Na radionici „Prevencija rodno uvjetovanog nasilja“ održanoj 30. travnja 2015. godine, koja je bila namijenjena mladim ženama u riziku od nasilja ili koje rade s mladima u riziku od nasilja, sudjelovalo je dvanaest žena. Poludnevna radionica je organizirana u suradnji s organizacijama civilnoga društva Info zona i Liga za prevenciju ovisnosti iz Splita.

Na radionici, koja je trajala od 15:00 – 20:00 h, voditeljice Paula Zore, prof. povijesti i komparativne književnosti i Laura Marković, psihologinja i savjetodavka, sa sudionicama su prošle kroz temu rodno uvjetovanog nasilja s naglaskom na seksualno nasilje.

Teme koje su obrađene na radionici su rodno uvjetovanog nasilja, posljedice seksualnog nasilja te su se dekonstruirali mitovi i predrasude koje stoje na putu društvu nulte tolerancije na nasilja. Također, sudionicama poludnevne radionica prikazan je film „Traži pristanak!“ te je prezentiran Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i pravna praksa procesuiranja seksualnog nasilja.

Poludnevne radionice su sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My Voice against Violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji s dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Comments are closed.