Na internet portalu B.a.B.e., organizacije čija je svrha promicanje i zaštita ženskih ljudskih prava, stoji upit namijenjen novoj Vladi Republike Hrvatske: „Kada će se mijenjati Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći?“. B.a.B.e. ističu kako sve više ljudi traži pravne savjete i psihološku pomoć koje udruge cvilnog društve pružaju svojim klijentima no, besplatni savjetnici/e i odvjednici/e se susreću sa ogromnom opterečenošću. „Komplicirani formulari koje treba ispuniti, dokazivanje imovnog stanja, male naknade odvjetnicima/ama koje prihvate ovaj oblik zastupanja, sve to čini Zakon vrlo neučinkovitim“, stoji u priopćenju udruge B.a.B.e. Potrebe za besplatnim pravnim savjetovanjem su u porastu te je stoga nužno rješenje ovog problema od strane odgovornih u Vladi Republike Hrvatske kako bi nevladine udruge, pružale svojim klijentima sto bolju, bržu i kvalitetniju pravnu i psihološku pomoć.

Comments are closed.