Koordinatorica Ženske sobe- Centra za seksualna prava, Maja Mamula, sudjelovala  je  na 22. ISPCAN kongresu ‘’Child Protection in the Changing World’’ koji se od 2. do 5. rujna 2018. godine održavao u Pragu. Kongres okuplja svjetske stručnjakinje i stručnjake s područja zaštite djece.

Dušica Popadić iz Incest Trauma Centra, Beograd, članica Regionalne mreže čija je suosnivačica Ženska soba, je prvog dana kongresa facilitirala sesiju “Child and teen mental health”, a drugog dana  je održala predavanje “Childminders concerned with sexual assault issue in Serbia alert about their fundamental right protected as human right defenders”.

 

Dana 30. kolovoza 2018. godine održan je partnerski sastanak u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem-korak bliže zaposlenju“ u trajanju od 10:00 do 15:00 sati u Pakracu, u prostorijama partnerske organizacije Delfin iz Pakraca.

Na sastanku je sudjelovalo ukupno 7 osoba, predstavnika/ca Ženske sobe i partnerskih organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu.

Cilj prvog partnerskog sastanka u drugoj godini provedbe programa je bio dogovaranje i definiranje aktivnosti koje će se provoditi na području Požeško-slavonske županije.

Program „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga.

Program je nastao na temelju prepoznatih potreba u društvu te na temelju višegodišnjeg iskustva rada sa žrtvama nasilja u obitelji, a njime se doprinosi razvoju novog i sveobuhvatnog modela za osnaživanje žena žrtava za reintegraciju u zajednicu, kroz osnaživanje i zapošljavanje te se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.