U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 5. I 6. Ožujka 2018. godine će se, u organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu, Hotel Antunović održati dvodnevna specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.

Na edukaciji će sudjelovati zaposlenice/i i volonterke/i svih 10 organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu, a koje će pružati podršku žrtvama na sudu (pratnje na sud): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Edukaciju će facilitirati članice Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur.. Treneri i trenerice na edukaciji će biti Anamaria Drožđan Kranjčec dipl.iur i Senka Sekulić Rebić, psihologinja, članice Ženske sobe, Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu, Sanja Bezbradica, odvjetnica, Matea Babić, visa stručna savjetnica na odjelu za mladež pri Županijskog sudu u Zagrebu, Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Cilj specijalizirane edukacije je podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnica/ka organizacija civilnog društva koji će pružati podršku žrtvama na sudu. Kroz specijaliziranu edukaciju bit će obrađene sljedeće teme: upoznavanje s procedurama vezano za podršku žrtvama i svjedocima na sudu, uloga pružatelja/ica podrške na sudu, opis tijeka postupanja od prijave policiji do okončanja kaznenog postupka/prekršajnog, prava žrtve i relevantni propisi koji se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svjedocima, potrebe žrtava i svjedoka; specifičnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima – pravni, psihološki i praktični aspekti, psihološki aspekti svjedočenja, potrebe žrtava i svjedoka, komunikacija sa žrtvama i svjedocima, suradnja i komunikacija sa službenicima suda, pravila ponašanja na sudu, dostupni oblici pomoći i podrške žrtvama i svjedocima od strane državnih institucija i drugih organizacija te primjeri iz prakse i praktične vježbe.

Dvodnevna specijalizirana edukacija dio je programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Od dana 20.veljače do dana 24. veljače 2018. Psihološki centar TESA organizirao je Tjedan psihologije. Svakodnevno su se održavale besplatne radionice za sve uzraste.

Ukupno su održane 4 radionice: radionica za osobe starije od 65 godina ili one koji žele unaprijediti svoje odnose s osobama starijim od 65 godina pod nazivom Moje vrelo mudrosti, radionica za građane zainteresirane za osobni razvoj i gestalt psihoterapiju pod nazivom Kontakt i svjesnost, radionica pod nazivom Kako biti sretan/sretna? te radionica pod nazivom Rat i odnosi.
Također, od ponedjeljka do petka, od dana19. do dana 23. veljače, svakim danom od 10 do 22 sata na Telefonu za psihološku pomoć, psiholozi/ginje TESE pružali su telefonska psihološka savjetovanja svim zainteresiranim građanima/kama, dok su od ponedjeljka do nedjelje, od dana 19. do dana 25. veljače, psiholozi TESE pružali psihološka savjetovanja putem e-maila svim zainteresiranim građanima/kama.

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače 2018. godine Ministarstvo pravosuđa, Služba za podršku žrtvama i svjedocima organiziralo je okrugli stol na temu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke – izazovi, ciljevi i smjernice u radu“.

Državni tajnik Juro Martinović je na Okruglom stolu uvodno pozdravio sve prisutne te istaknuo kako Ministarstvo pravosuđa zadnjih deset godina razvija sustav podrške i pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Martinović je naglasio kako je upravo okrugli stol prigoda da se postigne korak naprijed u razvijanju mreže pomoći žrtvama i svjedocima.

Na okruglom stolu okupili su se praktičari/ke koji u svom radu dolaze u direktan kontakt sa žrtvama i predstavnici/e organizacija civilnog društva. Odazvali su se predstavnici/e Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva unutarnjih poslova, državnog odvjetništva, županijskih, općinskih i prekršajnih sudova, predstavnici/e Pravobraniteljice za djecu, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Pučke pravobraniteljice, predstavnici/e Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Vladinog ureda za ravnopravnost spolova.

Cilj okruglog stola je bio raspraviti o izazovima uspostave mreže partnerskih organizacija za pomoć i podršku žrtvama kao i o mogućim načinima suradnje s državnim i javnim tijelima te lokalnom i područnom samoupravom kroz primjere dobre prakse postupanja i pruženih usluga žrtvama.

Naime, Ministarstvo pravosuđa je i u 2018. godini nastavilo financirati organizacije civilnog društva sredstvima od igara na sreću te je na okruglom stolu predstavljen program „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji će se provoditi slijedeće tri godine u 13 županija. Koordinatorica mreže je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a mrežu  čini  10 partnerskih organizacija civilnog društva.

