Kampanja pod nazivom “Sprječavanje nasilja nad ženama. Izazov za sve” započela je u ožujku, 2014. godine u organizaciji i provedbi Europskog parlamenta s ciljem sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama je simptom duboke diskriminacije kojom se ženama poriču prava na sudjelovanje u ekonomiji, društvenom, političkom i kulturnom životu. Iz tih razloga Europski parlament započeo je kampanju protiv nasilja nad ženama koja je do sada uključila nekoliko događanja te istraživanje.

Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) održao je 5. ožujka 2014. godine interparlamentarni sastanak na temu “Sprječavanje nasilja nad ženama – zajednički izazovi”. Također, tijekom ovog događanja Agencija za osnovna prava Europske Unije (EU Agency for Fundamental Rights – FRA) predstavila je rezultate europskog istraživanja o nasilju nad ženama.

Istraživanje koje je provela agencija FRA diljem Europe odgovor je na zahtjev za podacima o nasilju nad ženama iz Europskog parlamenta, koji je Vijeće EU ponovilo u svojim zaključcima o suzbijanju nasilja nad ženama u EU. U istraživanju je sudjelovalo 42 000 žena iz 28 država članica EU, pri čemu je po državi članici intervjuirano prosječno 1500 žena. Ispitanice, u dobi od 18 do 74 godine života koje žive u EU-u, odabrane su metodom slučajno uzorka.

Standardizirani istraživački intervjui uključivali su pitanja o fizičkom, seksualnom i psihičkom nasilju, viktimizaciji u djetinjstvu te seksualnom uznemiravanju i uhođenju, uključujući nove medije za zlostavljanje kao što je Internet. Ispitane žene bile su zamoljene da pruže informacije o svojem osobnom iskustvu različitih oblika nasilja, o tome koliko su često bile žrtve određenih vrsta nasilja te o tome kakve je posljedice nasilje ostavilo na njihove živote. Istraživanjem su prikupljene informacije i o prijavljivanju odnosno neprijavljivanju nasilja policiji te o tome koliko se žene koriste uslugama drugih službi koje mogu pružiti pomoć žrtvama.

Dobiveni  rezultati procjenjuju da je 13 milijuna žena u EU-u bilo žrtvom fizičkog nasilja u razdoblju od 12 mjeseci prije provođenja istraživačkih intervjua. To je 7% žena Europske unije. Žrtvom seksualnog nasilja bilo je 3,7 milijuna žena, odnosno 2% u dobi od 18 do 74 godine. Jedna od 20 žena (5%) bila je žrtva silovanja do svoje 15. godine života. Nadalje, otprilike 12% žena navelo je da je doživjelo neki oblik seksualnog nasilja ili incident od strane odrasle osobe prije svoje 15. godine života, što je 21. milijun žena u EU-u. Rezultati pokazuju da je 30% žena koje su bile žrtvom seksualnog nasilja od strane bivšeg ili sadašnjeg partnera također doživjele seksualno nasilje u djetinjstvu, dok 10% žena koje nisu doživjele seksualno nasilje u sadašnjoj ili prethodnoj vezi ne navodi ovaj podatak.

Zabrinjavajući je dobiveni rezultat od 53%, odnosno malo više od polovice žena EU-u u dobi od 17 do 74 godine izbjegava određene situacije ili mjesta zbog straha od mogućeg fizičkog ili seksualnog napastovanja. FRA u izvještaju istraživanja napominje kako dosadašnja postojeća istraživanja o viktimizaciji i strahu od kaznenog djela pokazuju da daleko manji broj muškaraca ograničava svoje kretanje.

Više informacija o istraživanju može se pronaći na sljedećoj adresi link.

Comments are closed.