Tribina “Mladi na tržištu rada” održana je 29. travnja, 2015. u prepunoj dvorani Zelene akcije u Zagrebu. Na tribini su predstavljeni rezultati istoimenog istraživanja kojeg su provele članice inicijative Za rad spremne, koja djeluje unutar CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Na tribini su govorile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, pomoćnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Tatjana Dalić te članice inicijative, autorice istraživanja Anja Repalust i Irena Velimirović.

Višnja Ljubičić je svoje izlaganje otvorila pojašnjenjem kako diskriminacija žena nije samo problem u Republici već i u drugim državama Europske unije. Istaknula je kako se diskriminacijom žena uskraćuje istima pravo na život i rad bez nasilja, prisile i straha jednako kao i pravo na siguran radni odnos. Uredu Pravobraniteljice najviše pritužbi u 2014. godini pristiglo je temeljem diskriminacije po dobi i majčinstvu. Zamjetan je i trend povećanja pritužbi na seksualno uznemiravanje i to najviše na radno mjestu. Istaknula je kako je u posljednjih 7 godina zamjetan i trend povećanja sklapanja ugovora na rada – 2008. godine taj postotak je iznosi 81% dok je već 2014. porastao na 94,2%. Zaključno je navela rezultate istraživanja provedenog u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacije civilnog društva RODE – Roditelji u akciji koji pokazuju kako 55,3% žena ostaje bez posla zbog majčinstva. Kao preporuke za poboljšanje položaja žena na tržištu rada i pri zapošljavanju, Ljubičić je istaknula stvaranje i omogućavanje za stvaranje ravnoteže između posla i obiteljskog života žena. Također je istaknula i potrebno poticanje na korištenje očevog porodiljinog dopusta jer sveukupna diskriminacija žena na području rada izravno utječe i na smanjenje nataliteta zemlje.

Tatjana Dalić prezentirala je ukratko Garanciju za mlade. Istaknula je da i nju osobno najviše smeta jedna diskriminacijska rečenica za koju rijetko ili nikada ne čujemo da je upućena i muškarcima, odnosno kako uspijeva uskladiti obiteljski i poslovni život. Smatra kako je razvoj društva danas dosegao razinu u kojem sve kućanske i obiteljske poslove jednako mogu obavljati i muškarac i žena. Navela je kako je prema rezultatima kojima raspolaže Ministarstvo rada i mirovinskog sustava svega 11,9% više i visokoobrazovanih nezaposleno. Također je i navela da je svaka 7. mlada osoba nezaposlena. Istaknula je i da je mjera za zapošljavanje mladih, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa nažalost nadomjestak propusta obrazovanja.

Anja Repalust prezentirala je nalaze istraživanja “Mladi na tržištu rada”. U istraživanju je sveukupno sudjelovalo 2.947 osoba iz svih županija Republike Hrvatske. Navela je kako nalazi njihova istraživanja pokazuju da su mlade žene u specifičnom položaju: manje su zaposlene, obrazovanije, ali lošije plaćene, financijski su ovisnije te puno češće rade u nesigurnim oblicima radnih odnosa. Mlade žene su dvostruko diskriminirane na tržištu rada i zapošljavanju na temelju svoje dobi i spola te ih se na razgovorima za posao češće postavljaju diskriminatorna pitanja.

Nalazi istraživanja “Mladi na tržištu rada” pak pokazuju da je u Hrvatskoj svaka 2. mlada osoba nezaposlena, te je ovaj nalaz u skladu s mnogim drugim istraživanjima provedenim u posljednjih nekoliko godina. Ispod hrvatskog prosjeka (5.500,00kn) plaću ima 60% mladih, odnosno oko 4.500,00 kn što je nedostatno za financijsku neovisnost. Ukupno 67,5% zaposlenih mladih treba financijsku pomoć, pri čemu ispitanici/e istraživanja navode kako im netko financijski pomaže. U najvećoj mjeri su to roditelji te partner ili partnerica (44,2%). Stoga ne čudi podatak da na pitanje razmišljaju li o preseljenju u inozemstvu, samo 14% ispitanih navodi da o tome uopće ne razmišlja.

U velikom broju nalaza ovog istraživanja primjerna je rodna razlika – muškarci su više zastupljeni među onima koji rade na ugovore na neodređeno te dominiraju u privatnom sektoru, dok su žene češće zaposlene putem ugovora o radu na određeno vrijeme te češće rade u državnoj službi i civilnom sektoru. Unatoč tome što žene postižu bolje rezultate tijekom školovanja i u većoj mjeri čine populaciju visoko obrazovanih, i dalje zarađuju manje od muških ispitanika.

