U Hrvatskom saboru svečano je prezentiran program Europske unije za Hrvatsku pod nazivom „Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima. Program provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima. Trgovanje ljudima prepoznato je kao rastući problem u borbi protiv međunarodno organiziranog kriminala. U Republici Hrvatskoj hrvatski građani i građanke ili strani/e državljani/ke, koji/e su žrtve trgovanja ljudima, u najvećem broju su žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja.

U okviru projekta provest će se istraživanje o glavnim trendovima vezano uz trgovanje ljudima u RH s posebnim naglaskom na poveznicu između prisilne prostitucije i prisilnog rada te trgovanja ljudima u cilju radne ili seksualne eksploatacije.

Comments are closed.