Ženska soba je u okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“, koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 održala prvu edukaciju za vršnjačke edukatore/ice u Zagrebu. Edukacija je održana u suradnji s partnerskim školama, Prehrambeno tehnološkom školom, Zagreb i Srednjom školom Ivan Švear, Ivanić Grad.

Edukaciju su održale socijalne pedagoginje Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić i Kristina Mihaljević 09. i 10. listopada 2019. godine u Prehrambeno tehnološkoj školi u Zagrebu. Na edukacijama je sudjelovalo po 10 učenika i učenica iz svake škole, koji su posebno motivirani/e za rad na temi seksualnog nasilja.

Glavni ciljevi edukacije su bili: upoznati učenike i učenice s temom seksualnog nasilja nad djecom i aktivno ih uključiti u prevenciju te upoznati sa vršnjačkim aktivnostima.

Nositeljica projekta je Ženska soba –  Centar za seksualna prava, dok su partnerske organizacije na projektu Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek i Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

Dana 4. listopada 2019., održana je Javna akcija “Šalji dalji” ispred Humićke u Ozlju. Javnu akciju organizirala je OŠ “Slava Raškaj” Ozalj u suradnji sa Ženskom sobom.

Javna akcija dio je projekta “Šalji dalje!” čija je provedba započela u prosincu 2018. godine, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na javnoj akciji sudjelovali su učenici/e OŠ “Slava Raškaj” Ozalj koji su s predstavnicima/ama škole informirali širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, a sam projekt je uključivao edukaciju različitih ciljanih skupina: učitelji/ice i stručni suradnici/e OŠ Slava Raškaj, učenici/e osnovne škole “Slava Raškaj” Ozalj, voditelji/ce preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije, studenti/ce.

U okviru projekta „Mladi za ravnopravno društvo“ dana 04. listopada 2019. godine održana je istoimena edukacija za studente/ice i učenike/ce suradničkih škola. Edukacija je održana u prostoru Tribina Grada Zagreba, a na istoj je sudjelovalo 30 osoba.

Edukaciju su facilitirale članice Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije i Kristina Mihaljević, mag. paed. soc.

Tijekom edukacije predavanja su održale/i: Mija Rakarić (volonterka) na temu važnosti uključivanja u volontiranje, Anamarija Sočo (organizacija Status M) na temu “Mladi kao saveznici u borbi za rodnu ravnopravnost”, Kristina Ivanović (Grad Zagreb, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine) na temu “Ravnopravnost spolova i civilno društvo u Gradu Zagrebu”, Davorka Osmak-Franjić (Ured Pravobraniteljice za djecu) na temu “Pravo djeteta na participaciju u društvu. Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu”, Josip Grgić (Ured Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH) na temu “Suzbijanje diskriminacije-što činimo i što možemo učiniti”, Sanja Cesar (CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) na temu “Mladi aktivno za ravnopravnost”!

Kroz održanu edukaciju mladi su osvijestili važnost rada institucija i organizacija civilnoga društva na području rodne ravnopravnosti te saznali kako se i sami mogu aktivno uključiti u taj proces i u programe koji se provode.

Održana edukacija je sastavni dio projekta „Mladi za ravnopravno društvo“ koji je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Grad Zagreb je partner na projektu dok su suradničke organizacije Učenički dom Škole za primalje i Prva gimnazija Zagreb.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji s Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – DUGA Zagreb organizirala ciklus radionica razvoja specifičnih kompetencija traženih na tržištu rada. Ciklus radionica je održan 1. listopada 2019. godine za žene smještene u Domu „DUGA“ Zagreb.

Polaznice radionica su imale mogućnosti kroz predavanja, vježbe i praktični rad naučiti o komunikacijskim vještinama i prezentacijskim vještinama potrebni za pronalazak posla, kako uspješno provesti intervju za posao, napisati vlastiti životopis te motivacijsko pismo. U završnom dijelu radionica, polaznice su sa predavačicama vježbale i naučile različite tehnike nošenja sa stresom kako bi prevladale strah koji se javlja prilikom razgovora za posao, ali i različite strahove i stres s kojim se susreću u svakodnevnom životu.

Ciklus radionica su vodile Senka Sekulić Rebić (psihologinja i voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja) i Josipa Tukara Komljenović (sociologinja).

Ciklus radionica sastavni je dio programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga. Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“  dana 02. i 03. listopada 2019. godine održani su partnerski i intervizijski sastanak u hotelu Academia u Zagrebu.

