Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Centar za žene Adela iz Siska je organizirao javnu akciju 22. studenog, 2014. od 09.00 do 12.00 sati na Gradskoj tržnici Kontroba (Sisak) u suradnji s Policijskom upravom Sisačko-moslavačkom, Centrom za socijalnu skrb Sisak, Udrugom Invalida rada grada Siska i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Sisačko-moslavačke županije.

Cilj javne akcije je senzibiliziranje javnosti o potrebi suzbijanja nasilja nad ženama.

Javna akcija je sastavni dio projekta Ženske sobe „Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a provodi se u suradnji sa 4 partnerske organizacije: Centar za žene Adela (Sisak), Udruga Brod – Grupa za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Udruga žena „Hera“ (Križevci) i SOS telefon – Grad Rijeka.

Osnovni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva.

Comments are closed.