Predavanje i diskusija pod nazivom „Kreativnost, tehnologija, tolerancija: Zašto gay u Dalmaciji nije O.K.?“ održat će se 21. siječnja 2014. godine s početkom u 18.00 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. Predavanje će se održati u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija u organizaciji Odjela za sociologiju. Predavač je  mr.sc. Mirko Petrić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Početkom prošlog desetljeća, američki ekonomist urbanog i regionalnog razvoja Richard Florida privukao je globalnu pozornost svojim postavkama o ‘kreativnoj klasi’ i povezanosti takozvanih ‘3T’ (talent, tehnologija, tolerancija) s razvojnim potencijalima pojedinih gradova.

Prema Floridinom tumačenju, gradovi koji imaju kreativnu i školovanu radnu snagu, visoke tehnološke potencijale i tolerantno stanovništvo, raspolažu znatno većim potencijalom privlačenja nove i održavanja postojeće gospodarske aktivnosti od gradova kojima nedostaje neka od te tri komponente. Richard Florida je smatrao da najbolju sliku o tome u kojim američkim gradovima vlada tolerantna atmosfera, može izraziti odnos stanovništva prema temama vezanim uz homoseksualnost.

Izlaganje u okviru tribine ‘Javna sociologija’ razmatra kakve su razvojne mogućnosti gradova u Dalmaciji promatrane u svjetlu indeksa mjerenja netolerantnosti Richarda Floride. Razmatra se i stanje u Dalmaciji u odnosu na druge regije u  Republici Hrvatskoj, te mogući povijesni i društveni uzroci aktualnih oblika iskazivanja netolerantnosti.

Comments are closed.