19. travnja 2012. godine održana je tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na kojoj je predstavljen projekt „Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoja“. Tematskoj sjednici su prisustvovale članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predstavnice nadležnih institucija, povjerenstava za ravnopravnost spolova s lokalne razine te predstavnici/ce nevladinih udruga. Ciljevi projekta „Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj“, kojeg je predstavila je gđa Mary Ann Rukavina Cipetić, izvršna direktorica Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF), doprinos su poboljšanju sudjelovanja žena u ruralnom razvoju i osnaženju ruralnih žena u 7 zemalja jugoistočne Europe. Hrvatski Ured za ravnopravnost spolova također se bavi aktivnostima za unapjeđenje položaja žena u ruralnim područjima u sklopu svoje „Nacionalne politike za ravnopravnost spolova“ za razdoblje od 2011. do 2015. godine, što uključuje niz mjera usmjerenih ka podizanju svijesti o položaju ovih žena. Žene iz ruralnih područja imaju potencijal u gospodarskom razvoju te je bitno poticanje od strane lokalne zajednice i države na njihovo uključivanje u različite oblike udruživanja, kako obnavljanja tradicionalnih zanata i vještina (sakupljanje eteričnog bilja, izrade narodnih nošnji, tradicionalnih predmeta i sl.), tako i poticanja seoskog turizma li političkog  aktiviranja, čime bi se poboljšao njihov društveni život.

U organizaciji udruge LEVANAT organizira se tečaj naziva “Samoobrana za žene i djevojke” koji će se održati u subotu i nedjelju, 21. i 22. travnja, od 12.30 do 16 sati. Tečaj će voditi Petar Gusić, voditelj Systema Klub RMA (Russian Material Art) u Splitu, a održat će se u dvorani Marine Kaštela u Kaštel Gomilici. Broj sudionica je ograničen te se stoga sve zainteresirane mole da se prijave ranije putem telefona 021/221-511 ili mobitela 092/2854-924.

Organiziranje ovog tečaja potaknuto je sve učestalijim nasiljem nad ženama, pokušajima silovanja i otmicama.

U sklopu Queer festivala 2012., filmski dio programa će trajati od 23. do 30. travnja kada će biti prikazani najupečatljiviji filmski naslovi queer tematike iz cijelog svijeta: kako dugometražne tako i kratke te igrane i dokumentarne.

Ulaznice po cijeni od 25kn možete kupiti prije projekcija na blagajni kina Europa, a više o naslovima filmova možete pronaći na službenim stranicama – www.queerzagreb.org

Na internet portalu B.a.B.e., organizacije čija je svrha promicanje i zaštita ženskih ljudskih prava, stoji upit namijenjen novoj Vladi Republike Hrvatske: „Kada će se mijenjati Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći?“. B.a.B.e. ističu kako sve više ljudi traži pravne savjete i psihološku pomoć koje udruge cvilnog društve pružaju svojim klijentima no, besplatni savjetnici/e i odvjednici/e se susreću sa ogromnom opterečenošću. „Komplicirani formulari koje treba ispuniti, dokazivanje imovnog stanja, male naknade odvjetnicima/ama koje prihvate ovaj oblik zastupanja, sve to čini Zakon vrlo neučinkovitim“, stoji u priopćenju udruge B.a.B.e. Potrebe za besplatnim pravnim savjetovanjem su u porastu te je stoga nužno rješenje ovog problema od strane odgovornih u Vladi Republike Hrvatske kako bi nevladine udruge, pružale svojim klijentima sto bolju, bržu i kvalitetniju pravnu i psihološku pomoć.

