U organizaciji Saveza za praćenje jednakosti prava i Delegacije Europske unije za Tursku, u Istanbulu je 15. i 16. prosinca 2018. godine održana Međunarodna konferencija o pristupu pravosuđu osobama s invaliditetom.

Na konferenciji je sudjelovalo 40 predstavnika međunarodnih i turskih institucija i više od 120 predstavnika znanstvene zajednice, javnih institucija, medija i organizacija civilnog društva aktivnih na području ljudskih prava i prava osobama s invaliditetom iz čitave Turske. Dvodnevna međunarodna konferencija imala je za cilj predstaviti najbolje primjere s područja internacionalizacije invaliditeta i osiguravanja jednakog pristupa pravdi iz međunarodne perspektive, te ostvariti međunarodnu suradnju temeljenu na jednakim pravima osoba s invaliditetom.

Zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić održao je izlaganje o načinu promicanja i praćenja ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na temelju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnog zakonodavnog okvira. Rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prepoznat je kao primjer dobre prakse u kojem država nezavisnim mehanizmom želi osigurati zaštitu, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom.

 

Comments are closed.