Vlada Republike Hrvatske je 22. kolovoza 2019. donijela novi Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine. To je drugi po redu nacionalni akcijski plan (NAP) dok je prvi obuhvaćao  četverogodišnje razdoblje od 2011. do 2014. a nakon kojeg je provedba mjera nastavljena daljnje četiri godine.

Svrha je NAP-a II pružiti okvir za nastavak koordiniranog i strukturiranog djelovanja Republike Hrvatske u provedbi Programa za žene, mir i sigurnost na nacionalnoj razini i na vanjskopolitičkom planu. Ove dvije razine djelovanja isprepliću se kroz sva područja, ciljeve i mjere predviđene NAP-om II. Na nacionalnoj razini, težište se stavlja na jačanje interesa i unaprjeđenje sposobnosti uključenih tijela i ostalih dionika, ali i šire hrvatske javnosti, za primjenu sveobuhvatnog i rodno osjetljivog pristupa sigurnosti. Istodobno se nastavlja jačati uloga i položaj žena u nacionalnom obrambeno-sigurnosnom sektoru, politici i diplomaciji trajnim mjerama za povećanje njihove zastupljenosti, osobito na rukovodećim položajima.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ usvojena je 2000., a u njoj se po prvi puta prepoznaje nerazmjeran i jedinstveni utjecaj oružanog sukoba na žene, ukazujući na nedovoljno cijenjen doprinos žena u sprječavanju i rješavanju oružanog sukoba, izgradnji i očuvanju mira, kao i na nužnost jednakog i punog sudjelovanja žena kao zastupnica mira i sigurnosti.

Rezolucija VS UN-a 1325 otvorila je novo područje u radu Vijeća sigurnosti, za koje se uvriježio naziv Program za žene, mir i sigurnost, a uključuje još osam srodnih rezolucija koliko ih je Vijeće sigurnosti usvojilo: 1820 (2008.), 1888 (2009.), 1889 (2009.), 1960 (2010.), 2016 (2013.), 2122 (2013.) i 2242 (2015.) i 2467 (2019.). Svakom novom rezolucijom izražava se pojačana zabrinutost zbog i dalje zanemarene uloge žena u domeni mira i sigurnosti te porasta rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja u oružanim sukobima i krizama širom svijeta. Prateće rezolucije imaju za cilj unaprijediti provedbu inicijalne RVS UN 1325 detaljno razrađujući pojedine aspekte prevencije, participacije, zaštite i postkonfliktnog oporavka kao ključnih područja djelovanja.

Tekst Rezolucije možete naći na poveznici:
https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/preuzimanje/dokumenti/un/rezolucija_2000_1325.pdf

Ženska soba je dana 11.09.2019. godine zaprimila pismo podrške od udruge Woman Against Rape (žene protiv silovanja) iz Republike Afrike preko gospođe Davorke Prelog iz Veleposlanstva Republike Hrvatske.

“Još jednom se pokazalo da se dobre vijesti šire brzo, a loše još brže. Daleko je Republika Afrika, ali problemi s kojim se susreću žene u Hrvatskoj nije strana ni njima, pa stoga udruga za WAR, šalje pismo podrške zlostavljanin i silovanim ženama u Hrvatskoj. Želja im je pokazati da nisu same, da ima puno onih koji stoje iza i uz njih, dive se njihovoj hrabrosti i snazi kojom žele promijeniti svijet u bolje mjesto za život, mjesto u kojem će žena biti poštovani član društva, a ne osoba koja snosi krivicu za samo njeno postojanje.”
Pismo u cjelosti možete pročitati putem linka:

Pismo podrške hrabroj i nadasve časnoj ženi, žrtvi Damira Škare i svim ženama, žrtvama silovatelja i zlostavljatelja žena, djece i slabijih

Ženska soba se ovim putem zahvaljuje na ukazanoj podršci koja nam je od neizmjerne važnosti u svakodnevnom radu.  Ovakve riječi i ovakvo zajedništvo daju nam snagu za još jače djelovanje i borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama!