Koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula sudjelovala je na “The 6th International Conference on the Survivors of Rape” na kojoj je stekla nova znanja u području seksualnog nasilja, posebice iskustva Belgije, Estonije, Nizozemske, Islanda , Švedske i Finske.

Konferencija se održavala u periodu od 10. do 12. prosinca 2018. godine u Helsinkiju u Finskoj u organizaciji Nacionalnog instituta za zdravlje i dobrobiti i Centra za podršku Seri. Centar za podršku Seri je dio sveučilišne bolnice u Helsinkiju, otvoren 24 sata dnevno, za sve žrtve seksualnog zlostavljanja starije od 16 godina.

Comments are closed.