Rezultati istraživanja su i pokazali da ne postoji razlika između onih mladih koji su tijekom studiranja stekli iskustvo rada u struci (kroz volontiranje ili studentske poslove) te onih koji nisu, odnosno ne podržavaju mišljenje o lakšem zapošljavanju ukoliko mlada osoba posjeduje iskustvo u radu. Zaključno rezultati pokazuju kako čak 34% mladih ozbiljno razmišlja o odlasku iz Hrvatske.

 

Više informacija o rezultatima istraživanja može se pronaći na www.cesi.hr .

Psihološki centar TESA organizira trodnevni seminar interaktivnog oblika (radionice) na temu Vršnjačko nasilje: prevencija, zaustavljanje i pomoć. Edukacija će obuhvatiti teorijeske sadržaje kao što su: značajke vršnjačkog nasilja i razlike od drugih nasilnih ponašanja te njegove posljedice, karakteristike i potrebe učenika koji su žrtve vršnjačkog nasilja – kako im pomoći, karakteristike i potrebe nasilnih učenika – tehnike rada s nasilnim učenicima, načini prevencije u školi, razredu i na individualnom nivou, učinkovite mjere sprječavanja i zaustavljanja, rad s razredom: jačanje kohezije, empatije, razvoj odgovornosti, pozitivne discipline, rad s roditeljima, poticanje i održavanje suradnje, individualni i grupni rad.

Naglasak je na praktičnom radu i iskustvenom učenju tijekom kojih sudionici/ce uvježbavaju primjenu stečenih znanja i tehnika kroz interakciju i konkretne vježbe. Koristit će se različite metode rada (igranje uloga, rad s asocijativnim kartama i drugim kreativnim materijalima, diskusija, rad na problemima u malim grupama, vježbe u paru ili maloj grupi te supervizirana aktivnost).

Sudionici će nakon svakog susreta dobiti teorijske sažetke sa seminara, različite materijale korisne za individualni i grupni rad s učenicima i roditeljima kao i popis preporučene literature za čitanje. Cilj edukacije je razviti kompetencije kod sudionika za prepoznavanje svih oblika vršnjačkog nasilja, upoznavanje s učinkovitim metodama prevencije i zaustavljanja nasilja te načinima pomoći učenicima koji trpe ili provode vršnjačko nasilje, njihovim roditeljima i razredima.

Edukacija će se održavati u prostorijama Psihološkog centra TESA (Trg bana Josipa Jelačića 1/III, Zagreb), od 27.-29. svibnja 2015., od 9,00 do 17,00 sati. Kotizacija za cjelokupnu edukaciju iznosi 1.350,00kn (450 kn po seminaru), a broj polaznika je ograničen. Prijavnicu za edukaciju možete poslati na e-mail: psiho.centar@tesa.hr, a za sve dodatne informacije možete se javiti voditeljici Tanji Dejanović Šagadin mailom na psiho.centar@tesa.hr  ili na tanjadsagadin@yahoo.co.uk te telefonski na 091/549 40 23.

Psihološki centar TESA, uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizira ciklus od 11 psiho-pedagoških radionica. Mjesto održavanja radionica bit će prostor Psihološkog centra TESA (Trg bana Josipa Jelačića 1/3) ili u prostor mjesnih samouprava u drugim gradskim četvrtima (u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb koji okuplja grupu), najčešće u terminu od 18-20 sati, jednom tjedno.

Kroz usmjereni razvoj vještina i razmjenu iskustava s drugim roditeljima, na radionicama možete dobiti pomoć u razumijevanju razvojnih faza djeteta, upoznati se s promjenama u djetetovom doživljavanju sigurnosti zbog rastave/nezaposlenosti/ konflikata/nasilja te tipičnim reakcijama djece “na van” i “na unutra”. Također, u sklopu radionice možete uvježbavati osnovne komunikacijske vještine slušanja i govorenja u uspostavljanju i održavanju dobrih odnosa s djetetom/partnerom, upoznati tehnike postavljanja ograničenja na nenasilan način i razvijanje vještina u izbjegavanju kruga negativnog odnosa, ustrajanjem na nadzoru i toplini odnosa bez obzira na djetetovo ponašanje. Korisnici cjelokupnog projekta su roditelji iz cjelovitih i samohranih obitelji kojima je određena mjera nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi te roditelji u postupku razvoda.

