Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja.

Edukacija će se održati 26. i 27. travnja 2017. godine u Arcotelu Allegra, Zagreb za sudionice i sudionike koji su sudjelovali na Modulu 1 i Modulu 2, održanima u svibnju 2016. godine.

Teme Modula 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja Predavačice i predavači na edukaciji će biti; dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava; Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije, Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja; doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče; Ella Selak Bagarić, prof. psihologije, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba; mr. spec. Ida Šamanović, prof. specijalistica kliničke psihologije – psihoterapeutkinja KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicine; Nikica Hamer Vidmar, prof.psihologije, voditeljica Samostalne službe za  podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

 

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Dana 27. ožujka 2017. godine  u prostoru Ženske sobe održan je poludnevni trening za učenike i učenice u okviru projekta „#sherajmoodgovorno” koji za cilj ima suzbijanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežema. Na trening je ukupno sudjelovalo 15 učenika i učenica iz partnerskih škola iz I. gimnazija u Zagrebu, Ekonomsko – turistička škole u Daruvaru i Srednja škola Novska. Na treningu su sudjelovale i tri njihove profesorice, pedagoginje, odnosno mentorice.

Trening je bio kombinacija radionica i predavanja, a tokom treninga učenici i učenice educirani/e su o seksualnom nasilju, seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju na društvenim mrežama. Krajnji cilj poludnevnog treninga bio je osmišljavanje kampanje od strane učenika/ca koja će s provedbom krenuti u lipnju 2017. godine. Trening su vodile Josipa Tukara Komoljenović (sociologinja) i Kristina Mihaljević (socijalna pedagoginja).

Po završetku treninga učenici/e će, u svojim školama, zajedno sa svojim mentoricama raditi na razvijanju kampanje i svih aktivnosti u okviru iste.

Trening je sastavni dio projekta #sherajmoodgovorno kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, Srednjom školom Novska i 1. gimnazijom Zagreb.