U Zagrebu je 23. i 24. listopada 2012. godine održan XVII. Hrvatski simpozij osoba s
invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem na temu: „Održivi razvoj udruga osoba s
invaliditetom na pragu ulaska u EU“. Na simpoziju je predstavljen „Drugi manifest o
pravima žena i djevojaka s invaliditetom Europskog foruma osoba s invaliditetom“ koji je
donesen u svibnju 2011. godine, a kreiran je na osnovu prikaza rada Zajednice saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske (SOIH) – Mreže žena s invaliditetom te na prikazu rada Mreže slijepih
žena Hrvatskog saveza slijepih. Marica Mirić iz SOIH-a istaknula je kako su žene i djevojke
s invaliditetom trostruko više izložene obiteljskom nasilju nego ostale žene te je posebno
naglasila čl. 6. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnosi na višestruku
diskriminaciju žena s invaliditetom i njihov teži društveni položaj. Na simpoziju je sudjelovala i
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Šlonjšak koja te ispred Ureda pravobraniteljice
za ravnopravnost spolova, stručna savjetnica Martina Krnić.

U izlaganjima na simpoziju su se istakle teme podizanja društvene svijesti o pravima žena
s invaliditetom te potreba njihovog daljnjeg osnaživanja. Također je istaknuta i potreba
uključivanja na tržište rada žena i djevojaka s invaliditetom, a time i uklanjanje stereotipa prema
kojem se žene s invaliditetom ne smatraju „profitabilnima“ u ekonomskom smislu. Između
ostalog istaknut je i problem obiteljskog nasilja kojem su izložene žene sa invaliditetom, a kao
specifičan oblik nasilja nad takvim ženama navedeno je zanemarivanje i socijalna izolacija.
Posebna pozornost je posvećena seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom,
njihovom pravu na zdravstvenu zaštitu i pristupačnost zdravstvenim uslugama, a koja
pristupačnost je posebno otežana u ruralnim područjima.

Comments are closed.