U ponedjeljak, 13. travnja, Hollaback Hrvatska organizira radionicu „Kako odgovoriti na uznemiravanje i provokacije“. Mjesto održavanja je net.kulturni klub MaMa (Preradovićeva 18, Zagreb) od 18 do 21 sat. Pozvani su svi koji žele naučiti adekvatne načine kojima možemo  odgovoriti na uznemiravanje ili žele provjeriti je li njihova uobičajena reakcija prava. U opuštenoj, podržavajućoj i prijateljskoj atmosferi zajednički  će se raspravljati i vježbati kako reagirati na provokacije i ulično uznemiravanje, a moći ćete saznati i kako odgovoriti na provokacije vezane uz feminizam, kako izraziti svoje mišljenje o toj tematici u razgovoru s osobama koje se s vama ne slažu te kada se uopće isplati ulaziti u rasprave, a kada je ignoriranje bolja opcija.

S obzirom da je broj sudionika ograničen, obavezna je prijava na email croatia@ihollaback.org   najkasnije do 10. travnja.

(Facebook event: https://www.facebook.com/events/428188544009586/)

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dostavila je Hrvatskom Saboru izvješće o radu za 2014. godinu. U izvješću se navode aktivnosti institucija s ciljem promicanja načela ravnopravnosti spolova (na temelju Zakona o ravnopravnosti spolova), godišnji trendovi vezani uz diskriminaciju na osnovi spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i rodnog identiteta u području rada, obrazovanja, političke participacije i medija. U odnosu na prethodnu godinu, ponovno je došlo do povećanja broja pritužbi, od kojih se najveći dio odnosi na spolnu diskriminaciju (79,7%), a najviše se pritužuju žene (72%).

Također, u izvješću su objavljeni i rezultati 7 neovisnih istraživanja:

Dva istraživanja u okviru PROGRESS-projekta („Zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u RH“ i „Zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u poslovnim subjektima u RH“); 2 istraživanja u području roditeljske skrbi („Poteškoće u ostvarivanju susreta i druženja djeteta s roditeljem s kojim dijete živi“ i „Ovršni postupci radi predaje djeteta roditelju s kojim će živjeti i o ovršnim postupcima radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom“; 1 istraživanje u području obrazovanja („Uvjeti i način rada studentskih pravobranitelja/ica u RH“, 1 istraživanje u području medija („Istraživanje tiska i Internet portala iz aspekta ravnopravnosti spolova“) i 1 istraživanje u području reproduktivnih prava („Praksa zdravstvenih ustanova u RH u osiguranju dostupnosti legalno induciranog pobačaja“). U posebnom dodatku nalaze se i izabrani slučajevi iz prakse institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području rada i zapošljavanja, roditeljske skrbi, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, obrazovanja i reproduktivnih prava, kao i analiza provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i mjera Akcijskog plana zapošljavanja.

Pravobraniteljica podsjeća da je u Izvješću o radu za 2013. preporučila da “političke stranke trebaju ustrajno raditi na osnaživanju i poticanju žena na aktivniju participaciju u političkom djelovanju unutar samih stranaka, kako bi se to odrazilo na ravnopravnu zastupljenost u vrhu hijerarhije političkog odlučivanja, čime bi se žene potaknulo na preuzimanje društvenih uloga od jednake važnosti u političkom i javnom životu”.

Osim službene web-stranice www.prs.hr na kojoj se redovno objavljuju sve aktivnosti Pravobraniteljice i drugi relevantni sadržaji, otvoreni su i službeni „Facebook“, „Twitter“, „g+“ i „You Tube HR“ profili te posebna web-stranica u okviru provedbe EU Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ – www.staklenilabirint.prs.hr.