Sudionici/e se uključuju u program na temelju procjene i preporuke stručnjaka iz Centara za socijalnu skrb, no moguće je i uključenje na vlastitu inicijativu prijavom na e-mail adresu psiho.centar@tesa.hr.

U okviru programa Socijalna pravda i jednake mogućnosti, CESI – Centar za edukaciju, istraživanje i savjetovanje, u svibnju 2015. provodi besplatne jednodnevne radionice namijenjene ženama koje žele pokrenuti posao ili su ga tek pokrenule, a nedostaje im podrška i savjet. Radionice su osmišljene od strane Inova Consultancy iz Velike Britanije, čije treninge su prošle CESI trenerice koje sada provode radionice u Hrvatskoj kroz partnerski projekt BADGE.
BADGE projekt (Trening i edukacija žena poduzetnica) namijenjen je ženama, i to poduzetnicama – početnicama, koje su često višestruko diskriminirane: i zbog spola, i zbog porijekla. Neke su iz ruralnih područja, neke su osobe s invaliditetom, neke su samohrane majke, neke su pripadnice manjina, neke smatraju premladima ili prestarima, u usporedbi s tipičnim poduzetnikom. Kroz projekt će se postojeći inovativni program podrške, koji je razvijen kao alat za poslovne savjetnike/ce, prilagoditi za rad s višestruko diskriminiranim ženama koje pokreću svoj posao, a glavni mu je cilj osnažiti ih za daljnji rad i pokretanje vlastitog posla.
Teme radionica bit će:  “Jesam li spremna pokrenuti svoj posao?” i “Kako pokrenuti i voditi posao kada ste dugotrajno nezaposleni?”, a održat će se 4. i 5. svibnja.

Sve zainteresirane osobe se mogu javiti putem prijavnice koja se nalazi na sljedećoj adresi – link ili na kontakt anamarija.tkalcec@cesi.hr

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava održat će press konferenciju za novinare/ke 29.04.2015. u hotelu Centar u Slavonskom Brod.

Na press konferenciji predstavit će se rezultati istraživanja “Analize stanja socijalnih usluga u Brodsko posavskoj županiji” kao jednog od dosadašnjih rezultati provedbe projekta „Zajedno možemo više!“. Na samoj konferenciji predstavit će se i sam projekt.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Udruga LORI održala je u subotu, 25. travnja, 2015. godine jednodnevni seminar naziva „Problematika LGBT mladih, homo/bi/transfobično nasilje i preporuke za školske djelatnike/ce“ u Rijeci. Seminar je bio namijenjen nastavnicima/icama i stručnim suradnicima/icama škola u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Cilj seminara bio je pružiti odgojno-obrazovnim djelatnicima/icama relevantno znanje u svrhu djelotvornijeg suzbijanja diskriminacije i nasilja nad djecom i mladima te c efikasnije zaštite prava djece i mladih na obrazovanje u sigurnom okruženju.

Seminar je obuhvatio najvažnije teme, terminologiju, ljudska prava LGBT osoba, coming out, oblike homofobije i transfobije na koje nailazimo, ne samo u onom vidljivom, nego i u suptilnom obliku o kojem oni koji nisu suočeni s njime niti ne razmišljaju. Govorilo se o nasilju s posebnim osvrtom na bullying koji se događa nad mladim LGBT osobama u školama. U interaktivnom dijelu sudionici/ice su iznosili svoja iskustva kako oni vide situaciju u školi s obzirom na položaj i vidljivost mladih LGBT osoba.

U interaktivnom dijelu sudionici/ice su iznosili svoja iskustva kako oni vide situaciju u školi s obzirom na položaj i vidljivost mladih LGBT osoba. Sudionici/e su se kroz diskusiju osvrnuli i na mogućnosti unutar školstva da te tema ljudskih prava LGBT osoba obrađuje, da se mlade informira i na neki način senzibilizira kako bi se smanjilo nasilje i bullying.

Veliki odaziv sudionika/ca na seminaru pokazuje ne samo interes već i postojanje velike potrebe za razgovor i edukacije o ovoj temi u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Centar za žene Adela iz Siska održat će 29. travnja, 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Hotelu Panonija (Sisak) press konferenciju za novinare/ke na kojoj će biti predstavljen projekt „Zajedno možemo više!“. Na press konferenciji će biti predstavljena i „Analizu stanja socijalnih usluga na području Sisačko-moslavačke županije“, kao dosadašnji rezultati navedenog projekta.

