Povodom Europskog dana protiv trgovanja ljudima, koji se obilježava 18. listopada, u subotu je na Cvjetnom trgu u Zagrebu od 11 do 13 sati održan prigodni program.
Ovaj dan obilježava se s ciljem jačanja svijesti šire javnosti o problematici trgovanja ljudima, ali i prikazivanja nekih od poduzetih mjera Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnog društva na području suzbijanja trgovanja ljudima.

Na ovogodišnjoj manifestaciji na Cvjetnom trgu, prisustvovale su institucije i organizacije civilnog društva koje rade na području suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, mreža nevladinih udruga PETRA te Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj), koje su na prigodno postavljenim štandovima upoznavale građane i građanke sa svojim radom te im dijelile prigodne brošure i edukativne materijale.

Comments are closed.