U sklopu kampanje „Živim život bez nasilja“ Policijska uprava istarska je 07. 11. 2012. godine na prostoru mjesečnog sajma u Bujama obilježila  Međunarodni dan žena žrtava nasilja. Djelatnici Odsjeka prevencije PU istarske i policijski službenici PP Buje na info punktu građanima su dijelili promotivni materijal te ih upoznali  s problematikom  nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, kao i s primjerima dobre prakse usmjerenim na suzbijanje nasilja u našoj zajednici. S obzirom kako je nasilje nad ženama prisutno u svim društvima, a broj prijava je i dalje nizak, djelatnici Policijske uprave istarske ovom prigodom su podsjetili javnost na problematiku obiteljskom i seksualnog nasilja kao dva osnovna oblika rodno uvjetovanog  nasilja pri čemu su u više od 80 % slučajeva žrtve žene.

Istaknuli su kako se kod žrtava silovanja najčešće se radi o malodobnim i mlađim ženskim osobama između 19 i 30 godina, dok su pri obiteljskom nasilju žrtve najčešće odrasle žene. Najčešći razlozi neprijavljivanja su strah od  počinitelja, dugi sudski procesi, materijalna ovisnost o muškom partneru, niske kazne za počinitelje, strah da će ih se okriviti za preživljeno iskustvo, osjećaj krivnje i odgovornosti te da su u većini slučajeva počinitelji žrtvi poznate i/ili bliske osobe što dodatno otežava donošenje odluke o prijavi nasilja.

Kako bi se uspješnije borili protiv svih oblika nasilja u obitelji, poglavito nasilja nad ženama, policijski službenici surađuju s institucijama, kao što su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravlja, te drugim institucijama i udrugama koje su uključene u problematiku suzbijanja nasilja nad ženama.

 

 

Udruga Zora iz Čakovca poziva na predavanje o toleranciji, različitosti i francuskoj kulturi koje će se održati povodom Međunarodnog dana tolerancije. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku u petak 16.11.2012. s početkom u 11.00 sati u velikoj dvorani za sastanke na adresi A. Schulteissa 19, 4000 Čakovec. Ovo predavanje odvija se u sklopu projekta kojeg provodi volonterka Europske volonterske službe u udruzi Zora Clemence Bell pod nazivom “Mark my day” – “Obilježi moj dan” podržanog od Europske komisije.

Predavanje je otvoreno za javnost i svi zainteresirani su pozvani.

Okrugli stol na temu Socijalno stanovanje – stambeno zbrinjavanje žena koje su preživjele partnersko nasilje održati će se 21. studenog 2012. od 10:00-14:00h u Evropskom domu Zagreb, dvorana Strasbourg, Jurišićeva 1/1, Zagreb.

Organizira ga Centar za žene žrtve rata – ROSA u sklopu provedbe projekta „Ka socijalnoj koheziji – utjecaji na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ koji je financijski podržan od strane Europske unije kroz program IPA (2009), Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj okruglog stola je povećati vidljivost problema stambenog zbrinjavanja žena koje su preživjele partnersko nasilje. Upravo su one te koje su prisiljene napustiti svoj dom jer je praksa izricanja zaštitnih mjera počinitelju nasilja da napusti zajedničku nekretninu iznimno rijetka. Stoga je stambeno zbrinjavanje jedan od ključnih elemenata socijalnog uključivanja žena koje su preživjele partnersko nasilje.

U okviru projekta, između ostalog, provedena je analiza zakonodavnog okvira RH, analiza lokalnih strategija i propisa te kvalitativno istraživanje (intervjui i fokus grupe) potreba žena koje su preživjele partnersko nasilje kroz četiri osnovne teme: briga o djeci i socijalne usluge, zapošljavanje, prekvalifikacija i obrazovanje odraslih, socijalno stanovanje i dostupna pravda, a koje ćemo na okruglom stolu prezentirati.

 

Stručna konferencija pod nazivom „Maske i maskuliniteti – rad s mladićima na nenasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravlju“ održana je 08. 11. 2012. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u organizaciji mladih Status M u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i uz podršku međunarodne organizacije Care International i Grada Zagreba. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić bila je jedna od uvodničara/ki i panelista/ica te su između ostalih sudjelovali i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić, pomoćnik ministra obrazovanja, znanosti i sporta Petar Skansi, predstavnik Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske te organizator konferencije Natko Gereš.

