Dana 15. srpnja 2015. godine u Ženevi je održano 61. zasjedanje UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, na kojem je predstavljeno Četvrto i peto periodično izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Izaslanstvo za Hrvatsku je predvodila ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin, koja je krajem srpnja na konferenciji za medije predstavila Zaključne primjedbe UN Odbora.

UN Odbor se osvrnuo na pozitivne strane te postignut napredak, ali i na glavna područja brige i preporuke za moguće unaprjeđenje položaja žena u Hrvatskoj. Od pozitivnih aspekata navedena je reforma zakonodavstva i to posebno donošenje: Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 2015. godine; Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, 2014. godine; Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, 2014. godine; Zakona o suzbijanju diskriminacije, 2008. godine i Zakona o ravnopravnosti spolova, 2008. godine. Također, spomenuta su i nastojanja za poboljšanje institucionalnog i strateškog okvira za promicanje ravnopravnosti spolova i posebno donošenje: Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.–2020., Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.–2020., 2012. godine i  Nacionalne politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Ono što se posebno izdvojilo kao mjesto za poboljšanje su pitanja vezana uz potrebu osnaživanja nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, ulogu rodnih stereotipa i medija, nasilje nad ženama, trgovanje ljudima i prostituciju, podzastupljenost žena u političkom i javnom odlučivanju, sudjelovanju žena u mirovnom procesu, obrazovanje, zapošljavanje, reproduktivna prava, položaj žena u ruralnim područjima, položaj Romkinja,  lezbijki, biseksualnih i transrodnih žena, žena pogođenih ratnim sukobima i pitanja vezana uz novi Obiteljski zakon.

Za sva navedena područja UN Odbor je dao preporuke i pozvao Republiku Hrvatsku da poduzme različite mjere, uključujući i zakonodavne, za brže uklanjanje prepreka za potpuno ostvarivanje prava žena. Ured za ravnopravnost spolova preveo je Zaključne primjedbe na hrvatski jezik te će se one dostaviti svim nadležnim institucijama na državnoj i lokalnoj razini.

Comments are closed.