Udruga CESI u partnerstvu sa Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije 21. veljače 2013. godine započela je projekt pod nazivom „Mlade žene mijenjaju svijet!“. Projekt se održava u Tuheljskim Toplicama za 25 mladih žena angažiranih u nevladinim organizacijama i političkim strankama. Projekt se provodi uz potporu UN Women i Ministarstva socijalne politike i mladih RH.

Cilj projekta je osnažiti i uključiti mlade žene za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi mogle uspješno zagovarati i promovirati rodnu ravnopravnost. Mlade žene svojim angažmanom i djelovanjem mogu utjecati na društvene promjene u svojoj sredini, istovremeno se povezujući i surađujući sa mladim ženama u BiH i Srbiji.

Projekt uključuje trening u dva modula. Prvi modul uključuje različite teme vezane uz rodnu (ne)ravnopravnost, diskriminaciju i ljudska prava žena, a drugi edukaciju pod nazivom “Feminizam i aktivizam”. Dio sudionica projekta imat će priliku kroz studijsku posjetu direktno se susresti s predstavnicima institucija u RH koje su na različite načine uključene u promociju rodne ravnopravnosti i rad s mladima te sudjelovati na regionalnoj konferenciji u Sarajevu u rujnu ove godine i regionalnim sastancima u Beogradu i Zagrebu. Također će u okviru projekta biti provedeno i istraživanje usmjereno na analizu legislative i politika, akcijskih planova te ostalih dokumenata u području koje se odnosi na mlade i rodnu ravnopravnost.

Comments are closed.