Lezbijska grupa Kontra i Iskorak – centar za prava seksualnih i rodnih manjina organiziraju konferenciju za novinare/-ke s temom predstavljanja Izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2012. godinu. Na press konferenciji će se osvrnuti na zakonodavne inicijative pokrenute u prošloj godini, uključujući Prijedlog Zakona o državnim maticama koji je trenutno u proceduri, te radnu skupinu za izradu Prijedloga Zakona o registriranom partnerstvu. Izvještaj također sadrži ocjenu stanja i izmjena u obrazovnom sustavu (uključujući zdravstveni i građanski odgoj) koja se nastavlja na analizu školskih udžbenika koja je objavljena prošle godine. Osvrnut će se i na statistike zločina iz mržnje i slučajeve diskriminacije i rad državnih institucija u protekloj godini.Na konferenciji će se također prvi puta predstaviti i Izvještaj o praćenju provedbe Preporuke Vijeća Europe državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu spolne orijentacije ili rodnog identiteta u Republici Hrvatskoj.

Konferencija za novinare/ke održat će se u petak, 5. travnja 2013. godine u net.kulturnom klubu MAMA, Preradovićava 18, Zagreb.

 

 

Comments are closed.