Sedam godina nakon što je zatražena izmjena i nadopuna Direktive o porodiljnom dopustu 2008. godine i nakon što su je u sklopu birokratskih vježbi Komisije (REFIT) na početku srpnja ove godine službeno povukli, Europska komisija osmislila je novi plan prijedloga Direktive.

Planom su predložene inicijative koje bi bile uključene u rješavanje problematike zaposlenih roditelja te tri opcije za daljnje mjere i korake. Naredni razvoj i promijene plana i mogućnosti djelovanja ovise o tijeku savjetovanja s javnošću te socijalnim partnerima.

Prva predložena opcija obuhvaća pravne mjere, uključujući djelomične promjene Direktive o porodiljnom dopustu. Primjer pravne mjere koju bi nova Direktiva trebala riješiti i uspješnije regulirati je status majki nakon povratka na posao, kako bi se povećala zaštita od otkaza. Ostale pravne mjere uključujuću mogućnost samostalne Direktive o dopustu za očeve, kao i Direktive o dopustu za njegovatelje/ice te jačanje prava na zahtjev za fleksibilnim načinima rada za žene i muškarce koji obnašaju ulogu njegovatelja/ice, u vezi čega je javna rasprava već jednom održana 2011. godine.

Druga opcija nudi mjere “blagog pristupa”, koje nisu zakonske i bile bi postavljene kroz (neobvezujuće) dokumente Komisije. Te bi mjere obuhvaćale presedane o uvjetima za participaciju žena na tržištu rada, redovno praćenje i izvještavanje kroz procese Europskih Semestara, ciljane Europske Socijalne Fondove za projekte zbrinjavanja djece i pripadajuće infrastrukture te provođenje kampanja o izgradnji ravnoteže između života i posla.

Treća opcija predstavlja kombinaciju zakonskih i nezakonskih mjera.

Konačni cilj predloženog plana je povećanje participacije žena na tržištu rada, odnosno povećanje razine njihove ekonomske nezavisnosti, reduciranje rodne razlike u plaćama, visini mirovina, podjela brige oko djece i kućanstva te iskorjenjivanje siromaštva, sve zajedno u vidu ostvarivanja prave društvene promjene.

Comments are closed.