Predavanje pod nazivom “Možemo li razbiti stakleni sklop?”, u sklopu projekta Femininum radionica, održat će se 11. lipnja, 2014. s početkom u 15.00 h u prostoru Akvarija na Kampusu u Rijeci. Predavanje će održati prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci.

“Možemo li razbiti stakleni sklop?” tematizirat će rodnu ravnopravnost na Sveučilištu u Rijeci (potkrijepljenu kvantitativnim podacima) te pitanje žena u znanosti i visokom obrazovanju. Predavanje, nakon kojeg će uslijediti rasprava, propitivat će društvene diskriminacijske prakse i zapreke koje su razlog malom broju žena na rukovodećim pozicijama. Također, diskutirat će se o tome kako stvoriti uvjete koji će ženama omogućiti dosezanje punog potencijala, fleksibilnosti roda, binarnoj podjeli kategorija ‘ženskog’ i ‘muškog’

Projekt Femininum radionica dio je projekta za razvoj studentskog standarda u domeni obrazovanja i poduzetništva Sveučilišta u Rijeci.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Comments are closed.