U cilju osiguranja pokrivenosti svih županija Ministarstvo pravosuđa je u 2018. godini, na temelju iskustava drugih država u kojima uglavnom nadležna ministarstva pravosuđa financiraju organizacije, odlučilo potaknuti osnivanje i financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

U prvom dijelu okruglog stola na temu „Suradnje na lokalnoj razini u osiguranju pomoći i podrške žrtvama“ govorili su Lidija Vuljak, predsjednica Općinskog suda u Koprivnici, Krešimir Orešković, dipl. iur., viši savjetnik-specijalist u Ministarstvu uprave, iz Grada Zagreba Branka Škrnjug, pomoćnica pročelnika u Sektoru za upravljanje imovinom Grada Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, zatim prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Marina Švagelj Jažić iz Udruge HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

U drugom dijelu na temu „Izazovi u radu mreže organizacija“ izlagale su Anamaria Drožđan-Kranjčec iz Ženske sobe – Centar za seksualna prava i Mirjana Bilopavlović iz Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN.

Ženska soba je dana 22. i 23. veljače 2018. godine u prostoru Ženske sobe održala trening za volontere/ke „Zajedno možemo više!“.

Trening su vodile Antonija Hojt Ilić (socijalna pedagoginja) i Kristina Mihaljević (socijalna pedagoginja), a pravni aspekt seksualnog nasilja sudionicima/ama je predstavila dipl.iur. Anamaria Drožđan – Kranjčec.

Na treningu su se obrađivale teme seksualnog nasilja (uzroci, oblici, rasprostranjenost, posljedice, zakonodavni okvir), seksualno nasilje na Internetu, važnost volontiranja te provedba preventivnih radionica za mlade.

Nakon održanog treninga volonteri/ke provoditi će preventivne radionice za učenike/ce osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u suradnji sa centrom za socijalnu skrb Karlovac te Centrom za odgoj djece i mladeži Grada Karlovca.

 

 

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ od dana 14. veljače do dana 16. veljače 2018. godine se, u organizaciji Ženske sobe, u Termama Jezerčica, Donja Stubica održala trodnevna osnovna edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.

Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 63 osobe, predstavnika/ca svih 10 organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Edukaciju su facilitirale članice Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur..Prvi dan edukacije započeo je predstavljanjem edukacije, trenera/ica i sudionika/ca. Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur. održala je predavanje „Definiranje osnovnih pojmova: žrtva/svjedok/oštećenik“ te je predstavila postojeće oblike pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj od strane državnih institucija i organizacija civilnog društva. Zatim je voditeljica Službe za podršku i svjedocima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske održala predavanje o radu službe te o Nacionalnoj strategiji razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH. Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu održala je predavanja o Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskim sudovima te je kroz praktične primjere iz prakse omogućila sudionicima/ama aktivno sudjelovanje i bolje razumijevanje problematike. Dr.sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica odjela za mladež, Županijskog suda u Zagrebu sudionicima/ama je predstavila Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku te druge zakonske regulative vezane uz područje žrtava i svjedoka. Također, sudionicima/ama je približila perspektivu sudaca u odnosu na očekivanja koja imaju od strane žrtve, svjedoka i osoba koje sudjeluju u postupku.

Drugi dan edukacije započeo je predavanjem Branke Žigante Živković, sutkinje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske koja je govorila o Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji  te svojoj ulozi u prekršajnim postupcima. Odvjetnica Sanja Bezbradica je kroz svoje predavanje upoznala sudionike/ce sa cijelim procesom od prijave do pravomoćne presude u prekršajnim i kaznenim postupcima. Ana Ergović Kuzmanović je zatim održala predavanje „Emocionalna podrška žrtvama/svjedocima prije, tijekom i nakon prekršajnog postupka“ te je kroz vježbe i praktične primjere omogućila sudionicima/ama razumijevanje navedenog. Zadnje predavanje „Utjecaj traume na žrtve“ održao je Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče.

Treći dan edukacije započeo je predavanjem Ane Ergović Kuzmanović koja ima dugogodišnje iskustvo rada na ovom području. Kroz svoja predavanja sudionike/ice upoznala je s pružanjem općih procesnih informacija  u kaznenom i prekršajnom postupku te načinom na koji dobiti sve relevantne informacije od strane predstavnika/ca državnih institucija. Milena Čalić Jelić, pravnica Centra za suočavanje s prošlošću Documenta održala je predavanje o suradnji između nadležnih tijela i organizacija civilnog društva. Edukacija je završila prezentacijom Antonije Hojt Ilić, Voditeljice edukacijskih programa u Ženskoj sobi koja je sudionicima/ama održala predavanje o koordiniranju i upravljanju radom volontera/ki koji su neizostavan dio ovog programa.

Održana edukacija omogućila je multidisciplinarni pristup razumijevanja rada sa žrtvama i svjedocima, a svim sudionicima/ama omogućeno je aktivno sudjelovanje kroz vježbe, dijeljenje primjera iz prakse, rasprave i postavljanje pitanja. Svim sudionicima/ama podijeljen je upitnik informiranosti prije i nakon održane edukacije te je kod istih utvrđen porast znanja zbog održane edukacije. Kod sudionika/ca koji su prije edukacije imali iskustvo rada na ovom području utvrđen je porast znanja od 24%, dok je kod onih koji se prije nisu susretali s radom na ovom području utvrđen porast znanja za 34%.  Time je ostvaren cilj ove edukacije – podizanje razine znanja, vještina i kompetencija predstavnica/ka organizacija civilnog društva koji će pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj,  Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i  Međimurskoj županiji.