Partnerski sastanak održan je 02. listopada 2019. godine te su na njemu  sudjelovale predstavnice Ženske sobe te predstavnici/e partnerskih organizacija. Sastanak je vodila  Anamaria Drožđan – Kranjčec, mag.iur., voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi te voditeljica programa.

Tijekom sastanka, predstavljeni su rezultati dosadašnje provedbe druge godine programa te su dogovoreni rokovi i planovi vezani uz godišnji izvještaj. Na sastanku se također razgovaralo o planovima, aktivnostima i rokovima za pisanje treće godine provedbe programa, a sve s ciljem što kvalitetnijeg pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela!

Drugi dan je održana intervizija tijekom koje su se razmijenila iskustva vezana uz osnivanje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja obitelji kao i iskustva pravnih i psiholoških savjetovanja kroz Program. U razgovoru s odvjetnikom Kristijanom Pelcem, postavljena su konkretna pitanja vezana uz slučajeve s kojima se organizacije susreću.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Nositeljica je  Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga  10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Ženska grupa Karlovac „Korak“; SOS Virovitica; Informativno pravni centar – IPC, Slavonski Brod; Centar za građanske inicijative, Poreč; Delfin, Pakrac; DEŠA, Dubrovnik; Udruga HERA, Križevci; Udruga ZvoniMir, Knin.

U organizaciji Incest trauma centra Beograd i Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, čija je su-osnivačica Ženska soba, održana je trodnevna Međunarodna konferencija protiv seksualnog nasilja.

Konferencija je održana od 27. do 29. rujna 2019. godine u hotelu Zira, u Beogradu. Započela je predstavljanjem videa Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja (dostupno putem sljedećeg linka: https://www.facebook.com/europeanwomensnetwork/videos/525018258299646/) nakon čega je  predsjednica Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, Dušica Popadić iz Incest trauma centra Beograd, pozdravila sve nazočne.

Konferencija se sastojala od ukupno 13 sesija tijekom kojih su brojne stručnjakinje i stručnjaci iz čitavog svijeta javno govorili o seksualnom nasilju te otvorili brojna važna pitanja i teme, od prevencije, preko izlaganja samih osoba koje su preživjele seksualno nasilje, direktnog rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, pa do javnih kampanja. Detaljan plan i program te informacije o svim predavačicama i predavačima moguće je pronaći ovdje: http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/2019-EWNASV-Belgrade-Conference-Program.pdf

Počasna predavačica na konferenciji je bila Judith Lewis Herman, M.D. s temom „Truth and Reconciliation: Justicve from Victim’s Perspective.“.

Na konferenciji je u svojstvu predavačice sudjelovala i koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula koja je održala dvije prezentacije „Sexual Violence – Unpacking the Contex“ i „Impact of Direct Work with Sexual Abuse Survivors on Helpers“. Osim nje, iz Hrvatske su sudjelovali i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske, Anka Slonjšak, s predavanjem „Women with Disability and Sexual Violence“ te Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče, s predavanjem „Sexual Abuse against Psychiatric Patients and Psychiatric Patients as Sexual Abuse Offenders“.

Konferencija je doprinijela tome da se o seksualnom nasilju govori javno, jasno i odlučno, otvorila su se brojna pitanja vezana uz zakonsku regulativu i osiguranje pristupa pravdi svim osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Nadalje, predstavljeni su brojni modeli kvalitetnog direktnog rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, no i potrebe za edukacijom i supervizijom osoba koje rade direktno. Osim toga, naglašena je važnost umrežavanja i multisektorske suradnje na području seksualnog nasilja te etičkog novinarskog izvještavanja o slučajevima seksualnog nasilja.

Na konferenciji je također predstavljen rad Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, kao i njezine osnivačke organizacije te organizacije članice. Predavanja su održale i sljedeće predstavnice Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja: Ljiljana Bogavac, Incest Trauma Centar Beograd, tema: „Speaking Publicy on Sexual Violence – the Road to gender Equaliy“; Nada Koprivica, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Nikšić, tema: Prejudices toward Sexual Violence – Key Mechanism to Keep Status Quo; Maja Plaz, Društvo SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ljubljana, tema: „Court Expert Witnessing in the Best Interest on the Child Survivor of Sexual Abuse; Kristina Mihaljević, Ženska soba, tema: Young Activist’s Voice: Young Activists Speak Out and Youth Policies in the Framework of Sexual Violence“; Dušica Popadić, Incest Trauma Centar Beograd, tema: „Power and Vulnerability of Women and Child Human Rights Defenders“. Mirsada Tursunović, Naš glas, Bosna i Hercegovina, tema: „Break the Conspiracy of Silence!“; Ajna Jusić, Zaboravljena djeca rata, Bosna i Hercegovina, tema: „Children Born of War“, Zaffira Shah, tema: „Importance of Training and Supervision for Workers in the field of Sexual Trauma; Cliona Saidlear, Rape Crisis Network Ireland, tema: „Changing the Law from the Outside“; Ulla Lemnberg and Joanna Lundqist, Change Attitude, Sweden, tema: „Hidden in the park“: A Unique Game against Grooming.

