U četvrtak 06.prosinca 2018. godine u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, Križevci udruga “HERA” je u suradnji sa Međuresornim timom za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije organizirala edukaciju koja je bila namijenjena stručnim osobama koje se u svome radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Stručna predavanja održale su : Ella Selak Bagarić, psihologinja u Poliklinici za djecu i mlade Grada Zagreba, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajanog suda u Zagrebu, Suzana Kikić, predavačica u Policijskoj akademiji, te Sanela Štubelj, psihologinja u Savjetovalištu za žrtve obiteljskog nasilja u udruzi “HERA”.

Na edukaciji su sudjelovali/e predstavnici/e Centara za socijalnu skrb Križevci i Koprivnica, policijske službenice Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, Policijske postaje Križevci, djelatnice Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci i Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci, djelatnice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica, savjetnica Općinskog državnog odvjetništva Koprivnica, sutkinja Općinskog suda Koprivnica, voditelj Ispostave Križevci, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, predstavnice organizacija civilnoga društva.

Edukacija je organizirana u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja je započela 25.studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava.

Dana 05. prosinca u Kinu Europa u suradnji Hulahop produkcije i Mirovnih studija Centra za mirovne studije na Human Rights Film Festivalu prikazao se dokumentarni film „U slučaju rata“, nakon čega je slijedio razgovor “Ako želiš mir, spremaj se za mir”.

U slučaju rata (Až přijde válka), film je u režiji i scenariju Jana Geberta i direktora fotografije Lukáš Milota. Na prvi pogled Peter živi život u kojemu ništa ne nedostaje i na kojem bi mu mogao zavidjeti svaki njegov vršnjak. Za maturu je dobio novi veliki auto, ima djevojku, upisao se na fakultet, dobro se slaže s roditeljima. Međutim, njegov se pravi život odvija drugdje – na čelu paravojske “Slovenskí branci” s kojima provodi sve svoje slobodno vrijeme u slovačkim planinama. U okrilju šume gradi svoju vlastitu dječju diktaturu, u kojoj se jasno oslikava patologija svijeta odraslih.

Nakon filma slijedio je razgovor s Anom Kuzmanić, istraživačkom novinarkom portala H-alter, koja je istraživala militarizaciju djece i mladih našim područjima i Eugenom Vukovićem, prigovaračem savjesti i aktivistom inicijative Ne vojnom roku i Zelene akcije.

U okviru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ održano je studijsko putovanje na Vrije Universiteit Amsterdam u kojem su sudjelovale nositeljice projekta Udruga LORI te partnerice projekta: Udruga PaRiter, SOS Rijeka i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Svrha studijskog posjeta bila je stjecanje direktnih uvida u provedbu programa društveno korisnog učenja s daljnjim ciljem primjene znanja pri pokretanju novog kolegija o rodnoj ravnopravnosti i povezanim ljudskim pravima na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Dvodnevni studijski posjet uključivao je raznolik program te susrete s predstavnicima i predstavnicama Sveučilišta, studentima i studenticama, nastavnim i ostalim relevantnim stručnim osobljem uključenim u izvedbe kolegija koji se temelje na metodi društveno korisnog učenja.

Govorilo se o konkretnom doprinosu koji se integriranjem spomenute metode učenja u kurikulume fakulteta i direktnim studenskim angažmanom ostvaruje u zajednici. Dosadašnjom metaanalizom pri sveučilištu-domaćinu utvrđeno je da dobrobit ove metode poučavanja leži prije svega u neposrednom kontaktu studentica i studenata s konkretnim zahtjevima i/ili problemima zajednice, kao u činjenici snažnog senzibiliziranja studentske i nastavničke grupe prema kako pojedinim društvenim skupinama, tako i specifičnim sklopovima tema i problema s kojima se u drugačije organiziranim procesima visokoškolske nastave ne bi nužno susreli. Tako su, primjerice, studenti i studentice putem kolegija usredotočeni na pitanja poput usamljenosti, digitalne nepismenosti, siromaštva.

Udruga RODA objavila je na svojim službenim stranicama kako je u tjednu uoči Dana ljudskih prava odlučila omogućiti svim svojim korisnicama gledanje selekcije filmova o reproduktivnim pravima, iz perspektive ljudskih prava.

U sklopu Prvog online film festivala u organizaciji udruge Roda, možete pogledati selekciju od pet filmova. Neki su dostupni na internetu za slobodno gledanje, dok su za druge filmove producenti/ce odobrili/e gledanje tijekom ovog razdoblja.

U 19 h svaku večer RODA je na svojoj Facebook stranici objavila link za gledanje filma koji je bio na rasporedu taj dan, te je pozvala gledatelje da nakon gledanja filma sudjeluju u diskusiji u komentarima ispod objave.

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je dana 4. prosinca 2018. godine održan treći partnerski sastanak u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu.

Cilj partnerskog sastanka bio je prikazati rezultate ostvarenih aktivnosti tijekom prve godine provedbe programa, napravljeni su dogovori oko godišnjeg izvještaja, a dogovoren je i plan provedbe aktivnosti duge godine provedbe programa.

