Na Sveučilištu u Zagrebu kronično nedostaju rodne/feminističke teme, a tamo gdje se one u određenoj mjeri i pojavljuju, radi se o pojedinačnim kolegijima ili, češće, jedinicama unutar pojedinih kolegija.

U želji da fragmentirano znanje usustavi i učini dostupnijim širem broju studentica, studenata i zainteresirane javnosti, osnovana je prvu studentsku feminističku udrugu na FFZG – Inicijativa za feministički Filozofski.

U planu je niz predavanja, tribina i radionica s početkom od sljedećeg semestra.

Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane osobe na predstavljanje udruge koje će se održati  u klubu Močvara, 18. srpnja u 20 h.

Govorit će:

Marija Dejanović (predsjednica) – o udruzi, razlozima osnivanja i planovima za budućnost;

Katarina Poljak (članica predsjedništva) – o širem društvenom kontekstu unutar kojeg funkcioniramo, a koji ukazuju na potrebu za jednom ovakvom studentskom inicijativom;

Petra Kurtović (članica) – o stanju na Filozofskom fakultetu u zadnjih godinu dana te o tijeku i rezultatima dosadašnje studentske borbe.

Pridružite  se ako ste umjetnik/ca, znanstvenik/ca, aktivist/kinja ili član/ica neke udruge i želite svoj rad predstaviti studentskoj populaciji, želite prezentirati neku temu o kojoj smatrate da se premalo govori među studentskom populacijom, ili želite na neki način sudjelovati u radu Inicijative, ali niste još odlučile/i kako.

Comments are closed.