Klub studenata psihologije u utorak, 17.4.2012. u 18:30 u dvorani D2 organizira predavanje pod nazivom “Jednostavna istina o homoseksualnosti: tako malo vremena, toliko puno zabluda” nakon kojega će uslijediti javna rasprava.

Voditelj predavanja: Igor Grabovac, radna skupina za zdravstvo International Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer Youth and Student Organization i Centar za LGBT ravnopravnost

Plan predavanja:

1.) Opće informacije o terminologiji i povijest depatologizacije homoseksualnosti kroz psihologiju:

– homoseksualnost vs homoseksualizam

– LGBTIQ akronim

– homofobija vs homonegativnost

– povijesni pregled (Karl Maria Benkert, Freud, Foucault, Lacan)

– uzroci homoseksualnosti, patologija i depatologizacija (Freud, Hooker, Odjel 44, APA, ICD i

DSM)

2.) Utjecaj socijalnih predrasuda na psihološko i somatsko zdravlje LGBT osoba kroz prikaz

radova i istraživanja ove teme:

– istraživanja u Hrvatskoj o razini homofobije i uzrocima

– prikaz istraživanja homofobije u osoba koji se bave razlièitim zdravstvenim djelatnostima,

uzroci

– psihosomatika i utjecaj homofobije i homonegativnosti na zdravlje LGBT osoba

– HIV/AIDS; stigma i diskriminacija

3.) Implikacije za primjenu u praksi zajedno sa smjernicama:

– APA etièke smjernice

– UN, Yogyakarta Principles

– komunikacija s LGBT osobama

– terapijske smjernice

– konverzna terapija

– “Benjamin standardi”, transpolnost

– pitanja, želje, pozdravi

Comments are closed.