Priručnik „Trgovanje ljudima – priručnik za edukatore/ice“ objavljen je u srpnju 2020. godine u izdanju udruge Domine, a namijenjen je za rad s mladima srednjoškolske dobi i s mladima općenito na prepoznavanju opasnosti društvenog fenomena trgovanja ljudima u svrhu seksualnog, radnog ili nekomercijalnog iskorištavanja.

Zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 i otežanih uvjeta za provedbu radionica u školama, kreiran je priručnik namijenjen nastavnicima i trenerima za rad s mladima srednjoškolske dobi i mladima općenito kako bi osvijestili problem trgovanja ljudima, posebno ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja, a kojima su mladi danas sve više izloženi, čak i u Hrvatskoj koja je postala ne samo zemlja tranzicije, već i zemlja odredišta.

S ciljem približavanja teme mladima i osvještavanja problema trgovanja ljudima kreiran je i promidžbeni materijal, odnosno bookmarkeri, namijenjeni polaznicama radionica.

Publikacija je nastala u okviru projekta “HOP ON – Uključi se” koji provodi udruga Domine u partnerstvu sudrugom “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Ovim projektom želi se podići razinu kvalitete sprječavanja i suzbijanja trgovanja ljudima u Hrvatskoj, podizanjem razine informiranosti i osviještenosti javnosti, posebno mladih srednjoškolske dobi o postojanju trgovanja ljudima. Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Priručnik možete preuzeti i u online izdanju na mrežnoj stranici na sljedećoj poveznici: https://issuu.com/udrugadomine/docs/trgovanje_ljudima_priru_nik

Priču ne objavljujemo odmah i jamčimo Vam anonimnost