U sklopu sedmog Sajma poslova u Krapini 27. ožujka, 2014. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) održao je “Radionicu podrške za nezaposlene žene” sa svrhom osnaživanja i podrške ženama te dobivanja informacija i znanja potrebnih za aktivno sudjelovanje u svijetu rada.

Martina Keča, stručna suradnica u CESI, predstavila je ženama kako izgledaju dobar životopis i molba, upoznala je žene sa komunikacijskim i prezentacijskim vještinama te kako se prezentirati poslodavcu. Ena Knežević, pravnica iz Pravnog savjetovališta, prisutne žene upoznala je sa radnim i socijalnim pravima u procesu traženja posla i zapošljavanja te ukazala na diskriminaciju u svijetu rada koja pogađa žene te kako se boriti protiv nje. Predstavljen je web portal Radnica.org na koji se mogu javiti žene sa svojim svjedočanstvima o diskriminaciji i gdje mogu dobiti pravnu pomoć i zaštitu u području radnih i socijalnih prava.

Na radionici je prisustvovalo 20 nezaposlenih žena iz Krapinsko-zagorske županije kojima su i podijeljeni priručnici CESI: “Alatnice-kutije s alatima za zapošljavanje” te ostali promotivni materijali o drugim programima koje CESI provodi.

Sedmi sajam poslova održan je u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Krapina pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine. U okviru Sajma održan je okrugli stol i brojne radionice na kojima su sudjelovali predstavnici/ce poslodavaca, obrazovnih institucija, javnih ustanova, udruga, pa tako i iz udruge CESI, te mnoge nezaposlene osobe.

Comments are closed.