Udruženje „Žene sa Une“ u partnerstvu sa nevladinim organizacijama „Žene ženama“ iz Sarajeva i „Ženska soba” iz Hrvatske, realizira projekt pod nazivom „Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi“. Cilj ovog projekta je stvoriti unutar Bosne i Hercegovine jaku multisektorsku mrežu koja će  ukjuč iti predstavnike vladinih institucija, nevladinih organizacija i  stručnjake koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu na suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja. Njegova svrha je djelovati kroz više nivoa, odnosno podići svijest zaposlenika vladinih institucija i nevladinih organizacija radi unaprjeđenja prijavljivanja i procesuiranja slučajeva nasilja nad ženama s fokusom na obiteljskom, seksualnom i spolno zasnovanom nasilju u post-konfliktnim zemljama. U sklopu projekta, 12. travnja 2012. godine je u Bihaću održano predavanje na temu “Mediji, javnost i pitanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” i “Nasilje nad ženama i u obitelji u situacijama oružanih sukoba” gdje su uz organizatore, prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija, MUP-a Unsko-sanskog Kantona, Oružane snage BiH-a, NATO-a, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) te mnogi drugi.

Klub studenata psihologije u utorak, 17.4.2012. u 18:30 u dvorani D2 organizira predavanje pod nazivom “Jednostavna istina o homoseksualnosti: tako malo vremena, toliko puno zabluda” nakon kojega će uslijediti javna rasprava.

Voditelj predavanja: Igor Grabovac, radna skupina za zdravstvo International Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer Youth and Student Organization i Centar za LGBT ravnopravnost

Plan predavanja:

1.) Opće informacije o terminologiji i povijest depatologizacije homoseksualnosti kroz psihologiju:

– homoseksualnost vs homoseksualizam

– LGBTIQ akronim

– homofobija vs homonegativnost

– povijesni pregled (Karl Maria Benkert, Freud, Foucault, Lacan)

– uzroci homoseksualnosti, patologija i depatologizacija (Freud, Hooker, Odjel 44, APA, ICD i

DSM)

2.) Utjecaj socijalnih predrasuda na psihološko i somatsko zdravlje LGBT osoba kroz prikaz

radova i istraživanja ove teme:

– istraživanja u Hrvatskoj o razini homofobije i uzrocima

– prikaz istraživanja homofobije u osoba koji se bave razlièitim zdravstvenim djelatnostima,

uzroci

– psihosomatika i utjecaj homofobije i homonegativnosti na zdravlje LGBT osoba

– HIV/AIDS; stigma i diskriminacija

3.) Implikacije za primjenu u praksi zajedno sa smjernicama:

– APA etièke smjernice

– UN, Yogyakarta Principles

– komunikacija s LGBT osobama

– terapijske smjernice

– konverzna terapija

– “Benjamin standardi”, transpolnost

– pitanja, želje, pozdravi

U sklopu projekta ”Zaštita žena žrtava nasilja” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, financiranog od strane Veleposlanstva Finske u Republici Hrvatskoj, održan je od 29. do 31. ožujka 2012 godine u Termama Tuhelj seminar pod nazivom “Važnost multisektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama”. Jedan od ciljeva projekta je izgradnja multidisciplinarnog tima Virovitičko-podravske županije koji bi okupljao predstavnike različitih institucija s ovog prostora koji bi djelovalo na prevenciji i suzbijanju obiteljskog nasilja, a koji se u svome svakodnevnom radu i postupanju direktno ili indirektno susreću s problemom nasilja- PU Virovitičko–podravske županije, Centar za socijalnu skrb, zdravstveni djelatnici, predstavnici regionalne samouprave, sudstvo, djelatnici u obrazovnim institucijama, i dr. Međusektorska povezanost i komunikacija između sudionika koji svakodnevno rade na problematici nasilja nad ženama je nužno potrebna iz razloga kako se ne bi stvarali problemi žrtvama nasilja dajući im oprečne informacije, ne pružanjem savjetovanja te usmjeravanjem na nužno potrebnu pomoć. Umrežavanje raznih institucija te određenjem županijskog koordinatora, žrtvama nasilja će lakše i brže biti pružena potrebna pomoć.

Prije početka okruglog stola, održanog prošlog tjedna u Vukovaru (točnije 3. travnja 2012.) na temu „Seksualno nasilje u ratu“, prikazan je dokumentarni film Outreach programa Međunarodnog suda o seksualnom nasilju redatelja Roba Barsonyja koji govori o istragama zločina seksualnog nasilja na području bivše Jugoslavije i rezultatima Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Isti film je premijerno prikazan i u susjednoj nam
zemlji, Bosni i Hercegovini, u okviru javne debate održane u Sarajevu 4. travnja 2012. na temu seksualnog nasilja i odgovornosti u ratu. Bosna i Hercegovina se također aktualno bavi problematikom seksualnog nasilja u ratu te žrtvama pogođenim njime.