Ciljevi konferencije bili su:

  • zagovaranje rada s mladićima;
  • zagovaranje multisekstorske suradnje u podršci školama na temelju uspješnog modela suradnje s AZOO, MUP-om i udrugama;
  • prezentacija metodologije za rad s mladićima, za rad s roditeljima;
  • prezentacija evaluacije učinka i rezultata istraživanja o ponašanjima vezanim uz alkohol;
  • prezentacija mogućeg oblika edukacije profesionalaca/ki za mlade korištenjem internetskog portala.

Edukacijski program koji provodi Organizacija za mlade Status M obuhvatio je do sada više od 5000 mladića u Hrvatskoj, a verificiran je od MZOS-a kao preventivni program za srednje škole.

Udruga S.O.S. Virovitica provodi trogodišnji program pod nazivom „Znam pa me nije strah!“ kojemu
je cilj smanjenje stigmatizacije osoba/mladih oboljelih od HIV-a i prevencija širenja oboljenja kroz
poticanje odgovornog ponašanja rizične skupine mladih. U sklopu programa održat će se edukacija
edukatora te se pozivaju svi zainteresirani između 15 i 18 godina da se prijave. Prijaviti se mogu
one osobe koje žele znati više i brinu o svom reproduktivnom zdravlju; žele dobiti pravovaljane
informacije i dijeliti ih među svojim vršnjacima; žele raditi na poboljšanju komunikacijskih vještina i
učiti upravljati sukobom; vole učiti uz zabavu i spremne su biti dio tim; su spremne na propitivanje
uvriježenih obrazaca ponašanja i razmjenu vlastitih iskustava s ciljem zajedničkog učenja.

Radionice će se održati 24. i 25. 11. 2012. godine u Virovitici, a prijaviti se možete do 16.11.2012.g.
tako da pošaljete svoje ime, prezime, godinu rođenja i kontakt broj/mail na sos.vt@email.t-com.hr ili
na broj telefona 033 721 500.

Više informacija o edukaciji na portalu udruge www.sosvt.hr

Centar za ženske studije organizira javno predstavljanje priručnika Neka se čuje i druga strana:
[Audiatur et altera pars]: primjeri spolne i etničke diskriminacije koje će se održati u četvrtak
08. studenog 2012. godine.

Osim predstavljanja priručnika, povest će se rasprava na temu diskriminacije na radu i zaštite
radnih prava gdje će na pitanja zainteresiranih osim autorice Snježane Vasiljević (Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu) odgovarati Jagoda Milidrag Šmid (sindikalistkinja, savjetnica za
soc.politiku SSSH) uz moderaciju Jasminke Pešut (Centar za ženske studije).

Uz javno predstavljanje i raspravu dodijelit će se uvjerenja polaznicama ovogodišnjeg
obrazovnog programa Centra za ženske studije Klinika za sprječavanje diskriminacije za
redovito pohađanje nastave i volontiranje u organizacijama civilnog društva.

U Zagrebu je 23. i 24. listopada 2012. godine održan XVII. Hrvatski simpozij osoba s
invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem na temu: „Održivi razvoj udruga osoba s
invaliditetom na pragu ulaska u EU“. Na simpoziju je predstavljen „Drugi manifest o
pravima žena i djevojaka s invaliditetom Europskog foruma osoba s invaliditetom“ koji je
donesen u svibnju 2011. godine, a kreiran je na osnovu prikaza rada Zajednice saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske (SOIH) – Mreže žena s invaliditetom te na prikazu rada Mreže slijepih
žena Hrvatskog saveza slijepih. Marica Mirić iz SOIH-a istaknula je kako su žene i djevojke
s invaliditetom trostruko više izložene obiteljskom nasilju nego ostale žene te je posebno
naglasila čl. 6. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnosi na višestruku
diskriminaciju žena s invaliditetom i njihov teži društveni položaj. Na simpoziju je sudjelovala i
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Šlonjšak koja te ispred Ureda pravobraniteljice
za ravnopravnost spolova, stručna savjetnica Martina Krnić.

U izlaganjima na simpoziju su se istakle teme podizanja društvene svijesti o pravima žena
s invaliditetom te potreba njihovog daljnjeg osnaživanja. Također je istaknuta i potreba
uključivanja na tržište rada žena i djevojaka s invaliditetom, a time i uklanjanje stereotipa prema
kojem se žene s invaliditetom ne smatraju „profitabilnima“ u ekonomskom smislu. Između
ostalog istaknut je i problem obiteljskog nasilja kojem su izložene žene sa invaliditetom, a kao
specifičan oblik nasilja nad takvim ženama navedeno je zanemarivanje i socijalna izolacija.
Posebna pozornost je posvećena seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom,
njihovom pravu na zdravstvenu zaštitu i pristupačnost zdravstvenim uslugama, a koja
pristupačnost je posebno otežana u ruralnim područjima.

