Povodom istraživanja o menstrualnom siromaštvu riječke Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter koje je predstavljeno početkom ove godine, grad Rijeka proaktivno je odgovorio na rezultate istraživanja. Početkom drugog polugodišta tekuće školske godine Grad Rijeka, koji će iz proračuna izdvojiti 200.000 kuna, omogućit će djevojčicama dostupnost besplatnih higijenskih uložaka. Međutim, tema menstrualnog siromaštva aktualna je na razini cijele Republike Hrvatske s obzirom na prijedlog smanjenja PDV-a sa 25% na 5% na sve menstrualne potrepštine za žene.

Podsjetimo, ova tema koja se još uvijek smatra tabuom dovedena je u fokus javnosti nakon već spomenutog istraživanja Udruge PaRiter koje je dovelo do zabrinjavajućih podataka. Konkretnije, trećina ispitanica navela je da moraju kupovati manje kvalitetne menstrualne potrepštine zbog njihovih cijena, više od 10% ispitanica navelo je da im a se da nemaju dovoljno potrepština kad god žele, 11.9% ispitanica ne mogu si priuštiti menstrualne potrepštine.