Kao izvaninstitucionalni obrazovni centar s dvadeset dvogodišnjom tradicijom održavanja ženskostudijskog obrazovnog programa, Centar posljednjih godina svjedoči sve većem interesu studentica i studenata za svoj program, dok istovremeno ne postoji cjelovit program ženskih/rodnih studija u Hrvatskoj.

Kako bismo mapirale stupanj integriranosti ženskih/rodnih sadržaja u kurikulume sveučilišnih predmeta na institucijama visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu, Centar je odlučio provesti istraživanje koje se zbog obima odvijalo u dvije faze, odnosno tijekom dvije obrazovne godine.

U prvoj fazi istraživanja, čiji su rezultati prezentirani na tribini u Centru u lipnju 2016. godine, analizirana je zastupljenost i vrsta ženskih/rodnih sadržaja na razini studijskih programa, kolegija i nastavnih jedinica na  Akademiji likovnih umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti te Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

U drugoj fazi istraživanja, čiji su rezultati prezentirani na tribini u Centru 4. srpnja 2017. , analizirana je zastupljenost i vrsta ženskih/rodnih sadržaja na Akademiji dramske umjetnosti, Hrvatskim studijima, Pravnom fakultetu, Učiteljskom fakultetu, Medicinskom fakultetu te Edukacijsko-rehabilitacijskom fakuItetu.  Istraživanje je provedeno prema mjernom instrumentu koji je izradila doc. dr.sc. Valerija Barada s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, koja je napisala i interpretaciju rezultata dobivenih tijekom prve faze istraživanja, dok je interpretaciju rezultata druge faze istraživanja napisala Jasminka Pešut, stručna suradnica Centra. Obje su i autorice istraživanja koje je Centar proveo 2003. godine pod nazivom „Institucionalizacija Ženskih studija u Hrvatskoj – akcijsko istraživanje“.

Koordinatorica istraživanja bila je Andreja Gregorina, dok je terenski dio istraživanja vodio Ivan Tranfić, bivši polaznik ženskostudijskog obrazovnog programa, a prikupljanje podataka su obavilo je 23 volonterki i volontera od kojih većinu čine studenti/ice Centra za ženske studije.

Izvještaj druge faze Istraživanja preuzmite OVDJE

Izvještaj prve faze Istraživanja preuzmite OVDJE

Istraživanje je sastavni dio projekta “ Za aktivnog građana/građanku – obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti” koji se izvodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Comments are closed.