Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda provodi započela je novu kampanju pod nazivom „Potpisujem“, koja je posvećena ratifikaciji i primjeni Konvencije Savjeta Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i u obitelji. Kampanja „Potpisujem“ započinje 25. studenoga 2013. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama što je ujedno i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja traje do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanja „Potpisujem“ regionalna je kampanja koju provode nevladine organizacije koje se bave nasiljem nad ženama u šest država regije: Hrvatska, BiH, makedonija, Slovenija, Srbija i Austrija.

Konvencija Savjeta Europe o sprečavanju nasilja prema ženama i u obitelji donosi sasvim nove mehanizme u zaštiti žrtve i u odnosu prema nasilniku. Traži se da nadležni organi obave procjenu rizika od smrtnog ishoda, teškog ozljeđivanja i ponavljanja nasilja. U situacijama neposredne opasnosti moraju se poduzeti hitne mjere zaštite, i bez prisutnosti druge strane, izdavanjem naloga izvršitelju nasilja da odmah napusti mjesto stanovanja žrtve. Istrage i sudski postupci moraju se provoditi bez neopravdanog odlaganja, a za određena kaznena djela ne smiju ovisiti od prijave ili žalbe žrtve. Zabranjuje se alternativno rješavanje sporova, uključujući i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.

Konvencija je međunarodni ugovor i sveobuhvatni pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja među ženama i koji će osigurati sprječavanje nasilja na djelotvoran način. Konvencija stupa na snagu kada je potvrdi najmanje deset država, osam članica Savjeta Europe. Na ovaj način odredbe Konvencije postaju dio pozitivnog zakonodavstva države, a država je dužna osigurati da državni organi, službenici, ustanove i drugi akteri koji djeluju u ime države postupaju u skladu s preuzetim obvezama. Hrvatska je potpisnica Konvencije i kampanjom „Potpisujem“ se želi pospješiti njena ratifikaciju i puna implementacija.

Comments are closed.