Nakon partnerskog sastanka održan je intervizijski sastanak tijekom kojeg su sudionici/e podijelili svoje dojmove i sugestije vezane uz dežurstva na info pultovima koji su postavljeni na Županijskim, Općinskim i Prekršajnim sudovima u županijama u kojima se program provodi. Sudionici/e su navodili svoja pozitivna, ali i negativna iskustva s ciljem poboljšanja ove aktivnosti u drugoj godini programa.

Na sastanku je sudjelovalo ukupno 18 osoba, predstavnika/ca Ženske sobe te partnerskih organizacija, a sastanku je prisustvovala i evaluatorica cijelog programa.

Sastanak je održan u okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

 

Dana 30. studenog i 01. prosinca 2018. godine, u prostorijama Terme Jezerčica u Donjoj Stubici, u organizaciji Ženske sobe održan je trening radne skupine u okviru projekta „SNEP Program: Seksualno nasilje – Edukacijski i prevencijski program“.

Na treningu je sudjelovalo ukupno 15 osoba, predstavnica Ženske sobe i partnerskih organizacija na projektu te 3 vanjske suradnice, Jelena Bičanić (socijalna pedagoginja), dr.sc. Aleksandra Huić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju) te Dejana Bouillet (socijalna pedagoginja, Učiteljski fakultet).

Trening su vodile članice Ženske sobe, dr. sc Maja Mamula, Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije i Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag. iur. Gošće predavačice su bile dr. Ljiljana Bogavec i Dušica Popadić iz Incest Trauma Centra Beograd, stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom direktnog rada na području seksualnog zlostavljanja djece i mladih.

Ovaj trening održan je s ciljem pripreme i razvoja preventivnog programa protiv seksualnog nasilja za srednje škole. Tijekom treninga su obrađene sljedeće teme: seksualno nasilje nad i među mladima, predrasude i otpori prema temi seksualnog nasilja, indikatori i posljedice, seksualno nasilje nad djecom, pravna perspektiva  te su predstavljeni preventivni programi Incest Trauma Centra iz Beograda te Ženske sobe. Trening je bio interaktivan, s puno grupnog rada radi primjene stečenog znanja, a sve s ciljem razvoja preventivnih radionica za mlade.

Trening za partnerske organizacije održan je u sklopu projekta „SNEP Program: Seksualno nasilje – Edukacijski i prevencijski program“, koji je financijski podržala Europska komisija u okviru REC programa (Rights, Equality and Citizenship Programme). Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Pravobraniteljicom za djecu, organizacijom Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološkom školom Zagreb, Gimnazijom Bernardina Frankopana Ogulin, Srednjom školom Ivan Švear Ivanić grad, Medicinskom škola Osijek, Obrtničkom školom Osijek i Ekonomsko-turističkom školom Daruvar.

 

Dana 03.12.2018. godine se od 15 do 18 sati u Kinu Europa održava okrugli stol  u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA iz Zagreba i Ženske udruge „IZVOR“ iz Tenje u partnerstvu s Veleposlanstvom Francuske Republike u Republici Hrvatskoj na temu: „Prostitucija i trgovanje ženama: modeli zakonske regulative prostitucije i njihov utjecaj na društvo?“.

Cilj ovog događaja je naglasiti stvarnost položaja žena u prostituciji, isticanjem odnosa između prostitucije i trgovanja ženama, ali i posljedica na fizičko i psihičko zdravlje žena u prostituciji. U tu će svrhu nakon rasprave biti prikazan dokumentarni film Christiana P. Strackea “Bordel Deutchland”.

Veleposlanica Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Corinne Meunier i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić prisutnima će se obratiti uvodnim govorom. Laurence Rossignol, francuska zastupnica u Parlamentu i bivša Ministrica za obitelj, djecu i ženska prava, predstavit će glavne korake koji su doveli Francusku do usvajanja abolicionističkih zakona kao i zakonodavne popratne mjere za poticanje izlaska žena iz prostitucije. Isabelle Collot, predsjednica francuske nevladine organizacije “Movement du Nid” će govoriti o učincima provedbe mjera Zakona, kao što su programi podrške izlaska iz prostitucije. Dr. Ingeborg Krauss, njemačka psihologinja, predstavit će aktualnu situaciju u Njemačkoj, 17 godina nakon provedbe zakona kojim je liberalizirana prostitucija, kao i posljedice na fizičko i psihološko zdravlje žena u prostituciji. Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata – ROSA i Nikolina Zec iz Ženske udruge Izvor predstavit će situaciju u Hrvatskoj te glavne izazove s kojima se suočavamo u kontekstu sadašnjih zakonskih rješanja.

Bordel Deutchland – posao s prostitucijom čija se zarada broji u milijardama eura: u ovom dokumentarnom filmu, koji je bio nominiran za „Prix Europa“ 2018, autor istražuje zašto je Njemačka postala međunarodno središte za žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu iskorištavanja u prostituciji. Film daje jasan uvid u povezanost svodništva, prostitucije i trgovanja ženama. Njemačka bilježi veliki porast broja žena u prostituciji – procjene se kreću od 400.000 do više od milijun žena u prostituciji koje su trenutno u Njemačkoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, oko 1,2 milijuna muškaraca svakodnevno kupuje seks.

Hrvatska će uskoro biti u procesu izmjene zakona koji uređuje prostituciju. U tom kontekstu, ovaj okrugli stol ima za cilj poticanje javne rasprave oko važnih pitanja koja proizlaze iz prostitucije.