Dokumentarni film „Kraj nekažnjivosti: Seksualno nasilje pred Haškim tribunalom“ prvenstveno je napravljen u namjeri da građanima zemalja bivše Jugoslavije predoči činjenice koje su utvrđene u sudnicama Tribunala te prikazuje same istrage o zločinu seksualnog nasilja i dostignućima Tribunala, koji je uspostavio presedan u presuđivanju za zločine te vrste.

Ženska soba je u subotu 10.03.2012. u sklopu nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama „Sigurno mjesto – U tri klika biraj život bez nasilnika“  na zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala druženje s građanima te predstavila majicu „Alergični na nasilje“, koju je za potrebe kampanje dizajnirao Ivica Skoko. Građani su kupnjom majice podržali buduće aktivnosti kampanje „Sigurno mjesto – U tri klika biraj život bez nasilnika“ u sklopu koje je pokrenuta jedinstvena web stranica za žene žrtve nasilje ( www.sigurnomjesto.hr) . Majice se i dalje mogu naručiti u Ženskoj sobi putem e-maila: zenska.soba@zenskasoba.hr.

Na informativnom štandu Ženske sobe okupili su se i volonterke koji su tijekom dva sata koliko je akcija trajala podijelili na stotine  letaka, a akciju su podržali i natjecatelji prošle sezone kuharskog tv realityja MasterChef – Matija Nikolić, Vedran Beg, Ljubo Matulin i Davor Šreng. Oni su uz podršku zagrebačkog restorana “Kaptolska klet” koji im je donirao namirnice u restoranu “Kaptolska klet” ispekli male zalogaje i kolačiće koje su građani  također mogli kupiti i tako podržati kampanju Ženske sobe.

Timu Ženske sobe na Cvjetnom trgu pridružila su se i mnoga poznata lica koja sudjeluju u kampanji – pjevač Luka Nižetić, radijske voditeljice Sonja Šarunić i Irina Čulinović, glumica Ksenija Marinković, glazbenik i kipar Žan Jakopač, predsjednica Udruga za školovanje pasa vodiča Mira Katalenić, sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković i mnogi drugi podržavatelji/ice.

Dva desetljeća nakon što su počinjene neke od najgorih strahota tijekom Domovinskog rata, žrtve iz Hrvatske još uvijek čekaju pravdu, priznanje i podršku.

Ovo su zaključci okruglog stola održanog u Vukovaru 3. travnja u organizaciji Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj i Grada Vukovara, uz podršku Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Događanje je organizirano kako bi se skrenula pažnja na stradanja žrtava silovanja te kako bi se mobilizirale državne institucije i organizacije civilnog društva da intenziviraju svoja nastojanja da se počinitelji kazne i da se odgovori na potrebe žrtava.

Američka dramaturginja i aktivistkinja Eve Ensler stavila je iskustvo Hrvatske u širi kontekst pozvavši na globalnu kampanju borbe protiv nasilja i diskriminacije nad ženama. Tijekom diskusije naglašen je nedostatak bilo kakvog točnog poimanja broja žrtava seksualnog nasilja u razdoblju ratnih zbivanja između 1991.-1995. godine. Sudionici su također upozorili na nejednakosti između sveobuhvatne podrške koja se osigurava za hrvatske branitelje te na potpuni izostanak zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, ili drugih povlastica za žrtve seksualnog nasilja. Neki su zagovarali da se žrtvama silovanja dodijeli status civilnih žrtava rata.

Iako se čekalo predugo, za pravdu nikada nije kasno. I ovaj bi nepravedno zanemaren problem napokon trebao postati prioritet svima onima koji se bave humanitarnim radom i zaštitom ljudskih prava, Državnom odvjetništvu, pravosuđu te ostalim državnim institucijama.