Trodnevna edukacija dio je programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Dana 22. veljače 2018. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima organizirala je Konferenciju povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela zajedno s Documentom – Centrom za suočavanje s prošlošću, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava i Bijelim krugom Hrvatske.

Ovom konferencijom željelo se ukazati na važnost razvoja kaznenopravnog sustava u Republici Hrvatskoj te promicanja prava žrtava kaznenih djela. Osnovni cilj Konferencije bio je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela, kao i razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

Na Konferenciji se uz obraćanje stručnjaka/inja u radu sa žrtvama kaznenih/prekršajnih djela predstavilo i preliminarno istraživanje potreba žrtava kaznenih djela te priručnik namijenjen žrtvama kojim se želi na jednostavan način informirati o pravima kao i o postupku za ostvarivanje tih prava.

Ciklus interaktivnih predavanja zamišljen je kao priprema mladih ljudi, željnih rada na sebi i svojem odnosu, za ispunjavajuće i zadovoljavajuće intimne romantične odnose. Polaznici i polaznice su kroz 10 predavanja u 10 tjedana dobili temeljno znanje potrebno za kvalitetan i sretan intimni romantični odnos.
Interaktivno predavanje namijenjeno je mladima koji će ući ili su već ušli u „ozbiljan“ intimni romantičan odnos, ali i svima koji žele naučiti kako poštivati i voljeti na „zdrav“ način svojeg/u partnera/icu te što očekivati u braku/kohabitaciji/životnom partnerstvu i kako održavati vezu ili brak na zadovoljavajućoj razini.
Cilj je da polaznici i polaznice upoznaju, razumiju, zapamte te eventualno primjene najnovije znanstvene spoznaje iz domene intimnih romantičnih odnosa. Polaznici i polaznice su mogli analizirati različite definicije ljubavi, razlikovati emocije od svojih misli, ponašanja i fiziološke podloge, usporediti teorije emocionalne inteligencije, objasniti važnost osobnog rasta i razvoja, razlikovati učinkovite od neučinkovitih ponašanja prilikom osjećanja ljubomore, identificirati potencijalne probleme s kojima se susreću dugogodišnji bračni parovi, opisati manipulacije i zlostavljanja koja se mogu javiti u intimnim romantičnim odnosima, reproducirati vrste preljuba, izdvojiti ponašanja koja se mogu opisati kao pasivno agresivna, reproducirati razloge prekida intimnih romantičnih odnosa.

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ od dana 14. veljače do dana 16. veljače 2018. godine će se, u organizaciji Ženske sobe, u Termama Jezerčica, Donja Stubica održati trodnevna osnovna edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.

Na edukaciji će sudjelovati zaposlenice/i i volonterke/i svih 10 organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Edukaciju će facilitirati članice Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur..Treneri i trenerice na edukaciji će biti članice Ženske sobe dr.sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur., Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Lana Peto Kujundžić, sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu, Odjel za mladež, Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu, Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče, Sanja Bezbradica, odvjetnica, Milena Čalić Jelić, pravnica Centra za suočavanje s prošlošću Documenta te predstavnik/ca Ministarstva pravosuđa.

Cilj edukacije je podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnica/ka organizacija civilnog društva koji će pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj,  Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i  Međimurskoj županiji.

Trodnevna edukacija dio je programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

 

 

 

Na HRT 1 u emisiji Dobar dan Hrvatska 02. veljače 2018. godine predstavljena je Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, projekt čija je nositeljica Ženska soba, koji provodi 11 organizacija civilnog društva, zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva pravosuđa.

O važnosti podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, kao i o ulozi i radu Mreže govorile su gđa Nikica Vidmar Hamer, ispred Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, gđa Marija Goatti ispred Ravnateljstva policije i dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe.

Programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u okviru projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“ održala seriju radionica u Osnovnoj školi dr. Vinka Žganca u Zagrebu.

Na radionicama su sudjelovali učenici šestog razreda osnovne škole koji su imali prilike naučiti o metodama nenasilnog rješavanja sukoba, izražavanja i nošenja s osjećajima, korištenja „JA poruka“, a sve s ciljem prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Radionice su učenicima bile vrlo zanimljive jer ih se kroz poticanje davanja komentara, mišljenja, rada u grupama i aktivnog sudjelovanja poticalo na razmišljanje te direktno usvajanje novoga znanja i vještina.

Voditeljica radionica bila je Kristina Mihaljević, magistra socijalne pedagogije.

Radionice su održane tijekom siječnja 2018. godine u okviru spomenutog projekta kojeg financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom