Ženska soba- Centar za seksualna prava pokrenula je novu web stranicu (http://mrezapodrskeisuradnje.com/)  u okviru programa „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

 

U samo dva klika saznajte gdje možete besplatno (putem telefona, e-maila ili osobnim dolaskom) u Vašoj županiji ostvariti:

  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima,
  • psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć,
  • pratnju na sud,
  • pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb,
  • podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo,
  • podršku nakon završetka sudskog postupka.

 

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir.