Ženska soba – Centar za seksualna prava je 24. i 25. veljače 2020. održala dvodnevnu edukaciju naziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva o mogućnostima zapošljavanja socijalno isključenih skupina žena“ u prostoru organizacije.

Kroz edukaciju su se obuhvatili teme kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje žena žrtava nasilja te postojećih mjera za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dvodnevnoj edukaciji su prisustvovale predstavnice civilnog društva koje rade s ovom populacijom žena. Predstavnice su također bile educirane o potrebnim vještinama za prijenos znanja o metodama što lakšeg zapošljavanja žena žrtava nasilja, kao što su metode i tehnike aktivnog traženja posla, komunikacijskim vještinama potrebnim za razgovor za posao.

Izlagačice na edukaciji su bile Anamaria Drožđan – Kranjčec i Marijana Senjak iz Ženske sobe, Silvia Vuković iz Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga te Sanja Krušlin i Draženka Pucko iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb.

Dvodnevna edukacija je sastavni dio trogodišnji program „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ (2017. – 2020.) kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava uz partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga (Zagreb). Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Ženska soba je dana 01.01.2020. godine započela s provedbom projekta „Kutak ravnopravnosti“. Projekt se provodi u partnerstvu s s Udrugom Studentski informativni kutak, a uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.

Projekt će se provoditi godinu dana, a opći cilj jest osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti i prevencije rodno uvjetovanog nasilja.

Kroz provedbu projektnih aktivnosti, kod mladih će se podignuti opća razina kritičkog promišljanja o rodnoj neravnopravnosti u našem društvu i rodno uvjetovanom nasilju te će ih se osvijestiti kako ova problematika direktno utječe na kvalitetu njihovih života te onemogućava potpuno ostvarivanje njihovih prava.