Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, postupio je neprimjereno i diskriminatorno temeljem spola dok je na obilježavanju 29. godišnjice vojnog učilišta ”Doktor Franjo Tuđman” tražio od kadetkinje da skine masku kako bi komentirao njezinu ljepotu. Kadetkinja je na tom mjestu bila isključivo zbog svog uspjeha u učenju i radu na vojnom učilištu stoga je postupak rektora bio krajnje neprimjeren i diskriminatoran te kadetkinja nije imala izbora nego poslušati osobu koja s pozicije autoriteta od nje traži skidanje maske.

Valja napomenuti kako su na obilježavanju godišnjice bili prisutni i kadeti čiji izgled rektor nije komentirao niti isticao jer se vodio diskriminatornom praksom prema kojoj se žene ističe prvenstveno temeljem njihovog fizičkog izgleda. Rektor Boras kasnije je negirao incident, no njegovo negiranje samo ukazuje na nerazumijevanje diskriminacije ističe ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Temeljem tužbe od strane udruge Dugine obitelji, udruga Vigilare je u petak 8. siječnja 2021. godine pred Županijskim sudom u Zagrebu nepravomoćno proglašena krivom za diskriminaciju, poticanje na diskriminaciju i uznemiravanje LGBTIQ osoba i njihovih obitelji.

Udruga Vigilare tužena je radi pokretanja peticije naziva “Stop homo-propagandi državne televizije. Zaustavimo fake-duge, zaštitimo djecu i obitelj!” koja sadrži mnoge diskriminirajuće tvrdnje poput “Takvo okruženje je za djecu štetno te doprinosi stvaranju nezdravih pojedinaca, a time i nestabilnog društva” i sl. Po presudi Županijskog suda, udruga Vigilare mora ukloniti sav diskriminirajući i uznemiravajući sadržaj s njihove web stranice, objaviti na svoj trošak presudu u novinama ‘’Jutarnji list’’ i ‘’Večernji list’’, nadoknaditi parnične troškove te im se zabranjuje daljnje objavljivanje i korištenje sadržaja koji diskriminira, potiče na diskriminaciju ili uznemirava LGBTIQ osobe i njihove obitelji.

Ured za ravnopravnost spolova, temeljem  Odluke Vlade Republike Hrvatske, pokreće postupak izrade srednjoročnog akta strateškog planiranja: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Osnovni je cilj budućeg Nacionalnog plana stvaranje uvjeta za ravnopravnije društvo uspostavom jednakih mogućnosti za sve građane i građanke, a sadržati će dvojaki pristup ravnopravnosti spolova: a) definirati će se ciljane mjere kojima se uklanja postojeća nejednakost između žena i muškaraca te b) interirati će se perspektiva ravnopravnosti spolova u javne politike, projekte i programe. Uspješnost plana kontinuirano će pratiti ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske koji je temeljem članka 18. Zakona o ravnopravnosti spolova zadužen za izradu i nadziranje provedbe istog.