U prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH održan je treći, ujedno i posljednji, sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, a koji će obuhvaćati razdoblje od 2017. do 2020. godine. Sastanak je održan u cilju izrade prijedloga novih mjera iz područja koja se odnose na obrazovanje ciljanih skupina, međunarodnu suradnju i koordinaciju aktivnosti. Institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, čija savjetnica Martina Krnić je članica Radne skupine, kontinuirano ukazuje na potrebu pridavanja pažnje ženama žrtvama trgovanja ljudima koje su seksualno eksploatirane.

Naime prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom 2016. identificirano je ukupno 30 žrtava trgovanja ljudima, za razliku od 2015. kada je bilo identificirano 38 žrtava trgovanja ljudima. U odnosu na spolnu strukturu žrtava trgovanja ljudima, od ukupno 30 evidentiranih žrtava tijekom 2016., 21 je bila ženskog spola a 9 muškog spola. Dakle žene su i dalje u većini slučajeva (70%) žrtve trgovanja ljudima. Analizirajući podatke o starosnoj dobi, spolu i vrsti eksploatacije žrtava, vidljivo je kako najveći dio žrtava trgovanja ljudima čine žene mlađe životne dobi (do 30. godine života) koje su seksualno eksploatirane (u preko 60% slučajeva). Muškarci, kao žrtve trgovanja ljudima, istodobno su puno češće radno eksploatirani (preko 75% slučajeva).

Iako je tijekom 2016. identificirano manje žrtava trgovanja ljudima (njih 30) u odnosu na 2015. (kada je bilo 38 žrtava), ipak se radi o većem broju identificiranih žrtava nego u periodu od 2002.-2013. godine kada je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, bilo identificirano prosječno 10 žrtava godišnje. Navedeno ukazuje kako i dalje egzistira određeni trend rasta broja žrtava trgovanja ljudima. O svemu navedenom Pravobraniteljica će, u svom Izvješću o radu za 2016., obavijestiti i Hrvatski sabor.

Comments are closed.