Sva predavanja će biti dostupna na Facebook stranici i web stranici Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja (www.reactagainstsexualviolence.org) tako da će ih moći pogledati sve zainteresirane osobe.

Konferencija je financirana od strane Europske unije u okviru Programa podrške civilnom društvu 2015. godine, kao dio projekta “Childminders United Regionally against Sexual Assault” čija je nositeljska organizacija Incest Trauma Centar iz Beograda.

Ženska soba Vas poziva na sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za predstavnike/ce medija, institucija i organizacija civilnog društva o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama i femicidu.

Edukacija će se održati:

30. – 31. listopada 2019. godine

u hotelu Panorama, Zagreb

u trajanju 10:00 –  17:00 (prvi dan), 10:00 – 16:00 (drugi dan)

Osnovni cilj edukacije jest informiranje i senzibilizacija predstavnica i predstavnika medija o navedenoj problematici, upoznavanje i jačanje suradnje s predstavnicama i predstavnicima nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, kroz predavanja i predstavljanje Analize medijskog izvještavanja o slučajevima femicida, Analize medijskog izvještavanja u slučajevima nasilja prema ženama, Medijskog kodeksa – vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu i dokumentarnog filma Žene, nasilje i mediji.

Edukacija je namijenjena predstavnicima i predstavnicama medija, institucija i organizacija civilnog društva koji se u svakodnevnom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama i femicida.

Edukacija se održava u sklopu projekta Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama kojeg je nositeljica  Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom. Pridruženi partneri/ce na projektu su Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da Vaše sudjelovanje na edukaciji potvrdite putem e-maila: zenska.soba@zenskasoba.hr ili na tel: 01/6119-174.

Ženska soba i OŠ Slava Raškaj Vas sa zadovoljstvom pozivaju na javnu akciju “Šalji dalje!” koja će se održati u:

petak 04.10.2019.

u trajanju od 9 do 11

Ozalj, Kurilovac, ispred Humićke

Javna akcija dio je projekta “Šalji dalje!” čija je provedba započela u prosincu 2018. godine a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, a sam projekt je uključivao edukaciju različitih ciljanih skupina:

  • učitelji/ice i stručni suradnici/e OŠ Slava Raškaj
  • učenici/e osnovne škole “Slava Raškaj” Ozalj
  • voditelji/ce preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije
  • studenti/ce

Obzirom da je jedan od specifičnih ciljeva projekta aktivno uključivanje djece u prevenciju seksualnog nasilja kao i osvještavanje šire javnosti o problematici te uključivanje predstavnika/ca lokalnih vlasti, bilo bi nam iznimno zadovoljstvo kada biste nam se pridružili i svojim dolaskom podržali rad na prevenciji seksualnog nasilja.

Na javnoj akciji sudjelovati će učenici/e OŠ “Slava Raškaj” Ozalj koji će s predstavnicima/ama škole informirati širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

Vidimo se!

 

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Psihosocijalna pomoć žrtvama seksualnog nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo.

Projekt je usmjeren na pružanje psihosocijalne pomoći, unaprjeđenje i podizanje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja te zaštitu mentalnog zdravlja stručnih osoba koje pružaju direktnu pomoć žrtvama nasilja. Kroz projekt će se također raditi i na osvještavanju i senzibilizaciji javnosti o potrebi zaštite mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Opći cilj projekta je smanjenje tolerancije na seksualno nasilje u okviru našeg društva, uključujući zaštitu prava žrtava, dok je specifični cilj projekta unaprjeđenje kvalitete života osoba koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja osiguravajući direktnu pomoć i podršku. Navedeno će biti postignuto kroz aktivnosti projekta, prvenstveno kroz direktan rad sa žrtvama. Ciljane korisnice/i su osobe koje su preživjele seksualno nasilje, ali i institucije, čitava zajednica, odnosno opća javnost.