U ime jednog od partnera na projektu, Centra za žene Adela, navedeni projekt će predstaviti predsjednica organizacije civilnog društva, Marijanka Kovačević, a „Analizu stanja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji“, Lahorka Zec, voditeljica Tajnog skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

U srijedu, 29. travnja, u prostorijama Zelene akcije (Frankopanska 1, Zagreb) održat će se tribina “Mladi na tržištu rada”.

Fokus će biti na osvrtu na istraživanje provedenom u sklopu projekta “Za rad spremne” kojeg provodi udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Krapina i Mrežom udruga Zagor.

Istraživanje je provedeno u periodu od 18. siječnja do 8. veljače 2015. na populaciji mladih osoba od 18 do 30 godina starosti, koje su završile neki oblik školovanja te se nalaze na tržištu rada. Ukupno je sudjelovalo 2.947 osoba iz svih županija Republike Hrvatske, od čega 77,2% žena i 22,6% muškaraca, a podaci su prikupljeni putem online upitnika.

Provedeno istraživanje će predstaviti članice inicijative Za rad spremne, Anja Repalust i Irena Velimirović, a osim njih, na tribini će sudjelovati Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić te pomoćnica ministra rada, Tatjana Dalić.

Istraživačkoizvješćemožetepronaćiovdje: link.

Od 16. do 17. travnja, 2015. u Zagrebu je održana konferencija na temu „Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi u organizaciji udruge RODA – Roditelji u akciji. Navedena konferencija je osma po redu mliječna konferencija udruge RODA

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici i predstavnice ukupno 25 zemalja svijeta koji su ukazali na brojne poteškoće s kojima se susreću rodilje.

Na konferenciji se ukazalo na probleme i kršenja ljudskih prava s kojima se susreću žene pri porodu diljem svijeta, poput neinformiranog pristanka, fizičkog i/ili psihičkog nasilja prema ženama tijekom poroda, neopravdane medicinske intervencije, kršenja privatnosti i intimnosti, neprisustvovanje partnera pri porodu iako je završio tečaj, i tako dalje. Također se ukazalo na problem velikog broja carskih rezova te epiziotomije, koji bi se trebali smanjiti.

Na konferenciji je istaknuta potreba za kontinuiranom edukacijom zdravstvenih djelatnika i djelatnica koji/e predstavljaju prvi i najvažniji korak skrbi o majci i djetetu.
Također, majke se ako imaju neka pitanja ili nedoumice mogu javiti na Rodin SOS telefon (01 61 77 520 ili091 22 77 220) ili putem društvenih mreža.

Organizacija Equality Law Clinic (ULB) je 25 godina poslije usvajanja belgijskog zakona koji je dekriminalizirao pravo na pobačaj, organizirala okrugli stol za stručnjake/inje i istraživače/ice iz Belgije, Francuske, Italije, Hrvatske i SAD-a na temu sadašnje situacije po pitanju ovog ključnog ljudskog prava. U raspravi se pokušavalo obuhvatiti politički kontekst, novije pravne slučajeve te usjehe nevladinih organizacija.

Aziza Ahmed, sa Sveučilišta Northeastern (SAD), posebno je naglasila rastući trend u Sjedinjenim Državama da se prilikom parnicama u razmatranju medicinske dokumentacije i specijalističkih nalaza vode podacima zasnovanim na konzervativnim stajalištima o posljedicama pobačaja na žensko mentalno zdravlje. Istakla je kako se u kontekstu individualizma kojeg današnje društvo potiče, naglašava takozvano „pravo na znanje“ koje imaju trudnice, a čime se podupiru strategije aktivista i institucija koji su protiv pobačaja i zahtijevaju da se ženama, prije nego što donesu odluku o svojoj trudnoći, daju liječničke uredbe i selektivne informacije. Ovakva vrsta pristranog savjetovanja već je realnost i u nekim zemljama članicama EU-a.

Pregled situacije u Belgiji donijela je Lin-li Pan Van de Meulebroeke (Equality Law Clinic). U njenoj je zemlji pobačaj dekriminaliziran, međutim, još je uvijek upisan u kaznenom zakonu. Također, ono što je diskutabilno je pitanje informiranosti: pola liječnika/ca u praksi ima preko 55 godina, a samo jedno sveučilište (ULB) omogućuje edukaciju o pobačaju.