U Centru za ženske studije Zagreb održan je „Doručak s novinarima“ posvećen temi legalizacije
prostitucije u cilju informiranja predstavnika/ica medija vezano za problematiku legalizacije
prostitucije kao i prijedloga novoga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U
razgovoru su uz voditeljicu Centra Radu Borić sudjelovale i pravobraniteljica za ravnopravnost
spolova Višnja Ljubičić, te Nela Pamuković i Đurđica Kolarec kao predstavnice ženske mreže
Petra. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podsjetila je na izlaganje Janice Raymond,
istraživačice i profesorice američkog fakulteta koja je u Hrvatskome saboru predstavila
saborskim zastupnicima/ama još 2005. godine rezultate svojega istraživanja o posljedicama
legalizacije prostitucije odnosno dekriminalizacije seksualne industrije i svodnika.

Također je istaknula da se novim prijedlogom Zakona, bavljenje prostitucijom i kupovanje
usluga osoba koje se prostituiraju tretira isključivo kao prekršaj protiv reda i mira, dakle kao
djelo koje uznemirava ili može uznemiriti građane. Sadašnji Zakon prekršajno kažnjava samo
osobu koja se odaje prostituciji. Novim prijedlogom Zakona proširuje se krug osoba koje
se kažnjavaju, tako da se kažnjava osoba koja nudi i osoba koja pruža seksualne usluge i u
tome smislu je prijedlog novog Zakona nepovoljniji za žene koje se najvećim dijelom bave
prostitucijom. Novi prijedlog Zakona je hibridna verzija nastala na uzoru tzv. švedskog modela
koji kazneno procesuira korisnika usluga i oslobađa krivnje pružatelje seksualnih usluga čime se
stigmatiziraju korisnici usluga a ne žene koje ih pružaju.

U Zagrebu je 19. listopada 2012. godine održana konferencija „Ravnopravne! Sujelovanje
žena u odlučivanju na lokalnoj razini“ na kojoj su između ostalih, gostovali i gostovale
Pauline Chabbert, savjetnica za rodna pitanja pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike
Francuske, Adnan Kadribašić, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne
i Hercegovine te Toni Panetta, politička direktorica NARAL Pro-Choice Colorado iz
Sjedinjenih Američkih Država. Na konferenciji su se sudionicima i sudionicama obratili
Helena Štimac Radin, ravnateljica ta ravnopravnost spolova RH, Clelia Chevrier, prva
savjetnica Veleposlanstva u Francuskoj, te Ljiljana Klašnja ispred Grada Zagreba koje su
istaknule važnost pitanja sudjelovanja žena u političkom odlučivanja te kontinuirano potporu
koju pružaju ovkavim projektima.

Konferencija je održana u sklopu istoimene kampanje koju su započeli CESI u partnerstvu
s organizacijama BaBe!, Domine, Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin Pakrac.
Kampanja se provodi uz pokroviteljstvo Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i potporu
Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih
Država u Hrvatskoj te Grada Zagreba, a kojoj je cilj unaprijediti sudjelovanje žena u
procesima odlučivanja na lokalnoj razini.

Osim koferencije na kojoj su sudjelovali razni domaći i strani gosti, za hrvatske političare/ke,
aktivistice, i institucije u svrhu razvijanja novih strategija za uključivanje većeg broja žena u
odlučivanju na lokalnoj razini održane su radionice, odnosno edukativni program kampanje
koji se nastavio kroz seminare održane 20. i 21. listopada. Također, u okviru kampanje biti
će izdano treće izdanje publikacije RoZa – Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama te
će se provesti intenzivna medijska kampanja u lokalnim medijima i kroz portal Libela.org u
svrhu informiranja javnosti o ravnopravnom sudjelovanju žena u odlučivanju.

U subotu, 20.10. 2012., Udruga HERA organizirala je stručno predavanje za volonterke, stručni
tim i članice udruge, sa temom Zakonodavni okviri za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.
Gošće predavačice bile su Ljubica Matijević Vrsaljko, voditeljica pravnog tima udruge B.a.b.e,
vanjska suradnica Pravnog fakulteta u Zagrebu te Zdravka Sadžakov koordinatorica udruge
B.a.b.e.