život bez nasilja!” pri čemu su članice Ženske sobe zajedno s volonterima i volonterkama dijelile/i građanima i građankama informativne materijale kao što su brošure, leci, razglednice i slično. Građani i građanke su ispisivali/e snažne i pozitivne poruke te razmišljanja protiv nasilja nad ženama. Članice Ženske sobe također su mnogim građanima i građankama pružile informacije te ih upoznale s mogućnostima podrške i traženja pomoći od organizacija civilnog društva te nadležnih državnih institucija.

Cilj javne akcije je bio ne samo obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, nego i utjecati na brojne predrasude kojima je područje nasilja nad ženama obavijeno.

Javna akcija je sastavni dio kampanje „Iskoristi pravo na život bez nasilja!“ koju financijski podržavaju Ured gradonačelnika Grada Zagreba i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a provodi se u okviru projekta „Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ u suradnji s 4 partnerske organizacije: Centar za žene Adela (Sisak), Udruga Brod – Grupa za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Udruga žena „HERA“ (Križevci) i SOS telefon – Grad Rijeka.