Dana 9. prosinca, u Kući Europe (Zagreb) je održana konferencija pod nazivom „Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“ u organizaciji CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
Panel je otvorila Mirela Alpeza, direktorica inicijative CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća poduzetništva. Predstavila je dvije strategije razvoja poduzetništva žena u Hrvatskoj, onu koja je vrijedila od 2010. do 2013. godine te postojeću od 2014. do 2020. godine. Posebno se osvrnula na strukturalne, odnosno kontekstualne prepreke ravnomjernoj zastupljenosti žena u ekonomskoj sferi života ((ne)zaposlenost, (ne)uključivanje u upravljačke aktivnosti i drugo). Kao najvažniju strukturalnu prepreku većoj poduzetničkoj aktivnosti žena istakla je nedostatnu podršku muškaraca u organizaciji obiteljskog života te ograničen pristup ekonomskim resursima.

Uslijedilo je predavanje Nine Očko iz CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, koja je govorila o provedenom mapiranju socijalnih usluga kroz analizu dokumentacije i provođenje fokus grupa, s posebnim naglaskom na usluge koje mogu koristiti marginalizirane skupine žena koje se žele zaposliti. Iznijela je i tri glavna područja za poboljšanje postojećeg stanja: položaj žene na tržištu: stereotipi i predrasude; oblikovanje socijalnih usluga s ciljem da pružaju mentorstvo i podršku te politika, programi i javna mnijenja.

Ivana Šimek, rukovoditeljica Odsjeka za rad s poslodavcima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osvrnula se na to koji uvjeti dovode da žene i tradicionalno odabiru zanimanja koji je ishod nepovoljan, nakon čega je uslijedilo izlaganje Božene Gajica Uzelac, Voditeljice Službe za poduzetničku infrastrukturu iz Ministarstva poduzetništva i obrta. Ona se također osvrnula na Strategiju razvoja poduzetništva žena te je ukratko predstavila neke uspješne žene udružene u razne udruge diljem Hrvatske. Spomenula je tako Hrvatsku udrugu poslovnih žena KRUG, WPW iz Pule, varaždinski Bussiness caffe te online stranicu SISEL.

Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, govorila je o Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova te je istakla kako je pitanje ravnopravnosti spolova itekako i muško pitanje.

Nakon kratke pauze, uslijedila je prezentacija rezultata projekta AKTIVNO, koji su izložile Sanja Cesar, Nina Očko, Marina Švagelj Jažić iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Cilj projekta je bio osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga, a osnovna ideja je osnovati mentorsku mrežu za podršku marginaliziranim skupinama žena u traženju posla i samozapošljavanju.

Predstavile su pritom i program BADGE – savjetovanje i trening za žene poduzetnice. Nina Očko je govorila o posebitostima provedbe programa na radionicama u Krapinsko-Zagorskoj županiji, dok se Marina Švagelj Jažiž dotakla istog u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Mirjana Bilopavlović iz udruge Delfin Pakrac, pozvala je grupu sudionica na takvim radionicama da sa svim prisutnima podijele svoje iskustvo iz prve ruke.

Nakon predstavljanja projekta AKTIVNO, predsjednica inicijative Women in Adria, Ivana Matić govorila je o svom radu te poslovnoj podršci koju ženama zainteresiranim za poduzetništvo treba ponuditi. Sanja Mihovilić iz Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove u Krapinsko-Zagorskoj županiji govorila je o ženskom poduzetništvu općenito, na što se nadovezala Višnja Mrakovčić Supek, stručnjakinja za projekte iz Europska banka za obnovu i razvoj, predstavljanjem Programa za žene poduzetnice: EBRD, koji oni nude.

Nakon svih izlaganja uslijedila je rasprava, u kojoj su diskutirani nadolazeći potrebni koraci za bolji razvoj poduzetništva koje će biti dostupno za sve.

Comments are closed.