Pierrette Pape, koordinatorica za javne politike EWL-a, izložila je sveobuhvatan pregled izazova seksualnim pravima u Europi, uključujući i pravo na pobačaj. Podsjetila je na međunarodni napad na ljudska prava koji je vidljiv u raspravama o ženskim pravima u UN-u, kao što je bila nedavna rasprava Komisije za status žena (Commission on the Status of Women). Činjenica je da se u današnjem društvu osiguravanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava ne smatra političkim prioritetom zbog uvaženog mita da je u Europi ravnopravnost već postignuta. Posljedica takvog mentaliteta su neadekvatne zdravstvene usluge, neadekvatne i nedostatne strategije koje bi omogućile da one budu dostupne svim ženama, posebice ranjivim skupinama, ograničeni broj dostupnih kontracepcijskih metoda te neuspjeh u pokušaju javnog financiranja u svrhu osiguranja ravnopravnosti u pristupu reproduktivnoj i spolnoj zdravstvenoj skrbi. Smanjen udio u javnom financiranju zdravstva ima direktnih posljedica na zatvaranje medicinskih centara i bolnica, dok je istovremeno rastuća komodifikacija zdravlja vidljiva je u brojnim zdravstvenim područjima: na primjer na Cipru, gdje je pobačaj protuzakonit, on je postao privatni biznis; u drugim zemljama, lijekovi protiv bolova ili carski rez za trudnice su postali “mogućnost koja se dodatno plaća”. Osim toga, religijske skupine razvijaju strategije utjecaja na javnost i javne politike te napadaju ženska prava, LGBTIQ prava, spolno obrazovanje. Sve veće korištenje prigovora savjesti je vrlo dobar pokazatelj  konteksta ranjivosti reproduktivnog i spolnog zdravlja u Europi.

Upravo vezano uz prigovor savjesti, Irene Donadio iz IPPF-EN-a zatim je predstavila uspješnu strategiju u jednom parničkom slučaju koju je vodio IPPF-EN protiv Italije, gdje je Europski odbor za socijalna prava (Council of Europe Committee of Social Rights) prepoznao kršenje prava na zdravlje i diskriminaciju od strane Italije.

Lisa Kelly, iz Centra za reproduktivna prava (Center for Reproductive Rights),  donijela je prikaz nekoliko parnica vezanih uz pravo na pobačaj te vrlo zanimljivih rezultata o strategijama koje koriste sudovi te posljedičnim rizicima diferenciranja tretmana ovisno o kontekstu. Korištenjem pojma “nedužni fetus” kada postoji potreba za pobačajem nakon silovanja, ili isticanjem potrebe da se zaštiti djevojaštvo u slučajevima kada majke traže pomoć za svoje kćeri, sudovi šalju poruke da pobačaj može biti opravdan u pojedinim slučajevima, ali ne i kao univerzalno pravo svih žena.

Amir Hodžić iz CESI-ja u Hrvatskoj prikazao je izvještaj CESI-ja o neokonzervativnim grupama u Europi i njihovim metodama, koje biraju pojedina ljudska prava kao svoje ključne bitke: pravo na život (od začeća), pravo na obitelj (isključivo heteroseksualnu s dominantnim muškarcem/ocem) i pravo na religijske slobode. Pozvao je progresivne pokrete da ponovno utvrde vrijednosti i njihovu terminologiju.

Pierre-Arnaud Perrouty iz Europske humanističke federacije (European Humanist Federation) predavao je o ekstremističkim religijskim skupinama u Europi te povukao paralelu po pitanju toga što koriste iste strategije i političke metode kao i nevladine organizacije koje se bore za ljudska prava, s ciljem potpore javnosti u kontekstu krize i nedostatka inspirativne vizije budućnosti.

Na samom kraju, istaknuta je važnost rasprave o vrijednostima i ukazivanja na dvosmislenosti: na primjer, vrlo je uočljivo da se akteri koji se bore protiv prava na izbor odnosno prava na pobačaj pretvaraju da su “pro-life” (“za-život”) te da vrednuju dostojanstvo koje je osnovno ljudsko pravo u svim ustavima. Pravo na pobačaj treba shvaćati kao društveno pitanje ravnopravnosti, dostojanstva i poštovanja, koje je šire od individualnog izbora i tiče se svakoga. Svi aspekti društva imaju utjecaj na pravo na pobačaj, a nedostatak prava na pobačaj sprječava žene da uživaju svoja druga prava: ekonomsku neovisnost, slobodu od nasilja, pristup obrazovanju i donošenju odluka itd. Demonstracije u Španjolskoj 2014., koje su okupile tisuće ljudi svih starosnih skupina uključujući i muškarce, kao i nedavno učvršćivanje zakona o pobačaju u Francuskoj inspirativni su primjeri društvenih akcija u smjeru shvaćanja prava na pobačaj kao dijela fundamentalnih ljudskih prava u našem zajedničkom društvu.